Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu - składanie pism procesowych
  Opublikowano: 31.03.2020, 12:04 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W załaczniku znajduje się, do zapoznania, pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z dnia 30.03.2020 r., dotyczące składania pism procesowych w biurach podawczych sądów okręgu wrocławskiego.

  Czytaj dalej
 • Apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Opublikowano: 30.03.2020, 16:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  Przekazujemy apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (treść w załączniku) skierowany między innymi do członków samorządu radców prawnych o zaangażowanie się pro publico bono w akcję #RatujBiznes. Radców Prawnych i kancelarie chętne do zaangażowania się w akcję prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adresy:  sekretariat@oirp.wroclaw.pl lub przedsiebiorca@oirp.wroclaw.pl

  Czytaj dalej
 • Komunikat Komisji ds. doskonalenia zawodowego
  Opublikowano: 27.03.2020, 22:14 przez: Lilianna Szot

   

  Szanowni Państwo,

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi stanem zagrożenia epidemicznego, wszystkie stacjonarne szkolenia w ramach "czwartków radcowskich" przewidziane w naszym kalendarzu, zastąpione zostaną do czasu odwołania formą doskonalenia zawodowego online - WEBINARIAMI. Aktualnie komisja pracuje nad harmonogramem szkoleń, planując pierwsze wykłady już w miesiącu kwietniu, o czym na bieżąco poinformujemy w ogłoszeniach na naszej stronie i FB. Komisja postanowiła też odwołać szkolenie wyjazdowe w miesiącu maju br.

  Nadmieniamy jednocześnie, że na tą chwilę w OIRP we Wrocławiu, prowadzone są online prawnicze kursy języka angielskiego i niemieckiego przez Panie mec. Izabelę Konopacką. mec. Katarzynę Dec oraz apl. radc. Agnieszkę Poteralską, w których to zajęciach uczestnicy mogą komunikować się z prelegentami, wspólnie rozwiązywać zadania oraz prowadzić konwersacje, przez co zapewniona została ciągłość procesu dydaktycznego.

  Prosimy zatem o bieżące śledzenia naszych ogłoszeń, zamieszczanych na stronie OIRP raz FB ! 

 • Przepisy projektu specustawy dotyczące radców prawnych
  Opublikowano: 26.03.2020, 13:51 przez: Lilianna Szot

  Koleżanki i Koledzy radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

  Przedstawiamy najbardziej istotne z punku widzenia wykonywania przez nas zawodu i funkcjonowania samorządu propozycje zawarte w skierowanym do Sejmu projekcie rządowym specustawy o tarczy antykryzysowej. Dotyczą one zawieszenia biegu terminów, doręczania korespondencji, dodatkowego urlopu dla zdających aplikantów oraz możliwości podejmowania uchwał przez organy samorządu na odległość. Będziemy śledzić proces legislacyjny i informować, czy w takim kształcie zostaną uchwalone przez Sejm.

  Czytaj dalej
 • Odwołane rozprawy i posiedzenia przed OSD OIRP we Wrocławiu
  Opublikowano: 13.03.2020, 15:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP we Wrocławiu zostały odwołane bezterminowo.