Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Praca

Prawnik (obecnie aplikant) z kilkuletnim doświadczeniem podejmie się dodatkowych zleceń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na terenie całej Polski 2023-09-04

Prawnik (obecnie aplikant) z kilkuletnim doświadczeniem podejmie się dodatkowych zleceń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na terenie całej Polski zarówno z doradcami restrukturyzacyjnymi jak i pozostałymi uczestnikami postępowań oraz ich pełnomocnikami.

W szczególności podejmę się: - przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości, - weryfikowania zgłoszeń wierzytelności oraz przygotowywania wezwań brakowych, - przygotowywania projektów planów spłat, - przygotowywania innych wniosków wynikłych w trakcie postępowania upadłościowego (m. in. zażaleń, skarg, wniosków o wyłączenie z masy, wniosków o zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia, wniosków o wynagrodzenie), - przygotowywania dokumentów i pism w toku postępowania o zatwierdzenie układu, a także oddawania głosów w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz ich weryfikacji.

Współpraca w formie B2B. Więcej informacji udzielę pod adresem: upadlosc.prawnik@gmail.com