Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Patronat

Radcy Prawni zainteresowani objęciem patronatem aplikanta proszeni są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w pliku poniżej) na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl

Poniżej przydatne wzory dokumentów dotyczące patronatu.
OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki: