Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Współpraca z zagranicą

 • Konferencja pt. Sztuczna Inteligencja - korzyści, wyzwania, odpowiedzialność" w Edynburgu
  Opublikowano: 09.05.2019, 20:17 przez: Małgorzata Nierzewska

  Stowarzyszenie AEA-EAL we współpracy ze szkocką Adwokaturą, szkockim Stowarzyszeniem Komputerowym oraz Centrum SCRIPT Uniwersytetu w Edynburgu organizują międzynarodową konferencję pt. "Sztuczna Inteligencja - korzyści, wyzwania, odpowiedzialność", która się odbędzie w dniach 30.05.-1.06.2019 r. w Edynburgu.
  Dla radców prawnych ustalona jest ulgowa opłata rejestracyjna - 120 GPB. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencję znajdują się na stronie www.aea-eal.eu

   

 • „Prawo do prywatności w erze cyfrowej” - relacja z 52. Kongresu Federacji Adwokatur Europejskich w Warszawie
  Opublikowano: 02.10.2018, 10:39 przez: Lilianna Szot

  Ponad stu wybitnych prawników z całej Europy zrzeszonych w organizacji Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe)spotkało się w dniach 20-22 września br. w Warszawie, aby dyskutować nad prawem do prywatności w dobie nowych technologii. Kongres FBE po raz pierwszy został zorganizowany w Warszawie i po raz pierwszy wspólnie przez dwa samorządy zawodowe: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Niewątpliwie 52 Kongres FBE był jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w zakresie współpracy zagranicznej prawników w Polsce. Z racji rangi wydarzenia oraz członkostwa wrocławskiej Izby w europejskiej organizacji FBE, w kongresie uczestniczyli przedstawiciele wrocławskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych: r.pr. Izabela Konopacka – członek Rady OIRP we Wrocławiu, przewodnicząca Komisji Zagranicznej przy OIRP we Wrocławiu oraz przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy FBE oraz r.pr. Marta Kruk – rzecznik prasowy OIRP we Wrocławiu.

  Konferencję otworzył Przewodniczący FBE Michele Luccerini, który nawiązując do jej tematu („Prawo do prywatności w erze cyfrowej”) zwrócił uwagę na konieczność znalezienia równowagi pomiędzy prawem do prywatności jednostki, a bezpieczeństwem ogółu. Następnie wystąpienia powitalne wygłosili Dziekan OIRP w Warszawie r.pr. Włodzimierz Chróścik oraz Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Także José de Freitas, Wiceprezes CCBE witając gości i prelegentów, w imieniu zaprzyjaźnionej organizacji prawniczej, odniósł się do tematyki kongresu i podkreślił, że dyskusja dotycząca konieczności wyważenie bezpieczeństwa narodowego i poszanowanie prywatności obywatelskiej, która trwa w Europie od kilkunastu lat, nie zakończyła się jeszcze rozwiązaniem wszystkich problemów. Jest ona zaś - jego zdaniem - szczególnie ważna obecnie, gdy nowoczesna i coraz bardziej zaawansowana technologia niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo w zakresie nadużyć prawa do prywatności obywateli takich jak: nierówne traktowanie obywateli czy ryzyko nadużywania władzy państwowej.

  Czytaj dalej
 • Spotkanie z Dziekanem Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja)
  Opublikowano: 19.04.2018, 09:47 przez: Lilianna Szot

  W dniu 18 kwietnia 2018 r. gościł w naszej Izbie Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik. W spotkaniu uczestniczyli Pan Dziekan Mirosław Sadowski i Pani Izabela Konopacka Przewodnicząca Komisji ds.współpracy z zagranicą. Rozmowy dotyczyły nawiazania przyszłej współpracy.

 • Nowy numer newslettera Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE
  Opublikowano: 05.03.2018, 21:29 przez: Marta Kruk

  Szanowni Państwo,

  zachęcamy do lektury nowego, 66 już numeru newslettera Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE. 

  Czytaj dalej
 • Podpisanie umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Barcelonie
  Opublikowano: 23.02.2018, 15:01 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniu 23 lutego 2018 r. przedstawiciele OIRP we Wrocławiu Wicedziekan Tomasz Scheffler i Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą Izabela Konopacka podpisali porozumienie o współpracy z Izbą Adwokacką w Barcelonie. Jest to już druga tego rodzaju umowa; w czerwcu 2016 r. podpisana została umowa z Izbą Saksońską w Dreźnie. W planach są jeszcze inne europejskie Izby.

  Czytaj dalej