Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2021
  Opublikowano: 26.01.2021, 10:01 przez: Agata Bartczyszyn

  Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2021

  Dnia 25 stycznia 2021 r. została podjęta Uchwała nr 17/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu i terminu zapłaty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021

  Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku, ustalona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. z 2020 r., poz. 2273) na kwotę 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), może być wniesiona bądź w całości do dnia 31 stycznia 2021 r. bądź w czterech równych częściach po 1462,50 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w terminach:

  - do 31 stycznia 2021 r.

  - do 31 marca 2021 r.

  - do 30 czerwca 2021 r.

  - do 30 września 2021 r.

   

  Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu: PKO BP 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859

  Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2021 wynosi 5.850,00zł.

 • Kurs prawniczego języka niemieckiego
  Opublikowano: 20.01.2021, 10:07 przez: Lilianna Szot

  KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH - zapisy na I i II semestr

  Zapraszamy do zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Na marzec 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kursu (1 semestr) dla nowych uczestników, jak i kontynuacja kursu (2 semestr).

  Kurs organizowany jest przez Centrum Doskonalenia Zawodowego przy OIRP we Wrocławiu.

  Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

  Szczegółowe informacje i programy na 1 i 2 semestr w załączeniu.

  Czytaj dalej
 • Dyżury Członków Prezydium OIRP i Kierownika Szkolenia Aplikantów
  Opublikowano: 14.01.2021, 12:58 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Poniżej przedstawiamy wykaz Członków Prezydium i Kierownika Szkolenia Aplikantów, którzy w wyznaczonych dniach i godzinach bedą pełnić osobisty dyżur w siedzibie OIRP przy ul. Wlodkowica 8.

   

  PLAN DYŻURÓW W OIRP we Wrocławiu

  godziny dyżuru

  Poniedziałek

  Wicedziekan Rady IZABELA KONOPACKA

  Członek Prezydium BEATA JANIKOWSKA

  12:00–15:00

  13:00 –15:00

  Wtorek

  Dziekan Rady TOMASZ SCHEFFLER

  12:00-16:00

  Środa

  Kierownik Szkolenia Aplikantów
  DANUTA ŁAWNICZAK

  Wicedziekan Rady JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ

  Skarbnik Rady ARTUR GÓRECKI

   

  9:00-12:00

  12:00-16:00

  12:00-16:00

  Czwartek

  Wicedziekan Rady KATARZYNA MIELNICKA

  Wicedziekan Rady KRYSTIAN MULARCZYK

  Członek Prezydium SYLWIA FILIŃSKA

  9:00-12:00

  14:00-16:00

  14:00 - 16:00

  Piątek

  Sekretarz Rady AGNIESZKA TEMPLIN

  Członek Prezydium ROBERT STASZEWSKI

  11:00-13:00

  13:00-15:00

  W celu umówienia spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach niż godziny dyżurów, proszę o kontakt z sekretariatem 71 793 70 94 do 96 wew. 5, bądź sekretariat@oirp.wroclaw.pl

 • Nowa oferta szkoleń w OIRP we Wrocławiu
  Opublikowano: 05.01.2021, 09:45 przez: Beata Kozieł
  Zapraszamy na szkolenia w I półroczu nowego roku!
   

   

 • Rozpoczęcie zajęć I roku aplikacji 2021
  Opublikowano: 14.12.2020, 13:20 przez: Jacek Krajewski

  Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację na I roku od stycznia 2021 roku, mają już nadany numer aplikanta, oraz posiadają indywidualne konta w systemie ewidencyjnym SORP. Możliwe jest już logowanie się na stronie https://oirp.wroclaw.pl/extranet na swoje konto celem uzupełnienia bądź aktualizacji swoich danych, a także dodania zdjęcia do profilu – niezbędne do wyrobienia legitymacji aplikanta). Instrukcja pierwszego logowania dostępna pod linkiem: https://aplikanci.devconfido.pl/index/index/wybor_izby/wroclaw

  Rozpoczęcie zajęć aplikantów radcowskich I roku w roku szkoleniowym 2021:

  - grupa I – wtorek, tj. 12 stycznia 2021 r. godz. 800 (w dniu 12 stycznia - 8 godz. lekcyjnych):

  - od 800 do 830 Spotkanie z Dziekanem OIRP we Wrocławiu R. Pr. Tomaszem Schefflerem.

