Regulamin i program aplikacji

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r.,  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Uchwała Nr 86/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2018 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, oraz Uchwała Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r.,  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.