Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Kolokwium dla aplikantów II oraz III roku
  Opublikowano: 12.04.2019, 11:45 przez: Jacek Krajewski

  Aktualizacja komunikatu: 15.05.2019 r.

  Terminy kolokwiów dla II oraz III roku aplikacji (w roku szkoleniowym 2019):

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 03.06.2019 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 17.06.2019 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

    Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:
  - 03, 04 i 05.06.2019 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych). Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, na parterze Izby. W dniu 3 czerwca kolokwium rozpocznie się o godz. 1600 , w dniu 4 czerwca o godz. 1100, natomiast w dniu 5 czerwca - Komisja Nr 1 od godz. 1530 a Komisja Nr 2 od godz. 1100

  Czytaj dalej
 • Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
  Opublikowano: 13.05.2019, 11:26 przez: Beata Kozieł

  UWAGA!: ZMIANY DOTYCZĄCE REJESTRACJI

  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z Komisją ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiska zapraszają w dniu 08 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 dzieci wraz z opiekunami do wspólnej zabawy w ogrodzie Izby z okazji Dnia Dziecka.

  W tym roku wyruszymy w kosmiczną podróż po naszej galaktyce:-). Dla najmłodszych przewidziane zostały odlotowe atrakcje: animacje i konkursy  z nagrodami, kreatywne warsztaty (mgławice w słoiku, rakiety, projektory konstelacji), malowanie twarzy, maxi gry, puszczanie mega baniek oraz dmuchaniec - zjeżdżalnia.

  Na maluszki czekać będzie specjalny kącik z zabawami. W trakcie imprezy przewidziano również poczęstunek

  Rejestracja na to wydarzenie odbywać się będzie za pomocą:

  1. Formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej

         lub

  1. Mailowo z jednoczesnym wypełnieniem deklaracji i przesłaniem jej na adres mailowy: sekretariat@oirp.wroclaw.pl

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniony formularz i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w wydarzeniu.


  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu)

  Koszt uczestnictwa wynosi 15 zł (za każdego podopiecznego). Kwotę należy uiścić na numer konta:

  09 1020 5226 0000 6802 0591 0122

  Czytaj dalej
 • Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2019
  Opublikowano: 06.05.2019, 11:56 przez: Jacek Krajewski

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, tj. 14 maja 2019 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 27 czerwca 2019 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2019 r. Dla osób, które złożą wnioski po 13 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

   

  Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

    •  wniosek o wpis,

    •  kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),

    •  dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm),

    •  życiorys (CV) - podpisany,

    •  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,

    •  odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

    •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

    •  oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne),

    •  oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

     •  dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1350 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

   

  Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

    •  wniosek o wpis,

    •  kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),

    •  życiorys (CV) - podpisany,

    • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,

    • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)

    •  oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5

    •  opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat,

    •  kserokopię dowodu osobistego,

    •  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,

    •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

    •  oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne), czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem,

    • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

    • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

    •  dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.250 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

   

  * wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  Czytaj dalej
 • XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie Gdynia 22-24.08.2019 r.
  Opublikowano: 23.04.2019, 16:36 przez: Beata Kozieł
 • "Mazury - Cud Natury" - IX Spotkanie integracyjne
  Opublikowano: 19.04.2019, 14:16 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizujei zaprasza, w dniach od 13  do 16  czerwca 2019 r., na  IX Spotkanie integracyjne – MAZURY – CUD NATURY. Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj dalej