Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

ePrivacy i aktualne problemy cookies w świetle wyroku TSUE C-673/17 oraz aktualnego orzecznictwa

10:00 - 12:30, 16 Października 2021

Komisja ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej w porozumieniu z Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

ePrivacy i aktualne problemy cookies w świetle wyroku TSUE C-673/17 oraz aktualnego orzecznictwa

Termin: 16 października 2021 r., godz. 10.00 - 12.30 (sobota)

Prowadzący: Wojciech Lamik, Damian Klimas, Michał Skrzywanek (sylwetki prowadzących w załączeniu)

Szkolenie jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy ZOOM otrzymają Państwo dzień przed szkoleniem ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu od 15 września do 15 października br.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o wpisywanie pełnego numeru wpisu, np. WR-000, co znacznie usprawni przypisywanie punktów w systemie ewidencji szkoleń.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.