Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZAMINACYJNA (NR 1)
  Opublikowano: 21.06.2021, 14:39 przez: Jacek Krajewski

  W załączeniu poniżej znajdują się wyniki z Komisji Egzaminacyjnej (Nr 1), które przystąpiły do egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 2021 r.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

  Czytaj dalej
 • Warsztaty antydyskryminacyjne „Czym jest dyskryminacja – prawo i praktyka”
  Opublikowano: 21.06.2021, 14:07 przez: Agata Bartczyszyn

  Szanowni Państwo,

  Komisja ds. Praw Człowieka i Praworządności zaprasza na warsztaty antydyskryminacyjne „Czym jest dyskryminacja – prawo i praktyka”, w ramach których będzie można pogłębić wiedzę i poznać mechanizmy dot. szeroko pojętej dyskryminacji, stereotypów oraz uprzedzeń.

  Głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest dyskryminacja, molestowanie seksualne, jakie są źródła tych zjawisk oraz jak skutecznie im przeciwdziałać. Ponadto, celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z obowiązującymi przepisami prawa na temat dyskryminacji oraz przekazanie umiejętności rozróżniania zjawisk dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, molestowania, molestowania seksualnego czy zachęcania do złamania zasady równego traktowania. Dodatkowym atutem warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych orzeczeń sądów polskich, a także przykładów dobrych praktyk odnośnie efektywnej prewencji. Nabyta wiedza, pozwoli także zapobiegać zarzutom o stosowanie dyskryminacji oraz ułatwi obronę w sytuacji pojawienia się nieuzasadnionych oskarżeń.

  Warsztaty odbędą 10 lipca 2021 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, I piętro sala wykładowa.

  W wymiarze: 1 dzień warsztatu – 8 godzin wykładowych. (w godz. 10.00-17.00)

  Warsztaty poprowadzą:

  Karolina Kędziora, Radczyni prawna, prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy.

  Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016.

  Ewa Stoecker, Psycholożka, badaczka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka w obszarze edukacji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Członkini- założycielka stowarzyszeń: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) i Ekspedycja w głąb Kultury (EIC) w latach 2003 – 2013 członkini zarządu EIC, w latach 2013-16 członkini zarządu TEA. Realizatorka działań edukacyjnych, badań społecznych i ewaluacyjnych a także autorka materiałów edukacyjnych związanych z równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz procesami uczenia się i rozwoju (dla podmiotów publicznych, prywatnych i NGO m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

  Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grupy Agora S.A., House of Skills, Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacji Autonomia, Fundacji dla Polski, Stowarzyszenia Lambda Warszawa).

  Warsztaty są nieodpłatne

  Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

  Trenerki dostosują program do potrzeb osób wykonujących zawód racy prawnego, zarówno w ramach indywidualnej kancelarii jak i dużej firmy prawnej.

  Jak się zapisać?

  Zapisów można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy zawarty poniżej.

  Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Zachęcamy do zapisywania się 😊

   

  Szczegółowy program warsztatów znajduje się w załączniku:

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZ. Nr 2
  Opublikowano: 17.06.2021, 17:10 przez: Lilianna Szot

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 18-21 maja 2021 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, według kodu z ostatniego dnia egzaminu.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

  Czytaj dalej
 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZ. Nr 3
  Opublikowano: 17.06.2021, 15:23 przez: Beata Kozieł

  W załączeniu poniżej znajdują się wyniki z Komisji Egzaminacyjnej Nr 3, które przystąpiły do egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 2021 r.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA

  Czytaj dalej
 • Wyniki konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym”
  Opublikowano: 15.06.2021, 16:58 przez: Lilianna Szot

  Mamy wielką przyjemność ogłosić, że jury konkursowe (w składzie: Pan Dziekan Tomasz Scheffler, Pani Mecenas Marta Kruk, Pan Mecenas Michał Skrzywanek oraz Pan Mecenas Sławomir Szczerba) wyłoniło trzech laureatów konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym” organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe BPK LegalNet działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

  Laureatami konkursu zostali:

  • Wojciech Bernacki
  • Mateusz Dominiczak
  • Andrzej Rządkowski

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Niezwykle cieszy nas wysoki poziom prac konkursowych oraz zainteresowanie młodych prawników tematyką prawa nowych technologii. Przypominamy, że konkurs skierowany był do studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a jego celem była edukacja studentów w zakresie wybranych zagadnień prawa nowych technologii oraz promocja zawodu radcy prawnego jako zawodu otwartego na wyzwania technologiczne w sferze prawnej. Nagrodami w konkursie są odpłatne staże studenckie w trzech wrocławskich kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie nowych technologii.