Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Nabór wykładowców

Nabór osób prowadzących szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Zawodowego prowadzi nabór osób prowadzących szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich w oparciu o następujące kryteria:

 1. posiadanie uprawnień zawodowych – radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, lub innych specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
 2. wykształcenie w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych (kursy i szkolenia, studia podyplomowe itp.),
 3. doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
 4. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne,
 5. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem szkoleń,
 6. dorobek naukowy, a w szczególności stopień albo tytuł naukowy,
 7. kompetencje w obszarze IT
 8. otwartość na nowoczesne metody prowadzenia szkoleń
 9. prowadzenie zajęć i aktywność w sekcjach praktyków prawa
 10. publikacje o charakterze merytorycznym w czasopismach naukowych lub w Przeglądzie Radcowskim, Rzeczpospolitej lub Dzienniku Gazecie Prawnej.

Chętnych kandydatów prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji na adres mailowy: cdz@oirp.wroclaw.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV uwzględniające informacje wskazane powyżej,
 2. wskazanie zajęć szkoleniowych jakie może prowadzić wykładowca,
 3. zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu danych osobowych dla potrzeb naboru wykładowców (w załączeniu)

Załączniki: