Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Zgromadzenie Delegatów 24.09.2020 - zgłoszenie kandydatów na funkcję
  Opublikowano: 11.08.2020, 21:47 przez: Małgorzata Nierzewska

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, w dniu 10 sierpnia 2020 r., podjęła uchwałę Nr 783/2020 w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w celu wyboru organów Izby na XI kadencję (2020-2024) na podstawie § 16 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (tekst jednolity: uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r.)
  W załączeniu znajduje się pełny tekst zawiadomienia - wysłany pocztą do Delegatów OIRP we Wrocławiu - wyłonionych w trakcie zebrań rejonowych w dniach 3-6 sierpnia 2020 r. - wraz z formularzem
  zgłoszenia kandydata na funkcję/do organu OIRP we Wrocławiu na kadencję 2020- 2024.

  Czytaj dalej
 • DELEGACI wybrani na kadencję 2020-2024
  Opublikowano: 07.08.2020, 13:08 przez: Małgorzata Nierzewska

  Spis radców prawnych – delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu XI kadencji (2020 – 2024) wybranych w wyborach na zebraniach rejonowych w dniach 03-06.08.2020 r. (załącznik)

  Czytaj dalej
 • Kurs prawniczego języka niemieckiego
  Opublikowano: 07.08.2020, 14:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH - zapisy na I i II semestr

  Zapraszamy do zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Na wrzesień 2020 r. planowana jest zarówno kontynuacja kursu (2 semestr), jak rozpoczęcie kursu (1 semestr) dla nowych uczestników.

  Kurs organizowany jest przez Komisję ds. Doskonalenia zawodowego przy OIRP we Wrocławiu.

  Ogólne informacje i programy na 1 i 2 semestr w załączeniu.

  Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

  W ramach kursu przybliżone zostaną praktyczne sytuacje i problemy z praktyki prawniczej i tłumaczeniowej, a także słownictwo zaczerpnięte z języka używanego na co dzień w niemieckich kancelariach prawnych oraz na podstawie autentycznych dokumentów, co pozwoli poznać język stosowany w praktyce. Kurs jest także skierowany na wszechstronny rozwój kompetencji językowych w czterech zakresach - pisania, mówienia, czytania, słuchania.

  Radcy prawni otrzymają za udział w każdym z semestrów kursu 16 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia.

  Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł, w tym:

  - materiały dydaktyczne, korekta napisanych tekstów, zadań domowych, test językowy

  - indywidualne wsparcie podczas kursu – pytania, problemy tłumaczeniowe w codziennej pracy

  Kurs prowadzony jest w formie online na platformie Microsoft Teams - prostego w obsłudze narzędzia używanego powszechnie w biznesie, a także kancelariach prawnych do prowadzenia spotkań, szkoleń i pracy zdalnej. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uczestnicy kursu otrzymują prostą instrukcję rejestracji i korzystania z platformy.

  Platforma umożliwia komunikację z prowadzącymi oraz pomiędzy uczestnikami zajęć, wyświetlanie treści zadań, prezentacji, przesyłanie plików, wspólne rozwiązywanie zadań, współdzielenie notatek z każdych zajęć, stworzenie stałego kanału komunikacji dla grupy poza zajęciami. Dzięki tej formule kurs pozwala ćwiczyć kompetencje językowe co najmniej na takim samym poziomie, jak podczas zajęć stacjonarnych.

  Termin zajęć: 1 semestr: środa godz. 18:00-19:15, 2 semestr: czwartek, godz. 18:00-19:15

  Przyjmowanie zapisów do 28 sierpnia 2020 r.

  Rozpoczęcie zajęć: odpowiednio 2 i 3 września 2020 r.

  Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

  Po zakończeniu każdego semestru kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wymagane 60% obecności).

  Opłatę za kurs należy zapłacić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przed rozpoczęciem kursu, do dnia 28 sierpnia 2020 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Czytaj dalej
 • WYNIKI - Rejon Psie Pole
  Opublikowano: 07.08.2020, 09:05 przez: Małgorzata Nierzewska

  OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 07 sierpnia 2020 r. o wynikach głosowania w wyborach w dniu 04 sierpnia 2020 r. na delegatów na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu XI kadencji 2020-2024 dla Rejonu PSIE POLE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH we WROCŁAWIU (załącznik)

  Czytaj dalej
 • WYNIKI - Rejon Fabryczna
  Opublikowano: 06.08.2020, 08:40 przez: Małgorzata Nierzewska

  OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 06 sierpnia 2020 r.o wynikach głosowania w wyborach w dniu 05 sierpnia 2020 r. na delegatów na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu XI kadencji 2020-2024 dla Rejonu FABRYCZNA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU (załącznik)
   

  Czytaj dalej