Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Szkolenie z SSO Zbigniewem Woźniakiem

17:00 - 19:30, 10 Czerwca 2021

Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

Postępowanie klauzulowe. Specyfika tytułów egzekucyjnych. Nadanie klauzuli wykonalności na następców i przeciwko następcom prawnym oraz małżonkowi dłużnika (problematyka klauzuli wykonalności z ograniczeniem odpowiedzialności do przedsiębiorstwa). Klauzula na tytuł z prawem powstrzymania, spełnienia świadczenia wzajemnego itp. Problem przedawnienia roszczenia w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym – zagadnienia praktyczne

Termin: 10 czerwca 2021 r., godz. 17.00 (czwartek)

Prowadzący: dr Zbigniew Woźniak, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, w tym w szczególności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności

Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy Weezycast otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu od 17 maja do 9 czerwca br. Uprzejmie prosimy o wpisywanie pełnego numeru wpisu, np. WR-000, co znacznie usprawni przypisywanie punktów w systemie ewidencji szkoleń.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.