Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Wyzwania dla ustawodawcy w zakresie tworzenia prawa antydyskryminacyjnego w Polsce

17:15 - 18:45, 29 Listopada 2021

Sekcja praktyków prawa antydyskryminacyjnego zaprasza na seminarium:

"Wyzwania dla ustawodawcy w zakresie tworzenia prawa antydyskryminacyjnego w Polsce"

Termin: 29 listopada 2021 r. godzina 17:15-18:45

Prelegent: dr hab. Anna Śledzińska Simon - Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, specjalistka  z zakresu praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. W latach 2007-2013 pełniła funkcję krajowego eksperta w sieci prawnej Agencji Praw Podstawowych (FRALEX). Pracowała również jako ekspert ds. praw człowieka w wielu międzynarodowych i krajowych organizacjach pozarządowych w kwestiach związanych z niedyskryminacją. Jest także absolwentką Central European University w Budapeszcie, gdzie obroniła pracę doktorską. Redagowała przełomowe publikacje naukowe m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie”. Od wielu lat zaangażowana na rzecz równości, m.in. brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o korekcie płci, doradzając posłance Annie Grodzkiej. Współautorka opinii HFPC w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W 2014 roku nominowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka do prestiżowej Nagrody Okularów Równości

Za udział w seminarium radcowskim zostaną naliczone 4 punkty szkoleniowe.

Link z aplikacji ZOOM otrzymają Państwo w dniu warsztatów mailowo ok. godz. 12.00.

REJESTRACJA odbywa się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem od 8 listopada br.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do seminarium, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.

Załączniki: