Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Extranet

Extranet w OIRP Wrocław
pełni rolę portalu informacyjno-komunikacyjnego
pomiędzy Izbą a jej członkami.

  • Dostępy generowane są automatycznie dla osób będących Aplikantami lub Radcami po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie ewidencyjnym OIRP WROCŁAW.
  • Aby zalogować się do Extranetu proszę wybrać odpowiednią strefę (Aplikant lub Radca),a następnie postępować według wskazówek umieszczonych na stronach.
jako nazwę logowania należy podać
nr PESEL.
jako nazwę logowania należy podać
nr WPISU
(ale TYLKO CYFRY, nie "WR-1234", a "1234").

Gdy zmieni się status Aplikanta na Radcę, zmienia się tym samym nazwa logowania – hasło pozostaje takie jakie było używane przy logowaniu do strefy "Aplikant".
Hasło pierwszego logowania to kombinacja znaków
3 pierwsze litery nazwiska + 3 pierwsze litery imienia + 3 ostatnie cyfry nr PESEL
pisane małymi literami (nie używamy polskich znaków diaktrycznych).
Do poprawnej pracy w portalu zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 60 lub wyższej.


Przy zapytaniach proceduralnych lub błędach ewidencyjnych prosimy pisać na adres:
lista.radcow@oirp.wroclaw.pl, aplikacja@oirp.wroclaw.pl, dyrektor@oirp.wroclaw.pl

W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy pisać na adres it@oirp.wroclaw.pl

Załączniki: