Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Lista mediatorów

 1. radca prawny Ireneusz Broś, tel. 696 159 845
  Preferowany zakres mediacji: sprawy gospodarcze, pracownicze, cywilne, spory konsumenckie, prawo rodzinne, prawo zamówień publicznych;
 2. radca prawny Marta Jeleń, tel. 508 17 17 59
  Preferowany zakres mediacji: sprawy gospodarcze, pracownicze i cywilne;
 3. mgr Grażyna Górska
  Preferowany zakres mediacji: sprawy gospodarcze, pracownicze i cywilne;
 4. radca prawny Agnieszka Templin, tel. 517 543 560
  Preferowany zakres mediacji: sprawy gospodarcze, pracownicze, cywilne, spory konsumenckie, prawo rodzinne, prawo zamówień publicznych;
 5. radca prawny Paweł Kolak, tel. 692 207 398
  Preferowany zakres mediacji: sprawy gospodarcze, pracownicze i cywilne;
 6. radca prawny Ewelina Miśko-Pawłowska
  Preferowany zakres: prawo umów gospodarczych, prowadzenie sporów ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych oraz prawa zobowiązań, prawo rodzinne;
 7. radca prawny Małgorzata Rojowska, tel. 604 635 222;
 8. radca prawny Monika Kandiuk, tel. 608 470 112;
 9. radca prawny Natalia Gajak-Kurdziel, tel. 606 534 290;
 10. radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka, tel. 606 236 700;
 11. radca prawny Piotr Smagała, tel. 502 346 546;
  Preferowany zakres mediacji: prawo budowlane, sprawy z umów o roboty budowlane,sprawy z umów o usługi projektowe, prawo deweloperskie, prawo zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych;
 12. radca prawny Agnieszka Sotnicka tel. 603 947 931;
 13. radca prawny Małgorzata Włodarek-Piętka tel. 608 381 265;
 14. radca prawny Małgorzata Maria Ludwik tel. 509 48 44 69  zakres spraw: prawo autorskie, prawo nowych technologii, prawo spółek, prawo pracy, zamówienia publiczne;
 15. radca prawny Antoni Chalamus tel. 605 732 632;
 16. radca prawny Kazimiera Wijatyk-Kubicka, tel. 666 079 154 zakres spraw: sprawy cywilne (w tym: nieruchomości, inwestycje budowlane, umowy,najem nieruchomości, prawo sąsiedzkie),sprawy administracyjne (w tym: prawo budowlane, nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona gruntów, ochrona środowiska);
 17. radca prawny Izabela Skiba tel. 604 331 102   zakres spraw: prawo transportowe (branża TSL),prawo własności intelektualnej, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo regulujace usługi e-commerce;
 18. radca prawny Joanna Gogolewska – Zych, tel. 505 512 250   zakres spraw:prawo gospodarcze prawo cywilne, prawo pracy, nieruchomości i mieszkaniowe, upadłościowe i naprawcze;
 19. radca prawny Agnieszka Superson-Winkowska, tel. 502 963 518  zakres spraw: prawo cywilne rodzinne, prawo pracy, nieruchomości, budowlane, własność intelektualna, ochrona danych osobowych;
 20. radca prawny Agnieszka Osowiecka tel. 694 723 790;
 21. radca prawny Magdalena Ilona Pietrzak tel. 508 530 305;
 22. mgr Magdalena Cetera, tel. 606 47 98 67  zakres spraw: prawo cywilne, gospodarcze, prawo pracy, prawo rodzinne;
 23. mgr Dorota Fedorowska, tel. 602 12 45 60    zakres spraw: prawo gospodarcze, cywilne, rodzinne, karne;
 24. radca prawny Teodora Ciesielska tel. 504 855 215  zakres spraw: prawo cywilne, spory gospodarcze;
 25. notariusz Renata Mikulewicz  tel. 71 333 16 68       zakres spraw: spory gospodarcze, prawo zobowiązań, spory z kontrahentem o zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego;
 26. radca prawny Lidia Tomczyk-Majda  tel. 601 069 465;             
 27. radca prawny Arkadiusz Kicia  tel. 603 887 900;
 28. radca prawny Anita Grzywacz  tel. 504 639 690, zakres spraw: prawo cywilne, prawo gospodarcze;   
 29. Hanna Grendel-Wielisiej   tel. 502 579 256 ;       
 30. radca prawny Wojciech Kapułka  tel. 535 535 436;
 31. radca prawny Sylwia Pik tel. 508 485 964;
