Aktualności

 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018
  Opublikowano: 13.10.2017, 14:34 przez: Lilianna Szot

                                                                                                 Wrocław 2017.10.13

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018. Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

  Czytaj dalej
 • UWAGA! 2 dodatkowe szkolenia - 32 punkty!
  Opublikowano: 20.09.2017, 11:22 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu w związku z kończącym się III Cyklem Szkoleniowym (2015-2017) zaprasza do udziału w dwóch dodatkowych szkoleniach w sali Uniwersytetu Wrocławskiego w następujących terminach:

  18 listopada 2017 r. - 16 punktów

  od 9.00 do 12.15

  Wybrane zagadnienia procesowe z zakresu postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych – Sędzia Sądu Apelacyjnego del. do Sądu Najwyższego Andrzej Kot

  od 13.00 do 16.15

  Skarga pauliańska w orzecznictwie sądowym. Aktualne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego Prof. dr hab. Piotr Machnikowski jest kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem ponad stu książek, artykułów i glos opublikowanych w kraju i za granicą. W latach 2013-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest radcą prawnym i arbitrem w sprawach gospodarczych. Współpracuje jako Of Counsel z międzynarodową firmą prawniczą Dentons

  Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D im. Unii Europejskiej (I piętro)

  Koszt: 100 zł/os

   

  09 grudnia 2017 r. – 16 punktów

  od 9.00 do 12.15

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego- nowe i znowelizowane unormowania kodeksu na tle regulacji wcześniej obowiązujących oraz w zestawieniu z regulacjami powiązanymi, w tym nowymi w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Stanisław Hojda - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  od 13.00 do 16.15

  Europejskie prawo cywilne. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych w Polsce. Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądowej. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń. Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych - Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

  Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D im. Unii Europejskiej (I piętro)

  Koszt: 100 zł/os

  Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320.

  Punkty będą naliczane na podstawie listy obecności i dokonanych wpłat.

 • Obchody Tygodnia Mediacji 16-20.10.2017 r.
  Opublikowano: 17.10.2017, 12:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Po raz kolejny w miesiącu październiku rozpoczęły się obchody Tygodnia Mediacji przypadające od 16-20.10. oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji, który świętować będziemy 19.10.2017 r.W tych dniach zorganizowane zostaną liczne wydarzenia promujące ideę mediacji, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych.Będą to konferencje, spotkania, prelekcje, ale także dyżury mediatorów w sądach wrocławskich:  przy pl. Powstańców Śląskich 14, przy ul. Podwale 30, ul. Poznańskiej 20, ul. Sądowej 1 i ul. Świebodzkiej 5.Mediatorzy z Ośrodka Mediacji tradycyjnie już, biorą czynny udział w tych wydarzeniach.

  Czytaj dalej
 • Aplikanckie Targi Pracy –ZAPISY DLA WYSTAWCÓW
  Opublikowano: 16.10.2017, 12:24 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniu 21 listopada 2017 r., w godzinach 14:30-18:30 odbędą się pierwsze w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu TARGI  PRACY DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH. W sali wykładowej (I piętro) Kancelarie radcowskie będą mogły prezentować swoje dokonania i profil działalności, jak też mieć możliwość odbycia wstępnych rozmów rekrutacyjnych z aplikantami bezpośrednio na swoim „stoisku” lub w pokoju radcowskim na parterze.

  Wydarzenie to promowane jest w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

  Targi adresowane są do wszystkich aplikantów radcowskich z naszej Izby, a w szczególności do osób wchodzących na rynek pracy, które zdały egzamin wstępny w dniu 30 września 2017 r. i rozpoczną szkolenie od stycznia przyszłego roku.

  W targach pracy mogą wziąć udział kancelarie radcowskie oraz takie, w których co najmniej jeden radca prawny jest partnerem.

  Aby wziąć udział w targach należy przesłać zgłoszenie mailem na adres: biuro.rady@oirp.wroclaw.pl oraz uiścić opłatę w kwocie 100 zł (sto złotych) na konto OIRP Wrocław nr  02 1020 5242 0000 2802 0019 1320 w tytule podając „Targi pracy OIRP Wrocław” i nazwę kancelarii.

  Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy!

   

 • Relacja z Konkursu oratorskiego w Madrycie
  Opublikowano: 15.10.2017, 22:31 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniach od 6 do 7 października 2017 r. odbył się Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Oratorski Młodych Prawników Europejskich (ang. the I International Oratory Competition in Madrid), który został zorganizowany przez lokalną Izbę Prawniczą w Madrycie. Konferencja była możliwa dzięki wsparciu La Fédération des Barreaux d’Europe -FBE (pol. Federacja Adwokatur Europejskich).

  Wśród dziesięciu uczestników konkursu - prawników poniżej 40 roku życia reprezentujących różnorodne Izby Prawnicze z całej Europy (m. in. Izba ze Istambułu, Izba z Brukseli), znalazł się także aplikant radcowski Jakub Bober LL.M. reprezentując Okręgową Izbę Radców Prawnych z Wrocławia oraz prezentując niedawno rozstrzygniętą przez Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawę BĂRBULESCU przeciwko Rumunii (wyrok z dnia 5 września 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 61496/08).

  Czytaj dalej