Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Perswazja. Przybornik Radcy Prawnego

17:00 - 19:30, 16 Grudnia 2021

Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

Perswazja. Przybornik Radcy Prawnego

Termin: 16 grudnia 2021 r., godz. 17.00 - 19.30 (czwartek)

Prowadzący: Maciej Ługowski - doradca biznesowy specjalizujący się w obszarach (1) diagnozy, kreowania i rozwoju efektywnej kultury organizacyjnej, (2) budowy i doskonalenia kompetencji członków zespołów sprzedażowych oraz (3) projektowania i wdrażania systemów HR w organizacjach. Prowadzi również indywidualne treningi w zakresie przywództwa i rozwoju regulacyjnych mechanizmów osobowości. Jego misją zawodową jest kształcenie kompetencji i tworzenie narzędzi, pozwalających Klientom i ich pracownikom w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wiedzę i wypracowaną infrastrukturę intelektualną. Z wykształcenia prawnik i psycholog. Ukończył szkołę liderów, szkołę coachingu, zaawansowany kurs trenerski i kilka kursów w obszarze HR, a także studia podyplomowe "Polityka compliance w organizacji" na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie finalizuje interdyscyplinarne studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS, pracując nad rozprawą doktorską poświęconą psychologicznym mechanizmom zjawisk pewności i niepewności. Autor badań empirycznych i prac teoretycznych poświęconych tej tematyce. W odniesieniu do zagadnień związanych z prawem współautor monografii dt. kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Amatorsko, pasjonat tematu zachowania i łamania symetrii w ujęciu interdyscyplinarnym, rozpatrującym go z punktu widzenia matematyki, fizyki, chemii, psychologii i filozofii.

Szkolenie jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy Weezycast otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu od 2 listopada do 15 grudnia br.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o wpisywanie pełnego numeru wpisu, np. WR-000, co znacznie usprawni przypisywanie punktów w systemie ewidencji szkoleń.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.

Załączniki: