Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! Kurs LEGAL ENGLISH dla radcy i aplikanta
  Opublikowano: 03.10.2019, 15:47 przez: Lilianna Szot

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

  KURS LEGAL ENGLISH DLA RADCY PRAWNEGO I APLIKANTA organizowany przez Komisję ds. doskonalenia zawodowego przy OIRP we Wrocławiu

  Kurs adresowany jest do wszystkich radców prawnych i aplikantów, dla których ważne jest uzupełnienie edukacji prawniczej o specjalistyczne umiejętności językowe. Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy z zagranicznymi klientami, jak i zagranicznymi pełnomocnikami. Na kursie kładziony jest nacisk na czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Kurs trwa dwa semestry.

  Na semestr składa się 18 zajęć po 60 minut.

  Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Opłatę proszę wnosić na konto: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie od OIRP we Wrocławiu - 18 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia. W cenie kursu znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe. Wymagany poziom j. angielskiego to B1/B2.

  W programie kursu znalazły się tak istotne zagadnienia z punktu widzenia praktyki prawniczej jak:

  • Właściwy przekład nazw zawodów prawniczych, prezentacja kompetencji i zakresu usług kancelarii oraz zasad wynagrodzeń
  • Edukacja prawnicza, systemy i dziedziny prawa
  • Postępowanie cywilne, uczestnicy postępowania cywilnego, podstawowe pisma procesowe, przebieg procesu, zaskarżanie orzeczeń i prawomocność –case study
  • ADR- arbitraż, mediacje i negocjacje w tym techniki negocjacyjne
  • Umowy ustne i pisemne, główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, języka technicznego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązanie i wypowiedzenie umów; gwarancje, oświadczenia, kary umowne, klauzule identyfikacyjne, etc.
  • Czyny niedozwolone – rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, case study (najgłośniejsze procesy na świecie z tytułu czynów niedozwolonych)
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego –charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie i kontrola działalności spółki, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych
  • Prawo Nowych Technologii-specyficzne elementy umów iT oraz typowe zwroty i terminy stosowane w takich umowach
  • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.

  Ponadto: terminologia z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, własności intelektualnej, prawa rzeczowego oraz prawa karnego i postępowania karnego.

   

  Rozpoczęcie zajęć: 13 LISTOPADA, GODZ. 17.30 2019 r.

   

  W przypadku większej ilości chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy w czwartek.

  Prowadzący: radca prawny Izabela Konopacka, absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym od 12 lat. Ponadto, absolwentka kursów z: Common Law na University of London, Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie oraz EU Litigation for Lawyers w Trewirze. Autorka licznych artykułów z zakresu przekładu prawniczego I system Common Law, w tym także w prasie branżowej.

  REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o kursie.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za kurs.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu Czytaj dalej
 • Prezentacja - SSO Grzegorz Karaś
  Opublikowano: 31.10.2019, 11:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  wszystkich zainteresowanych słuchaczy wykładów SSO Grzegorza Karasia zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń pod adresem mailowym: szkolenia@oirp.wroclaw.pl celem otrzymania prezentacji.

 • Konferencja - UJ w Krakowie - Nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w rok po uchwaleniu”
  Opublikowano: 31.10.2019, 09:49 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniu 21-go listopada 2019 r., w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbędzie się konferencja na temat: „Nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w rok po uchwaleniu”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród występujących m.in. I Prezes Sądu Najwyższego - prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran oraz prof. zw. dr hab. Zbigniew Hajn.
  Konferencja poświęcona jest najnowszym zmianom w regulacjach zbiorowego prawa pracy. Przedmiotem dyskusji będą zarówno ostatnie nowelizacje przepisów jak i kierunki, w których zmiany te powinny podążać. Szczególna uwaga poświęcona zostanie roli związków zawodowych, ale również i nowej pozycji pracodawcy w regulacjach prawa pracy w kontekście dokonanych zmian.Wydarzenie dedykowane jest zarówno pracownikom naukowym jak i praktykom prawa pracy: radcom prawnym, adwokatom, członkom działów prawnych i działów HR. Wszystkie informacje, w tym szczegółowy program oraz warunki udziału, są dostępne na stronie konferencji:

  https://zwiazkizawodowe.confer.uj.edu.pl/start

 • Losowanie NPP 12 listopada br
  Opublikowano: 25.10.2019, 15:29 przez: Lilianna Szot

  UWAGA!

  W dniu 12 listopada br (wtorek) w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 na I piętrze odbędą się losowania radców prawnych mających udzielań npp w 2020 r. zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. ze zmianami:

  - dla powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego losowanie odbędzie się o godz. 16.00

  - dla powiatu Miasto Wrocław o godz. 17.00.

   

  W załączeniu zaktualizowane lokalizacje punktów npp w 2020 r.

  Czytaj dalej
 • RAPORT Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych
  Opublikowano: 23.10.2019, 16:48 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych został opracowany raport pt.:" Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych" wykonany przez profesora Wyższej Szkoły Bankowej Pana Ryszarda Sowińskiego. Radcowie prawni, zainteresowani otrzymaniem tego opracowania, są proszeni o przesłanie prośby mailem na adres: sekretariat@oirp.wroclaw.pl