Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Obowiązek szkolenia zawodowego

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2024 r. rozpoczął się VI Cykl Szkoleniowy trwający  do 31 grudnia 2026 r., w czasie którego radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną, stosownie od chwili wpisu lub wygaśnięcia uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu radcy prawnego.

Regulamin zasad wypełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego - Uchwała Nr 1154/XI/2023 KRRP z 10.10.2023 r. znajduje się w zakładce Radcowie / Akty prawne.

Informujemy, że za udział w szkoleniach tzw. czwartkowych organizowanych przez Izbę mogą Państwo uzyskać 6 punktów szkoleniowych.

Szczegóły i zasady uczestnictwa ze stosownym wyprzedzeniem są zamieszczane na stronie internetowej OIRP we Wrocławiu w kalendarzu na stronie głównej, w zakładce Doskonalenie zawodowe / szkolenia oraz na Facebooku.

Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych organizowanych przez KIRP.

Zapraszamy do rejestrowania się do Platformy Doskonalenia Zawodowego WEEZYCAST,  która oferuje narzędzie do przeprowadzania szkoleń online w czasie rzeczywistym z opcją automatycznego nagrania i odtwarzania oraz bibliotekę materiałów z możliwością uzyskania certyfikatu i punktów szkoleniowych: Rejestracja do PLATFORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Szczegóły w zakładce Doskonalenie zawodowe / szkolenia.

Informacje udzielane są również w Dziale Szkoleń: szkolenia@oirp.wroclaw.pl.

W Extranecie na stronie OIRP można samodzielnie uzupełniać punkty szkoleniowe załączając dokumenty potwierdzające uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego wynikających z powołanej uchwały. Skan zaświadczeń/certyfikatów lub poświadczenie wydania publikacji można również przesyłać mailem lub pocztą do Działu Szkoleń.