Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Postępowanie gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem pozycji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

17:00 - 19:30, 27 Maja 2021

Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

Postępowanie gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem pozycji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą po zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych  (Dz.U. z 2019, poz.1495). Postępowanie w sprawach konsumenckich – projektowane rozwiązania

Termin: 27 maja 2021 r., godz. 17.00 (czwartek)

Prowadzący:  Monika Biała - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy Weezycast otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu od 23 kwietnia do 26 maja br. Uprzejmie prosimy o wpisywanie pełnego numeru wpisu, np. WR-000, co znacznie usprawni przypisywanie punktów w systemie ewidencji szkoleń.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.