Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Posiedzenie Komisji Nowych Technologii FBE - zaproszenie do udziału online

13:00 - 14:30, 28 Września 2021

Serdecznie zapraszamy do zdalnego udziału w posiedzeniu Komisji Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich poświęconemu unijnemu projektowi rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji.

Posiedzenie odbędzie się we wtorek, 28 września 2021 r., w godz. 13:00 – 14:30.

Językiem spotkania będzie język angielski. Udział w wydarzeniu online jest całkowicie nieodpłatny.

W trakcie posiedzenia referaty przedstawią członkowie Komisji Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich: Maria Dymitruk, Sławomir Szczerba, Ludmila Glembotzky i Michał Skrzywanek. Prezentacje poświęcone będą przedstawieniu projektu unijnej regulacji sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad odpowiedzialności za działania AI, potrzeby nadzoru ludzkiego nad działaniami systemów sztucznej inteligencji oraz nowych możliwości i wyzwań, jakie stworzy dla prawników obowiązywanie nowej regulacji prawnej o AI.

Po wystąpieniach prelegentów przewidziana została wspólna debata, do aktywnego udziału w której serdecznie Państwa zachęcamy.

Osoby zainteresowane udziałem online w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny pod ogłoszeniem najpóźniej do dnia 26 września 2021 r. 

W dniu wydarzenia na Państwa adresy mailowe zostanie przesłany link umożliwiający zdalny udział w posiedzeniu.

 

We have a pleasure to invite all the members of the FBE Bar Associations to attend remotely the meeting of the FBE New Technologies Committee on the EU draft regulations establishing harmonized rules on Artificial Intelligence.

The meeting will take place on Tuesday, 28 September 2021, from 1:00 to 2:30 p.m. Paris time.

The language of the meeting will be English.

Participation in this online meeting is completely free of charge.

During the meeting, members of the FBE New Technology Committee (Ludmila Glembotzky, Sławomir Szczerba, Michał Skrzywanek and Maria Dymitruk) will present the papers devoted to the draft EU regulations on AI, with particular emphasis on the principles of liability for AI actions, the need for human supervision over the actions of AI systems and the new opportunities and challenges that the new legal regulations on AI will pose to lawyers.

The speakers' presentations will be followed by a debate, in which we warmly encourage all interested parties to take part.

Anyone interested in online participation in the meeting should send their application via the registration form available at: https://oirp.wroclaw.pl/kalendarz/wydarzenia/520 no later than 26 September 2021.