Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Szkolenie wyjazdowe w Karpaczu

16:00, 14 Stycznia 2022
do
11:00, 16 Stycznia 2022

Centrum Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie wyjazdowe 14-16.01.2022 r. w Karpaczu

Nowe prawo zamówień publicznych po roku stosowania – aspekty praktyczne

radca prawny Marta Lamch-Rejowska 
(16 punktów szkoleniowych)

Hotel „Dziki Potok”, Karpacz, ul. Myśliwska 22

W szkoleniu mogą wziąć udział radcowie prawni z OIRP we Wrocławiu. KOSZT: 500,00 zł/os (szkolenie dofinansowane przez OIRP we Wrocławiu). Dofinansowanie dotyczy tylko radców prawnych, którzy mają opłacone składki członkowskie do końca grudnia 2021 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zarejestrowania się i dokonania pełnej wpłaty w terminie do 5 stycznia br włącznie na konto: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. Wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach w dwuosobowych i trzyosobowych.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu) oraz informacją o warunkach dofinansowania udziału w szkoleniach (opłacone składki członkowskie).

Według aktualnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, a dotyczących ograniczeń w liczbie gości hotelowych informujemy, że obiekt dysponuje 100 miejscami, w tym 70 dla zaszczepionych, 30 dla niezaszczepionych, dlatego koniecznym jest wypełnienie poniższego formularza. W związku z tym o ostatecznym udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dokonanych wpłat.

W celu legalnej organizacji szkolenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu działającą jako organizator a zarazem administrator danych osobowych przetwarzanych  na potrzeby organizacji wydarzenia, niezbędna jest informacja o ilości uczestników  zaszczepionych przeciw covid-19 (wymóg hotelowy). Zaznaczenie okienka „jestem zaszczepiona/ny” na formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne ze zgodą na udzielenie tej informacji.

Informujemy, że w piątek wieczorem odbędą się V Mistrzostwa o Puchar Dziekana w Piłkarzyki !!!

W załączeniu notka o wykładowcy oraz harmonogram, a także plan szkolenia.