Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ważne informacje

DOSKONALENIE ZAWODOWE w cyklu szkoleniowym 2021-2023 2023-03-22

DOSKONALENIE ZAWODOWE  w cyklu szkoleniowym 2021-2023

Szanowni Państwo!

31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy, podczas którego radca prawny powinien zdobyć 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

Punkty szkoleniowe można sprawdzić i samodzielnie wprowadzić w Extranecie https://oirp.wroclaw.pl/extranet

W naszej Izbie funkcjonuje Platforma Doskonalenia Zawodowego https://video.weezycast.com. Zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy jeszcze nie zalogowali się do Platformy do rejestracji i uczestnictwa  w szkoleniach – w załączeniu krótka instrukcja, jak to zrobić.

Uprzejmie prosimy o niezapisywanie się na webinaria z kalendarza, gdyż linki nie są wysyłane.

Przypominamy, że punkty można zdobywać również na Platformie e-KIRP  https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/

Załączniki: