Aktualności

 • Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów
  Opublikowano: 18.05.2018, 14:12 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie pt. Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów

  Szkolenie poprowadzą:

  Mirella Lechna - radca prawny, członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, współautorka książki „Prawo zamówień publicznych” (LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy). Doradza przy projektach infrastrukturalnych i transportowych, transakcjach PPP oraz w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych. .

  Anna Prigan - radca prawny, w praktyce infrastruktura, transport, zamówienia publiczne i PPP, członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, współautorka książki „Prawo zamówień publicznych” (LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy). Odpowiada również za obszar projektów partnerstwa publiczno-prawnego w praktyce prawa nowych technologii.

  Prosimy o przyniesienie tekstu jednolitego ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  Termin: 9 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 10.00 – 15.00

  Miejsce: sala wykładowa OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8

  Koszt: 50 zł/os

  Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  UWAGA! Nowe konto bankowe dla płatności za szkolenia!

  Za szkolenie będzie naliczanych 12 punktów - na podstawie listy obecności i dokonanej wpłaty.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Kolokwium dla aplikantów II oraz III roku
  Opublikowano: 27.02.2018, 15:14 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 187/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów II oraz III roku aplikacji radcowskiej w 2018 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 25.06.2018 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 4.06.2018 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

    Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:
  - 17 i 19.04.2018 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych). Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław (w dniu 17.04 - Komisja nr 1 i Komisja nr 2 - sale na parterze; w dniu 19.04 - Komisja nr 1 - sala wykładowa, a Komisja nr 2 - sala sądu II piętro). Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywał się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniu 17.04.2018 r. o godzinie 1330, natomiast w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 1400

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów III roku (II termin i kolokwium poprawkowe)
  Opublikowano: 09.05.2018, 13:15 przez: Jacek Krajewski

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej (II termin i kolokwium poprawkowe) z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych), odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w dniu 5.06.2018 r. - w sali na parterze. Rozpoczęcie kolokwium o godzinie 1600.

  Uchwała 430/2018 wraz z przepisami porządkowymi w załączniku.

  Czytaj dalej
 • Ważne dla radców prawnych - przedsiębiorców
  Opublikowano: 15.05.2018, 17:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  W załaczniku znajduje się list Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, w którym przypomina przedsiębiorcom, że w dniu 19 maja br. upływa termin uzupełnienia numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie na konferencję SKUTECZNE PAŃSTWO, A ROLA PRZEDSIĘBIORCY
  Opublikowano: 15.05.2018, 11:34 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniach 24-25 maja 2018 r. odbędzie się we Wrocławiu, w Hali Stulecia, konferncja pt. "Skuteczne państwo, a rola przedsiębiorcy". Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych objął to wydarzenie honorowym patronatem. Cena specjalna dla radców prawnych to 940 zł + VAT. Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj dalej