Druki dla patronów aplikantów

W załączeniu poniżej publikujemy obowiązujące druki, stanowiące sprawozdanie do umowy o sprawowanie patronatu nad aplikantem radcowskim.

Rachunki wraz z wypełnionymi drukami należy przedkładać w SEKRETARIACIE OIRP W BIURZE d/s APLIKACJI