Opłata za wpis na listę radców prawnych i prawników zagranicznych

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

  • od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  –  opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.806,00 zł
  • od kandydatów ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ustawy  –  opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3 010,00 zł
  • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3 010,00 zł