Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Rozstrzyganie sporów związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych na płaszczyźnie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w oparciu o praktykę organów dyscyplinarnych DIL

17:00 - 19:30, 25 Lutego 2021

Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PŁASZCZYŹNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY, W OPARCIU O PRAKTYKĘ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Termin: 25 lutego 2021 r., godz. 17.00 (czwartek)

Prowadząca:  Aleksandra Stebel - Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. pracownik Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Wykładowca na Podyplomowych Studiach z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki organizowanych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednocześnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wójtowicza oraz dr hab. n. med. Agaty Wnukiewicz - Kozłowskiej w przygotowaniu pozostaje rozprawa doktorska na temat: Prawo do rzetelnego procesu w świetle art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na przykładzie sądownictwa lekarskiego.

Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy Weezycast otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu od 29 stycznia do 24 lutego br.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.