Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Patronat

Radcy Prawni zainteresowani objęciem patronatem aplikanta proszeni są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w pliku poniżej) na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl

Poniżej przydatne wzory dokumentów dotyczące patronatu.
OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.Informacja odnośnie wynagrodzenia ryczałtowego dla patronów za sprawowanie patronatu nad aplikantem radcowskim:
 
1) w odniesieniu do aplikantów radcowskich, którzy rozpoczęli aplikację w roku szkoleniowym 2023 lub w następnych latach szkoleniowych (rok szkoleniowy 2024) - brak wynagrodzenia,
 
2) w odniesieniu do aplikantów radcowskich, którzy rozpoczęli aplikację w roku szkoleniowym 2021 lub w roku szkoleniowym 2022, bądź we wcześniejszych latach szkoleniowych - 200,-złotych począwszy od roku szkoleniowego 2023.

Wynagrodzenie jest płatne po zakończeniu roku szkoleniowego i wypełnieniu wszystkich obowiązków związanych ze sprawowaniem patronatu (Patron nie wystawia rachunku - otrzymuje PIT-11).

Załączniki: