Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Seminarium radcowskie - Wolność słowa i jej granice

17:15 - 18:45, 30 Maja 2022

Sekcja praktyków prawa antydyskryminacyjnego zaprasza na seminarium:

"Wolność słowa i jej granice"

Termin: 30 maja 2022 r. godzina 17:15-18:45

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk
Pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku Profesora UAM w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu wolności słowa i jej granic (m. in. mowy nienawiści), specjalizujący się w badaniach amerykańskiej myśli polityczno-prawnej.

Autor dwóch monografii („Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej" i "Idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki") oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów, ekspertyz oraz tekstów popularnonaukowych. Prelegent rozmaitych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (Wilno, Praga, Warszawa, Poznań). Uczestnik międzynarodowego projektu EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. Ekspert projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji" realizowanego przez Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – Otwarta Rzeczpospolita.

Za udział w seminarium radcowskim zostaną naliczone 4 punkty szkoleniowe.

Link z aplikacji ZOOM otrzymają Państwo w dniu warsztatów mailowo ok. godz. 12.00.

REJESTRACJA odbywa się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem od 2 maja 2022 r.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do seminarium, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.