Aktualności

 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji przeprowadzonego w dniu 14.11.2018r.
  Opublikowano: 20.11.2018, 09:27 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują sie wyniki z kolokwium II roku aplikacji radcowskiej (KSH), przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2018 r., wraz z rozwiązaniem i arkuszem oceny.

  Czytaj dalej
 • Radcowie prawni dla Szlachetnej Paczki
  Opublikowano: 19.11.2018, 11:36 przez: Beata Kozieł

  Radcowie prawni OIRP we Wrocławiu dla "Szlachetnej Paczki"

  Szanowni Państwo,
  jak co roku, wrocławska Izba wspiera rodziny w ramach akcji "Szlachetna Paczka".
  W minioną sobotę wybraliśmy pierwszą rodzinę.
  W linku poniżej mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodziny oraz jej potrzeb (lista będzie aktualizowana na bieżąco).

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/11cy2JME-fYIe_pNp2o4AZQZBMMzyooXcVxC-sgOQD7s/edit?usp=sharing

  Potrzebne przedmioty i produkty zbieramy w siedzibie Izby. Informacje o zbiórce uzyskają Państwo od p. Beaty Kozieł biuro.radcowie@oirp.wroclaw.pl; tel: 71-793-70-94, wew. 5

  I TY NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - RAZEM ZMIEŃMY HISTORIĘ RODZIN W POTRZEBIE

  https://www.szlachetnapaczka.pl/

 • Kolokwia i kolokwia porawkowe dla I, II oraz III roku
  Opublikowano: 15.11.2018, 14:36 przez: Jacek Krajewski

  Informujemy, że dla I, II oraz III roku aplikacji radcowskiej zaplanowane zostały kolokwia i kolokwia poprawkowe, w następujących terminach:

  I rok:

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - 28 i 29 listopada 2018 r. (sala na parterze budynku OIRP). W dniu 28 listopada (nazwiska od A... do Kuc..), w dniu 29 listopada (nazwiska od Kwia... do Z...). Rozpoczęcie kolokwium godz. 1430

  Prawo cywilne - 3.12.2018 r. (sala wykładowa OIRP - I piętro). Rozpoczęcie kolokwium godz. 1200

  Postępowanie cywilne - 6.12.2018r. (Centrum Konferencyjne DCC - ul. Rakietowa 33; sala Pioneer lub Apollo). Rozpoczęcie kolokwium godz. 900

  II rok:

  Prawo spółek handlowych - 6.12.2018r. (Centrum Konferencyjne DCC - ul. Rakietowa 33; sala Pioneer lub Apollo). Rozpoczęcie kolokwium godz. 900

  III rok:

  Postępowanie sądowoadministracyjne - 6.12.2018r. (Centrum Konferencyjne DCC - ul. Rakietowa 33; sala Pioneer lub Apollo). Rozpoczęcie kolokwium godz. 900

  Uchwała w sprawie terminów w/w kolokwiów ukaże się na stronie ww w terminie późniejszym.

 • XI edycja konkursu KRRP "Kryształowe serce"
  Opublikowano: 15.11.2018, 11:13 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W związku z ogłoszeniem przez Krajową Radę Radców Prawnych XI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” zapraszamy do zgłaszania kandydatów z listy członków Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje:
  * radcom prawnym,
  * społecznościom lokalnym,organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości,
  * środowiskom prawniczym,
  * beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Tytuł laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" otrzymuje radca prawny, który wyróżnia się w sposób szczególny w działalności "pro publico bono" na rzecz osób i instytucji poszukujących pomocy prawnej.
  Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem, pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do Dziekana OIRP we Wrocławiu na piśmie w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

  W załączeniu - regulamin konkursu

  Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium I roku aplikacji przeprowadzonego w dniu 22.10.2018r.
  Opublikowano: 14.11.2018, 12:18 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium I roku aplikacji - z PRAWA CYWILNEGO, przeprowadzonego w dniu 22 paździenrika 2018r., wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej