Dla aplikantów

 • Kolokwium dla aplikantów II oraz III roku
  Opublikowano: 27.02.2018, 15:14 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 187/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów II oraz III roku aplikacji radcowskiej w 2018 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 25.06.2018 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 4.06.2018 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

    Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:
  - 17 i 19.04.2018 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych). Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław (w dniu 17.04 - Komisja nr 1 i Komisja nr 2 - sale na parterze; w dniu 19.04 - Komisja nr 1 - sala wykładowa, a Komisja nr 2 - sala sądu II piętro). Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywał się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniu 17.04.2018 r. o godzinie 1330, natomiast w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 1400

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów III roku (II termin i kolokwium poprawkowe)
  Opublikowano: 09.05.2018, 13:15 przez: Jacek Krajewski

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej (II termin i kolokwium poprawkowe) z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych), odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w dniu 5.06.2018 r. - w sali na parterze. Rozpoczęcie kolokwium o godzinie 1600.

  Uchwała 430/2018 wraz z przepisami porządkowymi w załączniku.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie na konferencję SKUTECZNE PAŃSTWO, A ROLA PRZEDSIĘBIORCY
  Opublikowano: 15.05.2018, 11:34 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniach 24-25 maja 2018 r. odbędzie się we Wrocławiu, w Hali Stulecia, konferncja pt. "Skuteczne państwo, a rola przedsiębiorcy". Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych objął to wydarzenie honorowym patronatem. Cena specjalna dla radców prawnych to 940 zł + VAT. Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie na konferencję INNOVATIVE LAWYERS' Warszawa, 15.06.2018
  Opublikowano: 15.05.2018, 11:18 przez: Małgorzata Nierzewska

  Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych objął horowym patronatem to wydarzenie, a każdy radca prawny który weźmie udział w konferencji otrzyma 10 % rabatu od ceny podstawowej.
  Link do fanpage konferencji na fb https://www.facebook.com/InnovativeLawyersConference/

   

 • Dziennik Rzeczpospolita podsumowuje konferencję IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych
  Opublikowano: 14.05.2018, 12:00 przez: Marta Kruk

  Szanowni Państwo,

  w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita obuplikowano artykuł podsumowujący konferencji współorganizowaną przez OIRP we Wrocławiu - IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Tematyka konferencji skupiała się wokół zagadnień związanychz reformą ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia RODO, które już 25 maja br. będzie stosowane. Zachcamy do lektury !

  http://www.rp.pl/Firma/305149984-RODO-firmy-niepotrzebnie-prosza-o-zgody-marketingowe.html

  Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

  r.pr. Marta Kruk