Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Opłaty i składki

1) Opłata za aplikację w roku 2024

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku, (ustalona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską, Dz. U. z 2020 r., poz. 2273) na kwotę 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), może być wniesiona bądź w całości do dnia 31 stycznia 2024 r. bądź w czterech równych częściach po 1462,50 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w terminach:

- do 31 stycznia 2024 r.
- do 31 marca 2024 r.
- do 30 czerwca 2024 r.
- do 30 września 2024 r.

Uchwała  nr 55/2024 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 16.01.2024 r. w sprawie sposobu i terminu zapłaty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024 znajduje się poniżej.

2) Legitymacja

Obecnie obowiązuje jeden rodzaj legitymacji, w postaci plastikowej karty:

  • LEGITYMACJA STANDARDOWA tj.z mikroprocesorem bezstykowym w pamięci mikroprocesora zapisane zostaną dane posiadacza legitymacji umożliwiające bezpośrednie wykorzystanie legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień, a także weryfikacji obecności na szkoleniach oraz automatycznego naliczania punktów. Koszt legitymacji tzw. standard wynosi 32 zł

Opłaty za legitymacje prosimy wnosić na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”

3) Aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich, na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z późn. zm. (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 09.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału ).


3) Składka APLIKANTA:

  • 30 zł  - wysokość miesięcznej składki członkowskiej aplikantów radcowskich

Składki prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności

4) Informacje dodatkowe

  • Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”.
  • W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań finansowych (składkowych i innych) prosimy kontaktować się z Główną Księgową OIRP  pod nr tel. 724 415 756 lub pod nr tel. stacjonarnym 71 793 70 94 do 96 wewn. 8, (we wtorki w godz. 11:00 - 15:00 w czwartki w godz. 10:00 - 14:00) bądź też poprzez formularz kontaktowy wybierając Dział Księgowości.

Załączniki: