Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Sprawy z urzędu

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na podstawie art. 2 us. 2 zd. 2 Regulaminu postępowania Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych prowadzi listę PEŁNOMOCNIKÓW - radców prawnych, którzy wyrazili zainteresowanie prowadzeniem spraw z urzędu.