Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094; +48 71 79 37 095
Telefon dla radców prawnych (art. 18 KE): +48 600 885 059

Organy izby

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Leszek Korczak

Leszek Korczak

 

Członkowie Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Tomasz Scheffler

Tomasz Scheffler

Wicedziekan Rady

Mirosław Sadowski

Wicedziekan Rady

Danuta Ławniczak

Wicedziekan Rady

Paulina Sosnowicz

Wicedziekan Rady

Joanna Zimoń-Frankiewicz

Wicedziekan Rady

Agnieszka Templin

Agnieszka Templin

Sekretarz Rady

Joanna Łabędzka

Joanna Łabędzka

Skarbnik Rady


Członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Gabriela Bar

 

Jan Darowski

 

Artur Górecki

 

Beata Janikowska

 

Maciej Jarecki

 

Katarzyna Kalus

 

Izabela Konopacka

 

Jan Łoziński

 

Joanna Majewicz

 

Katarzyna Mielnicka

 

Krystian Mularczyk

 

Maciej Onichimowski

 

Bogusław Sołtys

 

Robert Staszewski

 

Milena Szostak-Kałuska

 

Anna Zalesińska

Danuta Zawada-Miernik

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Magdalena Wasylkowska-Michór

Magdalena Wasylkowska-Michór

 

Członkowie:

 1. Feret Katarzyna
 2. Smolarek-Stradomska Agata
 3. Wasilewska Ewelina
 4. Zalisko Marek

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Waldemar Lewandowski

Waldemar Lewandowski

 

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Anna Michnicka-Dziewurska

Sędziowie:

 1. Bochenek Mariusz
 2. Chełchowski Bartłomiej
 3. Dżedzyk Jacek
 4. Fox Tomasz
 5. Golec Wojciech
 6. Gryc-Zerych Ewa
 7. Grzegorczyk Jacek
 8. Jarlińska Anna
 9. Kohlberger - Wierzbowska Maria
 10. Kowalik Grzegorz
 11. Lewandowski Waldemar
 12. Majcherek Dorota
 13. Michnicka - Dziewurska Anna
 14. Mnich Laura
 15. Mościńska Anna
 16. Pieniążek Zdzisław
 17. Sierny Magdalena
 18. Superson - Winkowska Agnieszka

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Anita Woroniecka

Anita Woroniecka

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. Ireneusz Broś
 2. Dominika Buch
 3. Beata Cieślak
 4. Agnieszka Dudek
 5. Andrzej Grzywna
 6. Beata Jackowska
 7. Monika Klonowska
 8. Paweł Kolak
 9. Magdalena Kotulla
 10. Łukasz Łuć
 11. Monika Marukiewicz
 12. Katarzyna Piórkowska- Frątczak
 13. Daniela Sosin
 14. Zbigniew Stecz
 15. Sylwia Wiązowska-Grehl
 16. Marcin Kania

Rzecznik Prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Marta Kruk

 

Komisje stałe Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych:

Komisja ds. wpisów i wykonywania zawodu:

Przewodnicząca: Joanna Majewicz

Zastępca Przewodniczącej: Jan Łoziński

Członkowie: Katarzyna Kalus, Monika Kręgiel, Monika Teler, Agnieszka Templin, Danuta Zawada-Miernik

Komisja ds. finansowych i socjalnych:

Przewodnicząca: Joanna Łabędzka

Zastępca Przewodniczącej: Joanna Zimoń-Frankiewicz

Członkowie: Artur Górecki; Maciej Onichimowski; Sebastian Zalipski, Danuta Zawada-Miernik

Komisja ds. aplikacji:

Przewodnicząca: Danuta Ławniczak

Zastępca Przewodniczącej: Katarzyna Mielnicka

Członkowie: Janina Fox, Artur Górecki, Beata Janikowska, Maciej Jarecki, Danuta Kietlińska-Kawa, Joanna Łabędzka, Martyna Rogala-Rolewska, Milena Szostak-Kałuska, Joanna Zimoń-Frankiewicz

Komisja ds. doskonalenia zawodowego:

Przewodnicząca: Joanna Zimoń-Frankiewicz

Zastępca Przewodniczącej: Tomasz Scheffler

Członkowie: Jan Darowski, Artur Górecki, Beata Janikowska, Maciej Jarecki, Katarzyna Kalus, Izabela Konopacka, Monika Lecko, Joanna Łabędzka, Krystian Mularczyk, Maciej Onichimowski, Paulina Sosnowicz

Komisja ds. integracji środowiska i sportu:

Przewodnicząca: Paulina Sosnowicz

Zastępca Przewodniczącej: Krystian Mularczyk

Członkowie: Rafał Biel, Małgorzata Grudzińska, Marcin Kania, Izabela Konopacka, Monika Lecko, Joanna Łabędzka, Anna Mazur, Maciej Onichimowski, Martyniusz Rak, Martyna Rogala-Rolewska, Milena Szostak-Kałuska, Monika Teler, Anna Zalesińska, Danuta Zawada-Miernik, Joanna Zimoń-Frankiewicz, Anna Żmidzińska, aplikant radcowski Maciej Różewicz

Komisja ds. współpracy z zagranicą:

Przewodnicząca: Izabela Konopacka;

Zastępca Przewodniczącej: Anna Materla

Członkowie: Adam Bijas, Beata Danel-Skrzypek, Katarzyna Gospodarowicz, Marcin Gruszko, Katarzyna Haręża, Beata Janikowska, Danuta Ławniczak, Katarzyna Mielnicka, Paulina Sosnowicz, Robert Staszewski, Karolina Trzeciak-Wach, Anna Zalesińska, Marek Zalisko

Komisja ds. naukowych i wydawnictw:

Przewodniczący: Mirosław Sadowski

Zastępca Przewodniczącego: Gabriela Bar

Członkowie: Beata Janikowska, Marta Kruk, Danuta Ławniczak, Krystian Mularczyk, Tomasz Scheffler, Bogusław Sołtys, Paulina Sosnowicz, Krystyna Stoga

Komisja ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka:

Przewodniczący: Mirosław Sadowski

Zastępca Przewodniczącego: Robert Staszewski

Członkowie: Gabriela Bar, Jan Darowski, Marta Kruk, Bartłomiej Latos, Jan Łoziński, Krystian Mularczyk, Katarzyna Sobańska-Laskowska, Bogusław Sołtys, Milena Szostak-Kałuska, Anna Zalesińska

Delegaci na Zjazd:
Gabriela Bar, Tomasz Fox, Elżbieta Gajda-Krynicka, Izabela Konopacka, Leszek Korczak, Joanna Łabędzka, Danuta Ławniczak, Jan Łoziński, Krystian Mularczyk, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Bogusław Sołtys, Paulina Sosnowicz, Robert Staszewski, Krystyna Stoga, Anita Woroniecka, Andrzej Woźniak, Anna Zalesińska, Marek Zalisko, Joanna Zimoń -Frankiewicz, Julian Wypasek - przedstawiciel aplikantów radcowskich.