Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Warsztaty dla aplikantów radcowskich „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce”

15:00, 22 Kwietnia 2023 do 17:15, 22 Kwietnia 2023

Warsztaty dla aplikantów radcowskich „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce”

Zapraszamy aplikantów radcowskich z OIRP we Wrocławiu na Warsztaty „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce”


Prowadzący: r. pr. Dorota Seweryn - Stawarz

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Edukatorka, autorka szkoleń, wykładów, prelekcji z zakresu praw człowieka, prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, procesu tranzycji prawnej.


Data: 22 kwietnia 2023 r., godz. 15:00


1. Cel szkolenia/ warsztatu: zapoznanie ze zjawiskiem dyskryminacji, jego źródeł, definicją, rodzajami oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi tego zjawiska.
2. Zakres:  definicja dyskryminacji, źródła dyskryminacji, formy dyskryminacji (bezpośrednia, pośrednia, molestowanie - tzw. szykany, zniewagi, nękanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji ), dyskryminacja w zatrudnieniu, dyskryminacja w dostępie do dóbr i usług, dyskryminacja a mobbing, dobre praktyki, język równościowy.


Warsztaty zostaną przeprowadzone przez
platformę ZOOM.
Linki do szkolenia zostaną przesłane do zapisanych uczestników w dniu 21 kwietnia 2023 r.


Zapisy na warsztaty odbywają się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem do dnia 20 kwietnia 2023 r.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do udziału w warsztatach, zapewnia uczestnictwo w Warsztatach.
Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.

Formularz: Warsztaty dla aplikantów radcowskich „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce”

Załączniki: