Dodaj ogłoszenie

Ogłoszenia prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy, wybierając jako odbiorcę "Sekretariat".


Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Praca dla radcy prawnego

Fundacja Togatus Pro Bono nawiąże współpracę z adwokatami, radcami prawnymi oraz magistrami prawa posiadającymi trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej, czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w zakresie świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa Dolnośląskiego. Czas pracy wynosi w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie. Termin rozpoczęcia pracy to styczeń 2017 r.
Wymagania:
- tytuł adwokata/ radcy prawnego/ aplikanta lub tytuł magistra prawa i posiadanie trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej
- korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
-  brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na e-mail: asystenci@togatus.pl
zgłoszenia zawierającego: podpisane CV , scan dyplomu, posiadanych referencji, wpisu na właściwą listę  oraz podanie
powiatu w którym osoba chciałaby podjąć pracę.
W tytule e- maila należy wpisać: imię_nazwisko_tytuł (radca
prawny/adwokat/aplikant/ magister prawa) oraz województwo, powiat.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Togatus Pro Bono zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. Poz.1182,1662)”.

Opublikowano 01.10.2016 o 11:50