Obowiązek szkolenia zawodowego

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się V Cykl Szkoleniowy trwający do 31 grudnia 2023 r., w czasie którego radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

Regulamin zasad wypełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego - Uchwała Nr 209/X/2020 KRRP z 24.10.2020 r. znajduje się w załączeniu.

Informujemy, że za udział w szkoleniach tzw. czwartkowych organizowanych przez Izbę mogą Państwo uzyskać 6 punktów szkoleniowych.

Szczegóły i zasady uczestnictwa ze stosownym wyprzedzeniem są zamieszczane na stronie internetowej OIRP we Wrocławiu w kalendarzu na stronie głównej, w zakładce Doskonalenie zawodowe / szkolenia oraz na Facebooku.

Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych

Informacje udzielane są również w Dziale Szkoleń: szkolenia@oirp.wroclaw.pl.

W Extranecie na stronie OIRP można samodzielnie uzupełniać punkty szkoleniowe załączając dokumenty potwierdzające uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego wynikających z powołanej uchwały. Skan zaświadczeń/certyfikatów lub poświadczenie wydania publikacji można również przesyłać mailem lub pocztą do Działu Szkoleń.