Ogłoszenie o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu:
Pani Joanna Olbert, urodzona  dnia 22 marca 1977 r. , zam. w Pęgowie, przy ul. Głównej 10.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawczyni,  mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega upublicznieniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.