Ubezpieczenia

W dniu 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Szczegóły na stronie KIRP https://kirp.pl/nowa-umowa-generalna-pomiedzy-krajowa-izba-radcow-prawnych-a-towarzystwem-ubezpieczeniowym-axa-ubezpieczenia-tuir-s-a/