Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kadencje I-X

I Kadencja (1983 – 1987)
 
Władysław Dmochowski – Dziekan
 
Członkowie Rady
Piotr Dubowski
Egon Hage
Ryszard Fox
Bogusław Firlit
Janina Jarząbek
Jerzy Klinger
Korwin Kijuć
Wojciech Kwiatkowski
Marian Leksan
Jakub Lustig
Witold Łoś
Jan Łoziński
Stanisław Niedzielski
Jerzy Nowosad
Tomasz Olejniczakowski
Władysław Stasiak
Roman Szypowski
Krystyna Stoga
Jerzy Zasławski
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Joanna Wolak – przewodnicząca
Józef Grodzicki
Barbara Grzybowska
Władysława Korzeniowska
Mieczysław Pisarski
Józef Plewka
Zbigniew Płatowski
Maria Strońska
Tadeusz Sewera
January Szymanowski
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Józef Pichler - rzecznik
Hugon Fasola – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Antoni Ciszewski – przewodniczący
Elżbieta Baczyńska
Ewa Ciężkowska
Anna Lipnicka
Władysław Różalski
 
Delegaci na Zjazd
Władysław Dmochowski
Józef Grodzicki
Mieczysław Huchla
Wiesława Kocik
Marek Kozar
Wojciech Kwiatkowski
Marian Leksan
Alicja Łapuszyńska
Edmund Nagrodzki
Stanisław Niedzielski
Jerzy Nowosad
Terea Ponikowska
Tadeusz Poborski
Władysław Różalski
Władysław Stasiak
Krystyna Stoga
Konstanty Świtecki
Jerzy Zaslawski
Michał Zieliński
Danuta Ziontek
 
Członek Krajowej Rady Radców Prawnych
Władysław Dmochowski
Mieczysław Huchla
 
 II Kadencja (1987 – 1991)
 
Władysław Dmochowski – Dziekan
Witold Łoś – Wicedziekan
Piotr Dubowski – Wicedziekan
Wojciech Kwiatkowski – Wicedziekan
Jakub Lustig – Sekretarz
Antoni Ciszewski - Skarbnik
 
Członkowie Rady
Ryszard Fox
Elżbieta Gajda
Hanna Gembal
Janina Jarząbek
Danuta Kietlińska – Kawa
Jerzy Klinger
Barbara Kras
Teresa Korin – Kijuć
Marian Leksan
Jan Łoziński
Jerzy Nowosad
Krystyna Stoga
Roman Szypowski
 
 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Joanna Wolak – przewodnicząca
Elżbieta Baczyńska
Teresa Bernadzikowska
Barbara Grzybowska
Józef Grodzicki
Władysława Korzeniowska (spr pisownię nazwiska)
Zenobiusz Mościcki
Mieczysław Pisarski
Zbigniew Płatkowski
Tadeusz Sewera
Maria Strońska
January Szymanowski
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Tadeusz Poborski - rzecznik
Michał Kuminek – zastępca rzecznika
Dorota Wójs – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Anna Lipnicka – przewodniczący
Wanda Bilnik
Romana Bednarczuk
Krystyna Bijas
Halina Sidorowska
 
Delegaci na Zjazd
Władysław Dmochowski
Elżbieta Gajda
Irena Golcowska
Mieczysław Huchla
Janina Jarząbek
Jadwiga Kałużyńska
Waldemar Karniej
Władysława Korzeniowska
Marek Kozar
Marian Leksan
Zenobiusz Mościcki
Edmund Nagrodzki
Mieczysław Pisarski
Zbigniew Płatkowski
Halina Surmiak
Kazimierz Stragierowicz
Anna Wrzisińska
Władysław Zalewski
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Władysław Dmochowski – wiceprezes KRRP
Mieczysław Huchla
 
Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
Waldemar Karniej
 
Członkowie  Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Edmund Nagrodzki
Irena Orleańska
 
Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Stragierowicz
 
 III Kadencja (1991 – 1995)
 
Władysław Dmochowski – Dziekan
Witold Łoś – Wicedziekan
Piotr Dubowski –Wicedziekan
Wojciech Kwiatkowski – Wicedziekan do 1994 r.
Jan Bieć – Wicedziekan od 1994 r.
Elżbieta Gajda - Krynicka– Sekretarz
Antoni Ciszewski - Skarbnik
 
Członkowie Rady
Zofia Gębala
Janina Jarząbek
Bożena Komendera
Zdzisław Kolanus
Robert Kaczorowski
Barbara Kras
Stefan Kwas
Danuta Kietlińska – Kawa
Antoni Kańczuga
Jerzy Nowosad
Barbara Nowakowska
Krystyna Stoga
Elżbieta Śmiałek
Barbara Sienkiewicz
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Joanna Wolak – przewodnicząca
Teresa Bernadzikowska
Elżbieta Baczyńska
Józef Grodzicki
Władysława Korzeniowska
Alicja Kral
Zenobiusz Mościcki
Maria Strońska
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Adam Zientek - rzecznik
Dorota Suchar – zastępca rzecznika
Jarosław Staroszczak – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Edward Tomala – przewodniczący
Wanda Bilnik - Różycka
Halina Łokuciewska Susłowicz
 
Delegaci na Zjazd
Władysław Dmochowski
Elżbieta Gajda - Krynicka
Zofia Gembala
Janina Jarząbek
Halina Łokuciewska Susłowicz
Antoni Kańczuga
Alicja Kral
Jadwiga Kałużyńska
Grażyna Malinowska
Zenobiusz Mościck
Stefan Naumowiec
Edmund Nagrodzki
Irena Styrylska
Elżbieta Śmiałek
Jarosław Staroszczak
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Jan Łoziński
Krystyna Stoga
 
Członkowie  Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Zenobiusz Mościcki
Kazimierz Stragierowicz
 
 IV Kadencja (1995 – 1999)

 
Władysław Dmochowski – dziekan
Witold Łoś – wicedziekan
Jan Bieć – wicedziekan
Jan Łoziński - wicedziekan
Elżbieta Gajda - Krynicka– sekretarz
Antoni Ciszewski - skarbnik
 
Członkowie Rady
Krystyna Czerwińska
Janina Fox
Zofia Gębala
Janina Jarząbek
Barbara Kras
Danuta Kietlińska – Kawa
Bożena Komendera
Robert Kaczorowski
Stefan Kwas
Małgorzata Karpińska – Jarząbkiewicz
Stanisława Kruczek
Bożena Kleszczewska – Szmyt
Joanna Majewicz
Barbara Sienkiewicz
Krystna Stoga
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Joanna Wolak – przewodnicząca
Dariusz Gawron – Jedlikowski
Barbara - Kowalczyk
Zenobiusz Mościcki
Stefan Naumowiec
Andrzej Stachowiak
Tadeusz Sewera
Marlena Żurawska
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Dariusz Bojko - rzecznik
Ireneusz Koksztys– zastępca rzecznika
Romualda Liberska – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Barbara Gołębiewicz – przewodniczący
Halina Łokuciewska
Edward Nowak
 
Delegaci na Zjazd
Władysław Dmochowski
Jan Bieć
Janina Fox
Elżbieta Gajda – Krynicka
Dariusz Gawron - Jedlikowski
Zofia Gembala
Janina Jarząbek
Danuta Kietlińska – Kawa
Jerzy Klinger
Barbara Kras
Jan Łoziński
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Jan Łoziński
Krystyna Stoga
 
Członek  Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Janina Fox
 
 V Kadencja (1999-2003)

 
Witold Łoś – dziekan do listopada 2000 r.
Jan Bieć – p.o. dziekana od grudnia 2000 r. do marca 2001 r.
Jan Łoziński – dziekan od marca 2001 r.
Jan Łoziński – wicedziekan do marca 2001 r.
Jan Bieć – wicedziekan
Barbara Kras – wicedziekan
Joanna Majewicz – sekretarz
Antoni Ciszewski – skarbnik do lutego 2001 r.
Danuta Bober od lutego 2001 r.
Krystyna Stoga do grudnia 200 r.
 
Członkowie Rady
Marek Brachmański do grudnia 2000 r.
Dorota Ciołek od czerwca 2001 r.
Beata Gilarska
Jolanta Korzycka
Krzysztof Legięć do maja 2001 r.
Romualda Liberska
Julita Łukaszczuk od kwietnia 2001 r.
Maciej Marszał
Artur Medyński
Maciej Morawski
Krystian Paździor
Zbigniew Rak
Andrzej Stachowiak
Barbara Sienkiewicz
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Stefan Naumowiec – przewodniczący
Zbigniew Birkowski
Iwona Drohomirecka – Kowalczyk
Piotr Dubowski
Anna Michnicka – Dziewurska
Urszula Peć -  Kocowska
Maria Strońska
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Zofia Gębala – rzecznik
Stefan Mitoński – zastępca rzecznika
Mirosław Żaczek – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Sławomir Szokarski – przewodniczący
Katarzyna Mielnicka
Ewa Sienkiewicz
 
 Delegaci na Zjazd
Jan Bieć, Barbara Kras, Elżbieta Gajda – Krynicka, Romualda Liberska, Witold Łoś, Danuta Mróz, Krystian Paździor, Barbara Sienkiewicz, Krystyna Stoga
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Elżbieta Gajda – Krynicka, Jan Łoziński, Krystyna Stoga
 
Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Romualda Liberska
 
Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Danuta Mróz
 
 VI Kadencja (2003 - 2007)
 
Jan Łoziński – dziekan
Barbara Kras – wicedziekan
Barbara Sienkiewicz – wicedziekan
Elżbieta Gajda-Krynicka – sekretarz
Jadwiga Danuta Mróz - skarbnik od grudnia 2003 r.
Helena Dobrosz - skarbnik od grudnia 2003 r.
 
Członkowie Rady
Dorota Ciołek
Iwona Drohomirecka-Kowalczyk
Anna Kujawska
Wojciech Komarzański
Leszek Korczak
Joanna Łabędzka
Joanna Majewicz
Katarzyna Mielnicka
Aldona Olejnik
Mirosław Sadowski
Tomasz Scheffler
Marek Wiewiórki
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Anna Michnicka-Dziewurska – przewodnicząca
Paweł Miłek –zastępca przewodniczącego
Krystyna Bijas
Barbara Drak
Janina Fox
Zdzisława Godlewska
Wiesława Górnicka
Teresa Kozłowska
Grażyna Malinowska
Dorota Niedziółka
Elżbieta Uniatowicz-Bojko
 
 Rzecznik Dyscyplinarny
Stefan Kwas – rzecznik
Elżbieta Domagała – zastępca rzecznika
Krzysztof Łach - zastępca rzecznika
Ewa Sienkiewicz – zastępca rzecznika
Violetta Stankiewicz – zastępca rzecznika
Barbara Szalewicz – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Danuta Kietlińska-Kawa  - przewodnicząca
Alicja Kral
Władysław Zalewski
 
Delegaci na Zjazd
Janina Fox
Elżbieta Gajda – Krynicka
Danuta Kietlińska – Kawa
Jan Łoziński
Jadwiga Danuta Mróz
Mirosław Sadowski
Barbara Sienkiewcz
Krystyna Stoga
Marek Maciej Wiewiórski
 
Radomir Perski – przedstawiciel aplikantów radcowskich
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
 Elżbieta Gajda Krynicka, Barbara Kras, Jan Łoziński
 
Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Janina Fox, Barbara Sienkiewicz
 
Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej
 
 VII Kadencja (2007 - 2010)
 
Barbara Kras – dziekan
Leszek Korczak– wicedziekan
Barbara Sienkiewicz – wicedziekan
Anna Kujawska – sekretarz
Iwona Drohomirecka - Kowalczyk- skarbnik
 
Członkowie Rady
Paweł Bojarski
Helena Dobrosz
Danuta Kietlińska – Kawa
Joanna Łabędzka
Joanna Majewicz
Mirosław Sadowski
Tomasz Scheffler
Bogusław Sołtys
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Anna Michnicka - Dziewurska – przewodnicząca
Romana Bartoszewicz
Krystyna Bijas
Barbara Drak
Zdzisława Godlewska
Rafał Kania
Teresa Kozłowska
Irena Kwoos
Elżbieta Malik
Anna Mościńska
Jacek Rajewicz
Henryk Rydzik
Marek Sarnowski
Monika Sinko
Anna Wrzosińska
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Barbara Szalewicz– rzecznik
Krystyna Bąkowska– zastępca rzecznika
Jacek Dżedzyk – zastępca rzecznika
Alicja Kral – zastępca rzecznika
Krzysztof Łach - zastępca rzecznika
Anna Miodońska - zastępca rzecznik
Krystyna Skotowska – Tomkiewicz – zastępca rzecznika
Małgorzata Smyk – zastępca rzecznika
Anita Woroniecka – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Marek Stalski - przewodniczący
Rafalina Olszewska
Ewa Majewska – Machaj
 
Rzecznik Prasowy
Marek Maciej Wiewiórski
 
Delegaci na Zjazd
Paweł Bojarski
Iwona Drohomirecka - Kowalczyk
Janina Fox
Leszek Korczak
Barbara Kras
Anna Kujawska
Jan Łoziński
Łukasz Otfinowski
Mirosław Sadowski
Tomasz Scheffler
Barbara Sienkiewicz
Bogusław Sołtys
Krystyna Stoga
 
Marek Zalisko – przedstawiciel aplikantów radcowskich
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Jan Łoziński – wiceprezes KRRP, Helena Dobrosz, Barbara Kras
 
Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Janina Fox
Leszek Korczak
Barbara Sienkiewicz

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej

 

Iwona Drohomirecka – Kowalczyk
 
 VIII Kadencja (2010 - 2013)
 
Barbara Kras – dziekan
Jan Łoziński – wicedziekan
Barbara Sienkiewicz – wicedziekan
Helena Dobrosz– sekretarz
Iwona Drohomirecka - Kowalczyk- skarbnik
 
 Członkowie Rady
Paweł Bojarski
Danuta Kietlińska – Kawa
Leszek Korczak
Joanna Łabędzka
Joanna Majewicz
Mirosław Sadowski
Tomasz Scheffler
Marek Maciej Wiewiórski
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Anna Michnicka - Dziewurska – przewodnicząca
Romana Bartoszewicz
Zdzisława Godlewska
Rafał Kania
Maria Kohlberger – Wierzbowska
Grzegorz Kowalik
Teresa Kozłowska
Elżbieta Malik
Anna Mościńska
Zdzisław Pieniążek
Henryk Rydzik
Marek Sarnowski
Hubert Schwartz
Elżbieta Wołosz
Anna Wrzosińska
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Barbara Szalewicz– rzecznik
Krystyna Bąkowska– zastępca rzecznika
Jacek Dżedzyk – zastępca rzecznika
Małgorzata Karaś– zastępca rzecznika
Monika Klonowska - zastępca rzecznika
Waldemar Lewandowski – zastępca rzecznika
Anna Miodońska - zastępca rzecznik
Rafał Ponichtera – zastępca rzecznika
Krystyna Skotowska – Tomkiewicz – zastępca rzecznika
Anita Woroniecka – zastępca rzecznika
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Marek Stalski - przewodniczący
Rafalina Olszewska
Ewa Majewska – Machaj
 
Rzecznik prasowy
Marek Maciej Wiewiórski
 
Delegaci na Zjazd
Paweł Bojarski
Iwona Drohomirecka – Kowalczyk
Elżbieta Gajda – Krynicka
Danuta Kietlińska – Kawa
Leszek Korczak
Barbara Kras
Jan Łoziński
Tomasz Scheffler
Barbara Sienkiewicz
Krystyna Stoga
Barbara Szalewicz
Marek Zalisko
 
Magdalena Rajchemba – przedstawiciel aplikantów radcowskich
 
Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Jan Łoziński – wiceprezes KRRP, Helena Dobrosz, Barbara Kras
 
Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Leszek Korczak – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Gajda – Krynicka
Krystyna Stoga
 
Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
Tomasz Scheffler
 
Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej
Iwona Drohomirecka - Kowalczyk

IX Kadencja (2013 - 2016)

Prezydium Rady

Leszek Korczak - Dziekan Rady

Danuta Ławniczak - Wicedziekan Rady

Mirosław Sadowski - Wicedziekan Rady

Tomasz Scheffler - Wicedziekan Rady

Joanna Łabędzka - Skarbnik Rady

Anna Kujawska - Sekretarz Rady

Członkowie Rady

 1. Gabriela Bar
 2. Jan Darowski
 3. Iwona Drohomirecka-Kowalczyk
 4. Artur Górecki
 5. Anna Kujawska
 6. Joanna Łabędzka
 7. Danuta Ławniczak
 8. Jan Łoziński
 9. Joanna Majewicz
 10. Katarzyna Mielnicka
 11. Mirosław Sadowski
 12. Tomasz Scheffler
 13. Barbara Sienkiewicz
 14. Bogusław Sołtys
 15. Marek Stalski
 16. Joanna Zimoń-Frankiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Ewa Majewska - Machaj

Członkowie:

 1. Mariusz Bobolewski
 2. Zbigniew Rak
 3. Magdalena Wasylkowska-Michór
 4. Marek Zalisko

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego:

Waldemar Lewandowski

Zastępca Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego:

Maria Kohlberger-Wierzbowska

 1. Krystyna Bąkowska
 2. Jacek Dżedzyk
 3. Tomasz Fox
 4. Grzegorz Kowalik
 5. Andrzej Kras
 6. Anna Michnicka-Dziewurska
 7. Anna Miodońska
 8. Laura Mnich
 9. Anna Mościńska
 10. Marek Sarnowski
 11. Krystyna Skotowska-Tomkiewicz
 12. Robert Staszewski
 13. Elżbieta Wołosz

Rzecznik Dyscyplinarny:

Anita Woroniecka

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. Małgorzata Bolisęga-Pudełko
 2. Beata Jackowska
 3. Monika Klonowska
 4. Magdalena Kotulla
 5. Łukasz Łuć
 6. Monika Marukiewicz
 7. Daniela Sosin
 8. Jan Sztaba
 9. Sylwia Wiązowska-Grehl

Komisja ds. doskonalenia zawodowego i sportu

Przewodniczący:Wicedziekan Tomasz Scheffler

Członkowie:

 1. Joanna Łabędzka (Z-ca Przewodniczącego)
 2. Rafał Biel
 3. Artur Górecki
 4. Izabela Konopacka
 5. Krystian Mularczyk
 6. Marek Zalisko
 7. Joanna Zimoń-Frankiewicz

Komisja ds. integracji i rozwoju samorządu

Przewodniczący:

Wicedziekan Mirosław Sadowski

Członkowie:

 1. Gabriela Bar (Z-ca Przewodniczącego)
 2. Jan Darowski
 3. Izabela Konopacka
 4. Danuta Ławniczak
 5. Bogusław Sołtys
 6. Paulina Sosnowicz
 7. Marek Stalski
 8. Krystyna Stoga
 9. Anna Zalesińska

Komisja ds. aplikacji

Przewodniczący:

Wicedziekan Danuta Ławniczak

Członkowie:

 1. Katarzyna Mielnicka (Z-ca Przewodniczącego)
 2. Janina Fox
 3. Danuta Kietlińska-Kawa
 4. Joanna Łabędzka
 5. Mirosław Sadowski
 6. Joanna Zimoń-Frankiewicz

Komisja ds. wpisów i wykonywania zawodu

Przewodniczący:

Joanna Majewicz

Członkowie:

 1. Jan Łoziński (Z-ca Przewodniczącego)
 2. Iwona Drohomirecka - Kowalczyk
 3. Katarzyna Kalus
 4. Anna Kujawska
 5. Agnieszka Templin

Komisja ds. finansowych i socjalnych

Przewodniczący:

Skarbnik Joanna Łabędzka

Członkowie:

 1. Marek Stalski (Z-ca Przewodniczącego)
 2. Artur Górecki
 3. Joanna Zimoń-Frankiewicz

Okręgowy Zespół Wizytatorów

Przewodniczący:

Bogusław Sołtys

Z-ca Przewodniczącego:

Tomasz Scheffler

Członkowie:

 1. Dorota Ciołek
 2. Marzena Czuksanow
 3. Małgorzata Hasiewicz
 4. Aldona Olejnik
 5. Agnieszka Romanów-Małysa
 6. Mirosław Statkiewicz

Rzecznik Prasowy

Izabela Konopacka

Delegaci na Zjazd:

1. Helena Dobrosz
2. Iwona Drohomirecka-Kowalczyk
3. Elżbieta Gajda-Krynicka
4. Leszek Korczak
5. Barbara Kras
6. Anna Kujawska
7. Joanna Łabędzka
8. Danuta Ławniczak
9. Jan Łoziński
10. Katarzyna Markiewiicz
11. Mirosław Sadowski
12. Tomasz Scheffler
13. Hubert Schwarz
14. Barbara Sienkieiwcz
15. Krystyna Stoga
16. Marek Zalisko
17. Paulina Sosnowicz - Przedstawiciel aplikantów radcowskich

X Kadencja (2016 - 2020)

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
Leszek Korczak

Członkowie Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:
Tomasz Scheffler – Wicedziekan
Mirosław Sadowski - Wicedziekan (do 18.10.2018 r.)
Danuta Ławniczak – Wicedziekan

Joanna Zimoń – Frankiewicz – Wicedziekan (od 15.05.2018 r.)
Paulina Sosnowicz - Wicedziekan
(od 15.05.2018 r.)
Agnieszka Templin - Sekretarz

Joanna Łabędzka- Skarbnik

Członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:

1.Gabriela Bar
2.Jan Darowski

3. Artur Górecki
4. Beata Janikowska
5. Maciej Jarecki
6.Katarzyna Kalus
7. Izabela Konopacka
8. Joanna Łabędzka
9. Danuta Ławniczak
10. Jan Łoziński
11.Joanna Majewicz
12. Katarzyna Mielnicka
13.Krystian Mularczyk
14. Maciej Onichimowski "
15. Tomasz Scheffler

16. Bogusław Sołtys
17. Paulina Sosnowicz
18. Robert Staszewski
19. Milena Szostak-Kałuska
20. Agnieszka Templin
21. Anna Zalesińska
22. Danuta Zawada-Miernik
23. Joanna Zimoń-Frankiewicz

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Magdalena Wasylkowska-Michór

Członkowie:

1. Feret Katarzyna
2. Smolarek-Stradomska Agata

3. Kącka Ewelina
4. Zalisko Marek

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Waldemar Lewandowski

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Anna Michnicka-Dziewurska

Sędziowie:

 1. Bochenek Mariusz
 2. Chełchowski Bartłomiej
 3. Dżedzyk Jacek
 4. Golec Wojciech
 5. Gryc-Zerych Ewa
 6. Grzegorczyk Jacek
 7. Jarlińska Anna
 8. Kohlberger - Wierzbowska Maria
 9. Kowalik Grzegorz
 10. Lewandowski Waldemar
 11. Majcherek Dorota
 12. Michnicka - Dziewurska Anna
 13. Mnich Laura
 14. Mościńska Anna
 15. Pieniążek Zdzisław
 16. Sierny Magdalena
 17. Superson - Winkowska Agnieszka

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Anita Woroniecka

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

1. Ireneusz Broś
2. Dominika Buch

3 .Beata Cieślak
4. Agnieszka Dudek
5. Andrzej Grzywna
6. Beata Jackowska
7. Monika Klonowska
8. Paweł Kolak
9. Magdalena Kotulla
10. Łukasz Łuć
11. Monika Marukiewicz
12. Katarzyna Piórkowska- Frątczak
13.Daniela Sosin
14. Zbigniew Stecz
15. Sylwia Wiązowska-Grehl
16. Marcin Kania

Rzecznik Prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Marta Kruk

Komisje stałe Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:

I Komisja ds. wpisów i wykonywania zawodu:
1.Przewodnicząca mec. Joanna Majewicz
2.Członkowie – Zastępca Przewodniczącej mec. Jan Łoziński,
3.Członek – mec. Katarzyna Kalus
4.Członek – mec. Agnieszka Templin
5.Członek – mec. Monika Teler
6.Członek – mec. Danuta Zawada-Miernik
7. Członek – mec. Monika Kręgiel

II Komisja ds. finansowych i socjalnych:

1. Przewodnicząca mec. Joanna Łabędzka
2.Członkowie – Zastępca Przewodniczącej mec. Joanna Zimoń-Frankiewicz
3.Członek – mec. Artur Górecki;
4.Członek – mec. Maciej Onichimowski;
5.Członek – mec. Danuta Zawada-Miernik
6. Członek – mec. Sebastian Zalipski

III Komisja ds. aplikacji:

1.Przewodnicząca mec. Danuta Ławniczak
2.Członek – Zastępca Przewodniczącej mec. Katarzyna Mielnicka;
3.Członek – mec. Janina Fox;
4.Członek – mec. Artur Górecki;
5.Członek – mec. Beata Janikowska;
6.Członek – mec. Maciej Jarecki;
7.Członek – mec. Danuta Kietlińska-Kawa;
8.Członek – mec. Joanna Łabędzka;
9.Członek – mec. Martyna Rogala-Rolewska;
10.Członek – mec. Milena Szostak-Kałuska;
11.Członek – mec. Joanna Zimoń-Frankiewicz.

IV Komisja ds. doskonalenia zawodowego:
1.Przewodnicząca mec. Joanna Zimoń-Frankiewicz;
2.Członkowie – Zastępca Przewodniczącej mec. Tomasz Scheffler
3.Członek – mec. Jan Darowski
4.Członek – mec. Artur Górecki
5.Członek – mec. Beata Janikowska
6.Członek – mec. Maciej Jarecki
7.Członek – mec. Katarzyna Kalus
8.Członek – mec. Izabela Konopacka
8.Członek – mec. Monika Lecko
9.Członek – mec. Joanna Łabędzka
10.Członek – mec. Krystian Mularczyk
11.Członek – mec. Maciej Onichimowski
12.Członek – mec. Paulina Sosnowicz

