Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Extranet

Aby zalogować się do Extranetu proszę wybrać odpowiednią strefę (Aplikant lub Radca), a następnie postępować według wskazówek umieszczonych na stronach.

APLIKANT

RADCA

Extranet w OIRP Wrocław pełni rolę portalu informacyjno-komunikacyjnego pomiędzy Izbą a jej członkami.


Dostępy generowane są automatycznie dla osób będących Aplikantami lub Radcami po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie ewidencyjnym OIRP WROCŁAW.
 
JEŻELI JESTEŚ APLIKANTEM:

  • jako nazwę logowania należy podać nr PESEL, hasło pierwszego logowania to kombinacja znaków (3 pierwsze litery nazwiska + 3 pierwsze litery imienia + 3 ostatnie cyfry nr PESEL) pisane małymi literami (nie należy używać polskich znaków diaktrycznych).

JEŻELI JESTEŚ RADCĄ:

  • jako nazwę logowania należy podać nr Wpisu (ale TYLKO CYFRY, nie "WR-1234", a "1234"). Hasło pierwszego logowania to kombinacja znaków (3 pierwsze litery nazwiska + 3 pierwsze litery imienia + 3 ostatnie cyfry nr PESEL) pisane małymi literami (nie należy używać polskich znaków diaktrycznych).

Gdy zmieni się status Aplikanta na Radcę, zmienia się tym samym nazwa logowania – hasło pozostaje takie jakie było używane przy logowaniu do strefy "Aplikant".
 
Do poprawnej pracy w portalu zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 40 lub wyższej.
 
Przy zapytaniach proceduralnych lub błędach ewidencyjnych prosimy pisać na adres lista.radcow@oirp.wroclaw.pl, dyrektor@oirp.wroclaw.pl, aplikacja@oirp.wroclaw.pl
 
W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy pisać na adres it@oirp.wroclaw.pl