Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Organy izby

DZIEKAN RADY OIRP WE WROCŁAWIU - TOMASZ SCHEFFLER

CZŁONKOWIE RADY OIRP WE WROCŁAWIU:
WICEDZIEKAN - JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ
WICEDZIEKAN - IZABELA KONOPACKA
WICEDZIEKAN - KATARZYNA MIELNICKA
WICEDZIEKAN - KRYSTIAN MULARCZYK
SEKRETARZ - AGNIESZKA TEMPLIN
SKARBNIK - ARTUR GÓRECKI
CZŁONEK PREZYDIUM - SYLWIA FILIŃSKA
CZŁONEK PREZYDIUM -BEATA JANIKOWSKA
CZŁONEK PREZYDIUM - ROBERT STASZEWSKI
HANNA DRYNKORN
MARCIN DUDARSKI
RADOSŁAW GĄSIOR
EWA GRYC- ZERYCH
KATARZYNA KALUS
MARCIN KANIA
EWELINA KĄCKA
JOANNA ŁABĘDZKA
DANUTA ŁAWNICZAK
JAN ŁOZIŃSKI
JOANNA MAJEWICZ
MACIEJ ONICHIMOWSKI
MICHAŁ PYRZ
MACIEJ RÓŻEWICZ
BOGUSŁAW SOŁTYS
EWA ŻOŁNIERCZYK

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ OIRP WE WROCŁAWIU:
Przewodnicząca Komisji:
MAGDALENA WASYLKOWSKA-MICHÓR

Członkowie:
TOMASZ BAJSAROWICZ
DANIEL RYBARCZYK
AGATA SMOLAREK

SĘDZIOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO OIRP WE WROCŁAWIU:
Przewodnicząca: ANNA JARLIŃSKA
Zastępca Przewodniczącej: MAGDALENA SIERNY

DOMINIKA BATOR WR
ANIELA BEREŚ
MARIUSZ BOCHENEK
KATARZYNA CIERNIEWSKA-JANUSZKIEWICZ
RAFAŁ DEMSKI
JACEK DŻEDZYK
BEATA DRILL
MONIKA KLONOWSKA
GRZEGORZ KOWALIK
WALDEMAR LEWANDOWSKI
ANNA MOŚCIŃSKA
MAGDALENA RAJCHEMBA

KRYSTYNA SKOTOWSKA -TOMKIEWICZ
WOJCIECH ZAKRZEWSKI
MAREK ZALISKO
KAROL ZAWADZANKO

RZECZNIK DYSCYPLINARNY OIRP WE WROCŁAWIU:
ANITA WORONIECKA

ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

BEATA JACKOWSKA
SYLWIA WIĄZOWSKA-GREHL
MAGDALENA KOTULLA
KATARZYNA PIÓRKOWSKA- FRĄTCZAK
ANDRZEJ GRZYWNA
DOMINIKA BUCH
IRENEUSZ BROŚ
PAWEŁ KOLAK
AGNIESZKA DUDEK
ZBIGNIEW STECZ
SYLWIA PIK
PAWEŁ MACHAJSKI
MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ
AGNIESZKA DUDZIAK
PIOTR BICZAK
KATARZYNA TALKOWSKA- SZEWCZYK
ANNA BOCIAN
KRZYSZTOF SŁAPCZYŃSKI
DOROTA MAJCHEREK - KAROLUK
ELŻBIETA WASIEŃKO

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH:
JAN ŁOZIŃSKI

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH:
TOMASZ BAJSAROWICZ

MARTA BECHTOLD
MARIUSZ BOCHENEK
SYLWIA FILIŃSKA
ARTUR GÓRECKI
EWA GRYC-ZERYCH
MARCIN KANIA
MONIKA KLONOWSKA
IZABELA KONOPACKA
LESZEK KORCZAK
MARTA KRUK
MAGDALENA KRUPSKA

JOANNA ŁABĘDZKA
KRYSTIAN MULARCZYK
TOMASZ SCHEFFLER
BOGUSŁAW SOŁTYS
DANIELA SOSIN
ROBERT STASZEWSKI
ANITA WORONIECKA
JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ
Przedstawiciel aplikantów: KAMIL DURNAŚ