Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Opłata za wpis na listę radców prawnych i prawników zagranicznych

Opłata za wpis na listę radców prawnych i listę prawników zagranicznych


Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

1)    od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  o radcach prawnych:

-       opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych –  wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.

-       opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.

2)    od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ustawy  o radcach prawnych:

-       opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych –  wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.

-       opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.


Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosi:

  • w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r. - 4 242,00 zł
  • w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. - 4 300,00 zł
    podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 15-09-2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893)