Dodaj ogłoszenie

Ogłoszenia prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy, wybierając jako odbiorcę "Sekretariat".


Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Ogłoszenia

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 04.02.2019, 13:52

  M.Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie poszukuje aplikanta/aplikantki radcowskiej na stanowisko:

  Aplikant radcowski/Prawnik

  Zakres obowiązków:

  • przygotowywanie opinii prawnych, umów, pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności Kancelarii;
  • koordynacja obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność i adekwatność;
  • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych klientów;
  • monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich klientów kancelarii;
  • utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

  Wymagania:

  • ukończone studia na kierunku prawo;
  • znajomość przepisów prawa, adekwatna do poziomu edukacji i praktyki;
  • doświadczenie w pracy (lub we współpracy) na podobnym stanowisku;
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w realizowanych czynnościach;
   praktyczna znajomość zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem obrotu gospodarczego, zarówno ze sfery prawa prywatnego, jak i publicznego;
  • biegła znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie, w tym w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie, przy czym znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej;
  • wysoka kultura osobista;
  • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu;
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, staranność i dokładność;

  Oferujemy:

  • współpracę w prężnie rozwijającej się Kancelarii, o ugruntowanej pozycji na rynku,
   w pełnym wymiarze godzin lub współpracę w czasie ruchomym umożliwiającym w przypadku aplikantów niezakłócone uczestniczenie w zajęciach na aplikacji;
  • możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, także w środowisku międzynarodowym;
  • w przypadku aplikantów sprzyjające warunki dla możliwości rozwijania edukacji prawniczej pod nadzorem doświadczonych prawników - praktyków.

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) z dopiskiem „Aplikant radcowski/Prawniktylko na adres e-mail: sekretariat@szulikowski.pl

  Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Administratorem danych osobowych podanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest Maciej Szulikowski Kancelaria Radcy Prawnego „M. Szulikowski Kancelaria Prawna” (NIP: 5221122974), dane kontaktowe: sekretariat@szulikowski.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tzn. Państwa dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polega na dążeniu do znalezienia kandydatów do nawiązania współpracy w sposób optymalny spełniających wymagania określone w ogłoszeniu. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi dla administratora, w tym usługi IT (hostingowe), wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane w okresie rekrutacji, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, jak również nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednak brak podania Państwa danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 • Praca dla aplikanta I lub II roku i radcy prawnego
  Opublikowano: 04.02.2019, 13:44

  Kancelaria Radców Prawnych z Wrocławia w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni aplikantów radcowskich I i II roku oraz radców prawnych

  Wymagania:
  a) Znajomość prawa zobowiązań i podstawowych zasad procedury cywilnej
  b) Biegła obsługa pakietu MS Office
  c) Prawo jazdy kat. B
  d) Samodzielność, kreatywność
  e) Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

  Oferujemy:
  a) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  b) Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole
  c) Możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach prawa
  d) Dla najlepszych możliwość objęcia patronatem

  CV prosimy przesłać na adres: kancelaria@radca-dzz.pl

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 25.01.2019, 15:39

  Kancelaria Peljan & Czwojda Sp. K. z siedzibą w Lesznie nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim/ radcowskim, studentem/ studentką prawa minimum 3 roku.

  Od kandydatów oczekujemy:
  - dobrej znajomości prawa cywilnego i administracyjnego,
  - umiejętności sporządzania umów i pism procesowych,
  - bardzo dobrej organizacji pracy,
  - samodzielności, rzetelności i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  - wysokiej kultury osobistej.

  Oferujemy:
  - możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji,
  - pracę w młodym i dynamicznym zespole,
  - wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz motywacji.

  Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej Kancelarii: sekretariat@kancelariapeljan.pl Przed przesłaniem CV prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, dostępnej pod adresem http://biuro-danych.pl/Kancelaria_PC/KLAUZULA_INFORMACYJNA_REKRUTACJA.pdf.

  Prosimy również o zawarcie w CV lub wiadomości e-mail klauzuli o następującej treści: " Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Peljan & Czwojda Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. z siedzibą w Lesznie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji przez czas trwania rekrutacji".

  Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 • Zastępstwo procesowe - WROCŁAW
  Opublikowano: 24.01.2019, 07:49

  Kancelaria Prawna „CERTUS” D. Bielski sp.k. z Wrocławia (www.kancelaria-certus.pl) poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego II lub III roku w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami w sprawach cywilnych na terenie miasta Wrocławia.

  Oczekiwania: sumienność, punktualność, mobilność (odbiór i zwrot dokumentów do siedziby Kancelarii przy ul. Skwierzyńskiej 28/1A we Wrocławiu), minimalne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych, rozpoczęty II lub III rok aplikacji radcowskiej.

  Oferujemy: współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego.

  Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie CV wraz z krótką informacją o stawce wynagrodzenia za 1 godzinę pracy lub za 1 rozprawę na adres: zaloga@kancelaria-certus.pl

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 18.01.2019, 08:55