  - od 830 do 1140 z Prawa cywilnego – część ogólna z Sędzią SA Wojciechem Wójcikiem.

  - od 1150 do 1450 z Postępowania cywilnego – mediacja (ćw.) z R. Pr. Pawłem Kolakiem.

   

  - grupa II – środa, tj. 13 stycznia 2021 r. godz. 1500 (w dniu 13 stycznia - 8 godz. lekcyjnych):

  - od 1500 do 1530 Spotkanie z Dziekanem OIRP we Wrocławiu R. Pr. Tomaszem Schefflerem.

  - od 1530 do 1840 z Prawa cywilnego – część ogólna z Sędzią SA Wojciechem Wójcikiem.

  - od 1850 do 2150 z Postępowania cywilnego – mediacja (ćw.) z R. Pr. Pawłem Kolakiem.

   

  - grupa III – czwartek, tj. 14 stycznia 2020 r. godz. 800 (w dniu 14 stycznia - 7 godz. lekcyjnych ):

  - od 800 do 830 Spotkanie z Dziekanem OIRP we Wrocławiu R. Pr. Tomaszem Schefflerem.

  - od 830 do 1140 z Postępowania cywilnego – mediacja (ćw.) z R. Pr. Pawłem Kolakiem.

  - od 1150 do 1405 z Prawa cywilnego – rzeczowego z Sędzią SA Adamem Jewgrafem.

   

  Zajęcia wszystkich 3 grup I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021, będą odbywały się w systemie on-line, z wykorzystaniem platformy weezycast. Uczestnicy każdorazowo będą otrzymywali na skrzynkę mailową wiadomość z linkiem do zajęć. Listy aplikantów przypisanych do poszczególnych grup szkoleniowych, znajdują się w załącznikach poniżej.

  UWAGA!!!

  Podczas pierwszych zajęć on-line podane zostaną przez opiekunów grup oraz pracowników działu aplikacji, najważniejsze informacje związane z organizacją zajęć jak i przebiegiem aplikacji. Wybrani zostaną Starości i Wicestarości w grupach, utworzony mail grupy, oraz podany plan zajęć na miesiąc styczeń. W związku z powyższym prosimy o obowiązkowy udział w tym dniu w zajęciach!

   

  Przydatne informacje:

  Godziny pracy działu aplikacji (pokój 317 – III piętro)

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

  • wtorek: 9:00 - 17:00

   

  Dziekan Rady – Radca Prawny Tomasz Scheffler

  • dyżury we wtorek w godz. 9:00 - 12:00.

   

  Wicedziekan Rady ds. aplikacji – Radca Prawny Katarzyna Mielnicka

  • dyżury w czwartek w godz. 9:00 - 12:00.

   

  Kierownik szkolenia - Radca Prawny Danuta Ławniczak (e-mail: dlawniczak@oirp.wroclaw.pl)

  • dyżury w środę w godz. 9:00 - 12:00.

   

  Opiekun I roku i opiekunowie grup szkoleniowych

  • opiekunem I roku, oraz opiekunem praktyk w sądach i prokuraturze jest Radca Prawny Pani Danuta Kietlińska-Kawa;

  e-mail: dkietlinskakawa@oirp.wroclaw.pl

  • opiekunem 1 grupy I roku jest Radca Prawny Pani Aleksandra Polak;

  e-mail: apolak@oirp.wroclaw.pl

  • opiekunem 2 grupy I roku jest Radca Prawny Pani Marta Kędziora-Dudek;

  e-mail: mkedziora-dudek@oirp.wroclaw.pl

  • opiekunem 3 grupy I roku jest Radca Prawny Pani Katarzyna Drelichowska;

  e-mail: kdrelichowska@oirp.wroclaw.pl

  Czytaj dalej