V Komisja ds. promocji zawodu i integracji środowiska:
1.Przewodnicząca mec. Paulina Sosnowicz
2.Członkowie – Zastępca Przewodniczącej mec. Krystian Mularczyk
3.Członek – mec. Danuta Zawada-Miernik
4.Członek – mec. Anna Zalesińska
5.Członek – mec. Milena Szostak-Kałuska
6.Członek – mec. Joanna Łabędzka
7.Członek – mec. Joanna Zimoń – Frankiewicz
8.Członek – mec. Maciej Onichimowski
9.Członek – mec. Martyna Rogala-Rolewska
10.Członek – mec. Martyniusz Rak
11.Członek – mec. Anna Mazur
12.Członek – mec. Izabela Konopacka
13.Członek – mec. Rafał Biel
14. Członek – mec. Marcin Kania
15. Członek – mec. Anna Żmidzińska
16.Członek – mec. Maciej Różewicz
17. Członek – mec. Monika Lecko
18. Członek – mec. Monika Teler
19. Członek – mec. Małgorzata Grudzińska
20. Członek – mec. Dorota Seweryn-Stawarz
21. Członek – mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska
22. Członek – mec. Ewa Sławińska-Ziaja
23. Członek – mec. Karolina Fedoruk-Ceglarz
24. Członek – mec. Aleksandra Godek
25. Członek – Agnieszka Rumin
26. Członek – Ilona Pytlarz
27. Członek – Marek Paluch
28. Członek – Kamil Durnaś
29. Członek – Karina Antczak
30. Członek – Paula Kuruc

VI Komisja ds. współpracy z zagranicą:

1. Przewodnicząca mec. Izabela Konopacka;
2. Zastępca Przewodniczącej mec. Anna Materla
3. Członek – mec. Karolina Trzeciak-Wach
4. Członek – mec. Marek Zalisko
5. Członek – mec. Katarzyna Gospodarowicz
6. Członek – mec. Anna Zalesińska
7. Członek – mec. Katarzyna Mielnicka
8. Członek – mec. Robert Staszewski
9. Członek – mec. Paulina Sosnowicz
10. Członek – mec. Katarzyna Haręża
11. Członek – mec. Beata Janikowska
12. Członek – mec. Danuta Ławniczak
13. Członek – mec. Adam Bijas
14. Członek – mec. Beata Danel-Skrzypek
15. Członek – mec. Marcin Gruszko
16. Członek – mec. Marta Kruk
17. Członek - mec. Maria Dymitruk
18. Członek - mec. Paweł Panaś
19. Członek – mec. Anna Marchewka
20. Członek – mec.Aniela Bereś
21. Członek – mec.Katarzyna Dec
22. Członek – aplikantka Martyna Rzechowska
23. Członek – aplikantka Hanna Kalinowska
24. Członek – aplikantka Agnieszka Poteralska
25. Członek - mec. Monika Niedźwiecka
26. Członek - mec.Magdalena Wasylkowska-Michór
27. Członek - mec. Tomasz Szarek
28. Członek - mec. Krzysztof Furtan

VII Komisja ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka:

1.Przewodniczący mec. Tomasz Scheffler
2.Zastępca Przewodniczącego mec. Robert Staszewski
3.Członek – mec. Marta Kruk
4.Członek – mec. Anna Zalesińska
5.Członek – mec. Gabriela Bar
6.Członek – mec. Jan Łoziński
7.Członek – mec. Bogusław Sołtys
8.Członek – mec. Jan Darowski
9.Członek – mec. Krystian Mularczyk
10.Członek – mec. Milena Szostak-Kałuska
11. Członek – mec. Bartłomiej Latos
12. Członek – mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska
13. Członek - mec. Ewelina Kącka

Delegaci na Zjazd:
Gabriela Bar, Jan Darowski, Tomasz Fox, Elżbieta Gajda-Krynicka, Izabela Konopacka, Leszek Korczak, Joanna Łabędzka, Jan Łoziński, Krystian Mularczyk, Tomasz Scheffler, Bogusław Sołtys, Paulina Sosnowicz, Robert Staszewski, Krystyna Stoga, Anita Woroniecka, Andrzej Woźniak, Anna Zalesińska, Marek Zalisko, Joanna Zimoń -Frankiewicz.