Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Ogłoszenie dla radców prawnych
  Opublikowano: 22.03.2019, 15:39 przez: Małgorzata Nierzewska

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU PLANUJE WYŁONIĆ, Z GRONA SWOICH CZŁONKÓW, EKSPERTÓW W RÓŻNYCH DZIEDZINACH PRAWA W CELU  WYPOWIADANIA SIĘ W MEDIACH W KWESTIACH PRAWNYCH.

  WYBRANI EKSPERCI PRZEKAZYWALIBY MEDIOM PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE, KOMENTARZE CZY TEŻ UDZIELALI WYWIADÓW W PRZYPADKU ZAPYTANIA ZE STRONY MEDIÓW.

  RADCOWIE PRAWNI ZAINTERESOWANI ZGŁOSZENIEM SWOJEJ KANDYDATURY PROSZENI SĄ O PRZESŁANIE INFORMACJI NA ADRES E-MAIL: sekretariat@oirp.wroclaw.pl DO DNIA 15.04.2019 r.

  INFORMACJA POWINNA ZAWIERAĆ WSKAZANIE DZIEDZINY PRAWA JAKO SPECJALIZACJI (NIE WIĘCEJ NIŻ 3) WRAZ Z INFORMACJĄ O DOŚWIADCZENIU W TYM ZAKRESIE (M.IN. ARTYKUŁY).

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE DOŚWIADCZENIE W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ  W MEDIACH.
  WYBRANE OSOBY ZOSTANĄ ZAPROSZONE NA DODATKOWĄ ROZMOWĘ.

   

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie na warsztaty dla mediatorów
  Opublikowano: 22.03.2019, 15:31 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP zaprasza na Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 12-13 kwietnia br. Oferta szkolenia skierowana jest do wszystkich mediatorów "praktykujących" a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych. Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-3/

 • Zaproszenie na spotkanie w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie
  Opublikowano: 22.03.2019, 15:28 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym 
  „Naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych jako podstawa odmowy udzielenia praw własności przemysłowej”. W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • przedmiot ochrony prawa autorskiego;
  • pomioty autorskouprawnione;
  • treść prawa autorskiego;
  • pola eksploatacji;
  • autorskie prawa zależne.

  Wykład odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557. Wydarzenie jest współfinansowane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

 • ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ MEDIACYJNĄ w Nowym Tomyślu
  Opublikowano: 22.03.2019, 15:02 przez: Małgorzata Nierzewska

  Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

  Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 1 czerwca 2019 r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich przemówień na język polski.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl  lub tel.: 61 44 20 185, 608 080 345.

   

 • Nowe miejsca wypożyczania tóg radcowskich
  Opublikowano: 21.03.2019, 13:04 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  przy ul. Powstańców Śl. 124 i przy ul. Energetycznej 4 znajdują się ogólnodostępne togi do wypożyczenia dla radców prawnych - pełnomocników odwiedzających sądy.

  Dla przypomnienia poniżej wykaz wszystkich miejsc, w których można wypozyczyć togę radcowską na czas rozprawy:

  Sąd Najwyższy (Pl. Krasińskich 2/4/6,  Warszawa)
  -  Naczelny Sąd Administracyjny (ul. Jasna 6, Warszawa)
  -  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (ul. Św. Mikołaja 78-79, Wrocław)
  -  Sąd Okręgowy we Wrocławiu (ul. Sądowa 1, Wrocław)
  -  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna (ul. Świebodzka 5, Wrocław)
  -  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków (ul. Poznańska 20, Wrocław)
  -  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (ul. Powstańców Śl.124 i ul. Energetyczna 4, Wrocław)