Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Kalendarz

Warsztaty dla aplikantów radcowskich z obsługi "Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych"

15:00, 15 Kwietnia 2023 do 17:15, 15 Kwietnia 2023

Warsztaty dla aplikantów radcowskich z obsługi

Zapraszamy aplikantów radcowskich z OIRP we Wrocławiu na Warsztaty praktyczne  z obsługi "Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych"(szkolenie praktyczne na wersji testowej systemu)


Prowadzący: r. pr. dr Anna Zalesińska
Zespół Radców Prawnych SA Wrocław, Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

Data: 15 kwietnia 2023 r., godz. 15:00


Program warsztatów:
1. Podstawy prawne PI
2. Zasady przetwarzania danych osobowych (ADO, ASI, etc.)
3. Założenie konta radcy prawnego/przekształcenie konta aplikanta radcowskiego
4. Zasady korzystania z konta pełnomocnika zawodowego w PI
5. Integracja PI z Rejestrem Osób Biorących Udział w Postępowaniu (ROBUS)
6. Doręczenia elektroniczne w PI
7. Pozostałe e-usługi w PI
8. Integracja PI z Krajowym Rejestrem Mediatorów (KRM)
9. Obsługa zgłoszeń dot, problemów z obsługą PI


Warsztaty zostaną przeprowadzone przez
platformę ZOOM.
Linki do szkolenia zostaną przesłane do zapisanych uczestników w dniu 14 kwietnia 2023 r.


Zapisy na warsztaty odbywają się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem do dnia 13 kwietnia 2023 r.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do udziału w warsztatach, zapewnia uczestnictwo w Warsztatach.
Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.

Formularz: Warsztaty dla aplikantów radcowskich z obsługi "Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych"

Załączniki: