Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Opublikowano: 30.03.2020, 16:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  Przekazujemy apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (treść w załączniku) skierowany między innymi do członków samorządu radców prawnych o zaangażowanie się pro publico bono w akcję #RatujBiznes. Radców Prawnych i kancelarie chętne do zaangażowania się w akcję prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adresy:  sekretariat@oirp.wroclaw.pl lub przedsiebiorca@oirp.wroclaw.pl

  Czytaj dalej
 • Komunikat Komisji ds. doskonalenia zawodowego
  Opublikowano: 27.03.2020, 22:14 przez: Lilianna Szot

   

  Szanowni Państwo,

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego informuje, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi stanem zagrożenia epidemicznego, wszystkie stacjonarne szkolenia w ramach "czwartków radcowskich" przewidziane w naszym kalendarzu, zastąpione zostaną do czasu odwołania formą doskonalenia zawodowego online - WEBINARIAMI. Aktualnie komisja pracuje nad harmonogramem szkoleń, planując pierwsze wykłady już w miesiącu kwietniu, o czym na bieżąco poinformujemy w ogłoszeniach na naszej stronie i FB. Komisja postanowiła też odwołać szkolenie wyjazdowe w miesiącu maju br.

  Nadmieniamy jednocześnie, że na tą chwilę w OIRP we Wrocławiu, prowadzone są online prawnicze kursy języka angielskiego i niemieckiego przez Panie mec. Izabelę Konopacką. mec. Katarzynę Dec oraz apl. radc. Agnieszkę Poteralską, w których to zajęciach uczestnicy mogą komunikować się z prelegentami, wspólnie rozwiązywać zadania oraz prowadzić konwersacje, przez co zapewniona została ciągłość procesu dydaktycznego.

  Prosimy zatem o bieżące śledzenia naszych ogłoszeń, zamieszczanych na stronie OIRP raz FB ! 

 • Przepisy projektu specustawy dotyczące radców prawnych
  Opublikowano: 26.03.2020, 13:51 przez: Lilianna Szot

  Koleżanki i Koledzy radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

  Przedstawiamy najbardziej istotne z punku widzenia wykonywania przez nas zawodu i funkcjonowania samorządu propozycje zawarte w skierowanym do Sejmu projekcie rządowym specustawy o tarczy antykryzysowej. Dotyczą one zawieszenia biegu terminów, doręczania korespondencji, dodatkowego urlopu dla zdających aplikantów oraz możliwości podejmowania uchwał przez organy samorządu na odległość. Będziemy śledzić proces legislacyjny i informować, czy w takim kształcie zostaną uchwalone przez Sejm.

  Czytaj dalej
 • Odwołane rozprawy i posiedzenia przed OSD OIRP we Wrocławiu
  Opublikowano: 13.03.2020, 15:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP we Wrocławiu zostały odwołane bezterminowo.

 • Ważne dla radców prawnych prowadzącyh działalność gospodarczą
  Opublikowano: 19.03.2020, 18:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !

  Jak zapewne zauważyliście prowadzone są obecnie intensywne prace legislacyjne związane z dostosowaniem polskich regulacji prawnych do stanu zagrożenia epidemicznego. Ważną ich część stanowią propozycje dotyczące pomocy osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

  W związku z tym nasza Izba (za pośrednictwem Komisji ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 6 marca 2020 r. z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców chciałaby przyczynić się do opracowania jak najbardziej korzystnych nowych rozwiązań prawnych.

  Dlatego też zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy, szczególnie do tych z Was, którzy prowadzicie własne przedsiębiorstwa w postaci kancelarii, o przesyłanie uwag, propozycji lub postulatów dotyczących problemów, które przeszkadzają i utrudniają Wam obecnie prowadzenie działalności. Możliwe, że także podczas świadczenia pomocy prawnej, zwróciliście uwagę na jakieś systemowe przeszkody, których usunięcie przyczyniłoby się do łagodniejszego przejścia stanu wywołanego rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

  Każda z Waszych uwag, propozycji i postulatów jest dla naszej Izby wyjątkowo cenna.
  Liczymy na Wasze Koleżeńskie wsparcie i szeroki odzew na nasz apel.

  Wszelkie uwagi we wspomnianej sprawie proszę kierujcie na adres: przedsiebiorca@oirp.wroclaw.pl

  Życzę wytrwałości i cierpliwości!

  Tomasz Scheffler