Obowiązek szkolenia zawodowego

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2018 r. rozpoczął się IV Cykl Szkoleniowy trwający do 31 grudnia 2020 r., w czasie którego radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

Tekst jednolity Uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r.

Informujemy, że za udział w szkoleniach tzw. czwartkowych organizowanych przez Izbę mogą Państwo uzyskać 6 punktów szkoleniowych w oparciu o podpis na liście obecności.

Szczegóły i zasady uczestnictwa ze stosownym wyprzedzeniem są zamieszczane na stronie internetowej OIRP we Wrocławiu w kalendarzu na stronie głównej, w zakładce Doskonalenie zawodowe / szkolenia oraz na Facebooku.

Zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych

Informacje udzielane są również w Dziale Szkoleń: szkolenia@oirp.wroclaw.pl, 71 793 70 94-96 w.2.

W Extranecie na stronie OIRP można samodzielnie uzupełniać punkty szkoleniowe załączając dokumenty potwierdzające uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego wynikających z powołanej uchwały. Skan zaświadczeń/certyfikatów lub poświadczenie wydania publikacji można również przesyłać mailem lub pocztą do Działu Szkoleń.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która znajduje się poniżej.