Regulamin aplikacji

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r.,  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.