Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Zmiany w postępowaniu arbitrażowym. Arbitraż online

17:00 - 19:30, 15 Kwietnia 2021

Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

Zmiany w postępowaniu arbitrażowym. Arbitraż online

Termin: 15 kwietnia 2021 r., godz. 17.00 (czwartek)

Prowadzący: radca prawny prof. dr hab. Łukasz Błaszczak -  partner w spółce prawniczej, redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, a także autor przeszło stu czterdziestu publikacji naukowych. Profesor Łukasz Błaszczak specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, w prawie upadłościowym, arbitrażu oraz w prawie zamówień publicznych. Brał udział jako arbiter i pełnomocnik w wielu skomplikowanych procesach sądowych (w tym  w procesach korporacyjnych).  Jest autorem i współautorem licznych ekspertyz prawnych, w tym dotyczących zagadnień z prawa upadłościowego, arbitrażu, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jest także czynnym arbitrem w Sądzie Polubownym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, w tym z zakresu ochrony danych osobowych i stosowania prawa ochrony konsumentów.

Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy Weezycast otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu do 14 kwietnia br.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.