Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

WEBINARIUM 21.05

17:00 - 19:30, 21 Maja 2020

Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

Zagrożenia bezpieczeństwa danych w pracy zdalnej radcy prawnego

Zakres:

- wyzwania bezpieczeństwa danych w sytuacji pracy zdalnej

- utrzymanie tajemnicy przedsiębiorstwa i niejawnego know - how - obowiązki dołożenia należytej staranności

- urządzenia mobilne - pomijane zagadnienie

- bezpieczeństwo danych a tajemnica zawodowa radców prawnych

- czego mogą nas nauczyć ostatnie tygodnie - case study.

PROWADZĄCY: Michał Skrzywanek - radca prawny, associate w Kancelarii Prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k., specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru compliance oraz prawa własności intelektualnej. Członek komisji ds. Nowych Technologi FBE (Fédération des Barreaux d’Europe)

TERMIN: 21 maja br o godz. 17.00

Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu DO 20 MAJA

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Załączniki: