Dla aplikantów

 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA APLIKANTÓW W MADRYCIE - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
  Opublikowano: 17.08.2017, 16:03 przez: Małgorzata Nierzewska

  W związku  z międzynarodowym konkursem organizowanym przez Federację Adwokatur Europejskich pt: "Naruszenie Praw Człowieka-sprawy toczące się aktualnie przed ETPCw dniach 6-7 października  br. Komisja ds. Współpracy z Zagranicą przy OIRP we Wrocławiu zaprasza aplikantów zainteresowanych udziałem w konkursie  do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: biuro.rady@oirp.wroclaw.pl do dnia 20 września 2017 r.

  Konkurs będzie polegał na przygotowaniu i  wygłoszeniu 10 minutej mowy w j. angielskim dotyczącej aktualnie toczącej się sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC), a następnie obronie zaprezentowanego stanowiska.

  Zwycięzca weźmie udział w Kongresie Federacji Adwokatur Europejskich w Londynie,który odbędzie się w dniach 9-13 listopada.

  Koszty związane z udziałem w konkursie ( przelot i zakwaterowanie) zostaną pokryte przez OIRP we Wrocławiu.

  Aplikanci  chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni wykazać się znajomościa j. angielskiego na poziomie B2/C1 oraz zainteresowaniem w obszarze Praw Człowieka/prawa UE.

  Konkurs stanowi świetną okazję do pogłębienia wiedzy prawniczej  i rozwoju kompetencji z legal English oraz nawiązania ciekawych kontaktów zawodowych na forum międzynarodowym. Koleżanki i Koledzy z Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy OIRP we Wrocławiu deklarują pomoc w przygotowaniu do konkursu.

  Dla zgłoszonych osób będzie przygotowany test ze znajomości "Legal English" i pierwszeństwo udziału w konkursie będą mieli aplikanci, którzy osiagną najlepsze wyniki.

   

   

 • Przypominamy wszystkim entuzjastom tenisa ziemnego o terminie XXII Wrocławskiego Turnieju Tenisowego Prawników Temida 2017
  Opublikowano: 17.08.2017, 15:45 przez: Małgorzata Nierzewska

  Turniej odbywać się będzie na kortach „Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ul. Paderewskiego 20 (stadion Olimpijski) w dniach 8-10 września 2017 r.  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 września, a losowanie gier odbędzie się 7 września 2017.

  Turniej będzie rozgrywany w kategoriach:

  - masters,
  - turniej mężczyzn (do i powyżej 50 lat),

  - turniej kobiet,
  - debel,
  - turniej rodzinno-mixtowy

  Do udziału zapraszamy sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, referendarzy oraz asesorów i aplikantów ww. profesji.

  Koszt udziału w Turnieju: 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.

  Zgłoszeń do Turnieju można dokonywać poprzez nw. osoby:

  - mec. Andrzej Pasierski, tel. 692 424 057, apasierski@post.pl,
  - mec. Maciej Onichimowski, tel. 71 781 81 96, m.onichimowski@mowiw.pl

  W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć kategorię, w której uczestnik zamierza wystartować (uwaga – możliwe jest zgłoszenie tylko do jednej kategorii singlowej – dotyczy mężczyzn).
  Płatności wpisowego można dokonywać na rachunek prowadzony przez OIRP we Wrocławiu nr 69 1020 5226 0000 6902 0568 4826.  Bieżące informacje na temat Turnieju dostępne są na www.facebook.com/TemidaWTTP/

 • Wyniki kolokwium z PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO z dnia 9.08.2017r.
  Opublikowano: 17.08.2017, 10:32 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO (II termin i kolokwium poprawkowe), przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2017 r., wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów I, II oraz III roku
  Opublikowano: 09.08.2017, 10:40 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 241/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów I, II oraz III roku aplikacji radcowskiej w 2017 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:
  - 16.10.2017 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 23.10.2017 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 6, 7, 8 i 9.11.2017 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Godziny ropoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 25.09.2017 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 24, 25, 26, i 27.10.2017 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Godziny ropoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

    Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:
  - 30.10.2017 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postęowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Czytaj dalej
 • Terminy dodatkowe kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla II i III roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 13.07.2017, 13:15 przez: Jacek Krajewski

  Szanowni Państwo,
  W załączniku znajduje się Uchwała nr 219/2017 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów II i III roku aplikacji radcowskiej w 2017 r. oraz przepisów porządkowych obowiązujących aplikanów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium i kolokwium poprawkowe dla II roku aplikacji radcowskiej:
  - 9.08.2017 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, w sali na parterze Izby. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 18.08.2017 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, w sali wykładowej (I piętro). Rozpoczęcie kolokwium o godz. 1500.

    Kolokwium i kolokwium poprawkowe dla III roku aplikacji radcowskiej:
  - 28.08.2017 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych). Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8. Lista zdjących zostanie wywieszona na drzwiach sali w której będzie odbywał się egzamin. Kolokwium rozpocznie się o godz. 1700.

  Czytaj dalej