Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

O nas

Przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, Uchwałą Nr 56 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 r. został powołany Ośrodek Mediacji. Jego naczelnym zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji osobom fizycznym i prawnym, przedsiębiorcom krajowym, podmiotom które chcą rozwiązać sytuację konfliktową szybko, sprawnie, bez angażowania znacznych środków pieniężnych, nadmiernego czasu, emocji przy udziale bezstronnego mediatora.


Mediatorami Ośrodka są radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, a także osoby posiadające doświadczenia i umiejętności rozstrzygania sporów, gwarantujący wysoki profesjonalizm. Radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, z uwagi na szczególne przygotowanie zawodowe, dają gwarancję należytego przygotowania ugody, która będzie zatwierdzana przez sąd.


Poza powyższymi informacjami w razie innych pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Ośrodkiem Mediacji bezpośrednio na adres mailowy: dyrektor@oirp.wroclaw.pl