 32. radca prawny Justyna Gruszka-Jeleń   
 33. radca prawny Paulina Rucińska  tel. 603 545 888  zakres spraw: sprawy gospodarcze, w tym prawo umów, sprawy pracownicze, sprawy cywilne, sprawy rodzinne;
 34. radca prawny Kinga Brońska  tel. 883 374 441;  
 35. radca prawny Kinga Przywoźny-Klucznik  tel.609 565 320;
 36. radca prawny Joanna-Januszewska-Noga  tel. 601 418 902;
 37. radca prawny Alicja Nyga  663 900 290;
 38. radca prawny Marta Womperska-Różalska  tel. 579 074 716;
 39. radca prawny Aneta Pietrzak  tel. 508 562 992 zakres spraw: prawo cywilne w tym prawo rodzinne i spadkowe;
 40. radca prawny Paula Serweta-Dęga  tel. 692 706 376 zakres spraw: prawo cywilne, spadkowe i gospodarcze;
 41. radca prawny Katarzyna Tadajewska   tel. 501 66 77 18  zakres spraw: prawo gospodarcze, cywilne, pracy, spory konsumenckie, ochrona konkurencji, prawo autorskie i własności przemysłowej, prawo nowych technologii i IT;
 42. radca prawny Agnieszka Sieńko  tel. 508 313 108 zakres spraw: sprawy medyczne, prawo pracy;
 43. radca prawny Sandra Buczak tel. 667 470 607  zakres spraw: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy;
 44. radca prawny Iwona Lesiuk tel. 662 410 535  zakres spraw: prawo cywilne w zakresie zobowiązań, prawo rodzinne, prawo karne, prawo dot. ochrony danych osobowych;
 45. radca prawny Pamela Klityńska-Łega tel. 693 562 905 zakres prawa: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze;
 46. radca prawny Marzena Zaremba tel: 608 854 279 zakres prawa: prawo gospodarcze z zakresu własności intelektualnej, prawo administracyjne i sądowoadministracyjne;
 47. radca prawny Magdalena Grzeszczak tel: 502 407 938 zakres spraw: rodzinne, okołorozwodowe, cywilne, pracownicze, gospodarcze, konsumenckie;
 48. radca prawny Anna Faner-Żur tel: 698 869 588, zakres spraw: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne, obsługa syndyków, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych;
 49. aplikant radcowski Patryk Gutierrez tel: 608 058 063, praktyka z zakresu prawa administracyjnego, prawa cudzoziemców, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego.
 50. radca prawny Laura Mnich tel: 516 404 104, praktyka w zakresie prawa prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. 
 51. radca prawny Beata Jackowska tel. 600 412 669, zakres prawa: prawo cywilne, prawo gospodarcze
 52. radca prawny Paweł Rafałowicz tel.: 605 502 042, zakres prawa: prawo rodzinne, spadkowe i medyczne.
 53. radca prawny Tomasz Sanocki tel.: 698 860 138, zakres prawa: prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne i karne.
 54. radca prawny Łukasz Szafran tel.: 606 110 624, zakres prawa: negocjacje i spory sądowe z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz Instytucjami Finansowymi, prawo medyczne, prawo pracy, prawo rodzinne.
 55. radca prawny Marta Jaroch-Konwent  tel.: 605 060 302, zakres prawa: prawo cywilne, gospodarcze oraz finansowe.
 56. aplikant radcowski Grzegorz Bizoń  tel: 607 686 432,
 57. radca prawny Agnieszka Zając, tel. 601 952 424, zakres prawa: prawo cywilne, ochrona danych osobowych, compliance, ESG;
 58. radca prawny Agnieszka Matłok, zakres prawa: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, spory konsumenckie;
 59. radca prawny Joanna Olszewska-Bilska, tel: 663 165 939; zakres prawa: prawo cywilne w tym: rodzinne, spadkowe, gospodarcze, prawo pracy.
 60. radca prawny Jerzy Makowski, tel: 667 666 631; zakres prawa: prawo pracy, rodzinne, karne, sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego;
 61. radca prawny Natalia Papierz-Kurtuldu, tel: 888 500 244; zakres prawa: cywilne, gospodarcze, rodzinne;
 62. aplikantka radcowska Kinga Wikło, tel: 732 733 113; zakres prawa: cywilne, gospodarcze;