Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • IX Oławska Konferencja Mediacyjna 22.10.2020
  Opublikowano: 15.10.2020, 13:17 przez: Małgorzata Nierzewska

  Uprzejmie informujemy, iż OIRP we Wrocławiu została współorganizatorem IX Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt. "Relacje i mediacje w czasie kryzysu", która odbędzie się odbędzie się w Oławie 22.10.2020 r. o godz. 10:00.
  Z uwagi na obecną sytuację i ograniczenia związane z pandemią, w Oławie spotkają się organizatorzy, partnerzy, prelegenci, przedstawiciele środowiska sędziów, prawników, mediatorów, kuratorów sądowych i zaproszeni goście. Pozostałe osoby będę uczestniczyły w konferencji przez transmisję on-line.

  Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu i uczestniczeniem w konferencji on-line na żywo prosimy o zgłoszenie swojego udziału: https://www.facebook.com/events/318591222733589  Z uwagi na otwartą formułę udział w tegorocznej konferencji nie będzie potwierdzony certyfikatem i nie będzie uprawniał do przyznania punktów.

  Czytaj dalej
 • Minispotkanie online z prawnikiem z Meksyku Panem Alejandro Granados w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych”
  Opublikowano: 15.10.2020, 08:49 przez: Lilianna Szot

  Szanowni Państwo,

  Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza na minispotkanie online z prawnikiem z Meksyku Panem Alejandro Granados w ramach cyklu „Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych”.

  Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i będzie okazją, aby pogłębić wiedzę na interesujący temat podczas czwartego już tego rodzaju wirtualnego wydarzenia organizowanego przez Komisję Zagraniczną KRRP.


  W piątek 16 października o godz. 16.00 adw. Alejandro Granados wygłosi krótkie wystąpienie pt. „ Wykonywanie zawodu prawnika - doświadczenia meksykańskie”. Serdecznie zapraszamy!


  Spotkanie odbędzie się w piątek 16.10.2020 r. w godz. 16.00-17.00. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83003077627


  Zaproszenie na wydarzenie znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-minispotkanie-online-z-prawnikiem-alejandro-granados-nt-wykonywania-zawodu-prawnika-doswiadczenia-meksykanskie-16-10-2020-r-godz-16-00/

  Czytaj dalej
 • V Konwent Regionalny środowisk osób z niepełnosprawnościami.
  Opublikowano: 14.10.2020, 10:30 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniu 19 października 2020 r. we Wrocławiu odbędzie się w formie on line V Konwent Regionalny środowisk osób z niepełnosprawnościami.
  Wydarzenie objęli patronatami honorowymi:
  Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
  Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
  oraz Tomasz Scheffler Dziekan OIRP we Wrocławiu - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

  Podczas Konwentu radcowie prawni: Lidia Brzozowska, Irena Menzel, Wiesława Kusiak, Jacek Grzegorczyk, Paweł Kolak i Łukasz Laskowski, działając pro bono,będą udzielali telefonicznych porad prawnych uczestnikom Konwentu. R. pr. Katarzyna Sobańska-Laskowska weżmie udział natomiast w charakterze ekspertki, w panelu poświęconym deinstytucjonalizacji.

  Konwent jest płaszczyzną do dyskusji na tematy ważne dla regionalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizacji oraz innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Postulaty wypracowane w trakcie Konwentów Regionalnych są przesłane i omawiane również w trakcie dorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie. Tegoroczny Konwent Regionalny poświęcony jest tematyce dostępności i deinstytucjonalizacji.

  PROGRAM
  10.00 - 10.20 otwarcie Konwentu
  10.20 - 11.50 panel 1.: Koordynator dostępności w samorządzie lokalnym - rola i zadania
  11.50-12.05 przerwa
  12.05.-13.35 panel 2: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach lokalnych
  13.35-14.00 dyskusja i zakończenie Konwentu

  Rejestracja na Konwent możliwa jest do 16 października 2020 r. pod adresem: https://tiny.pl/7lcz4

   

   

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2021 r.
  Opublikowano: 09.10.2020, 15:26 przez: Lilianna Szot

  Aktualizacja komunikatu 15.10.2020 r. :

  Termin składania deklaracji został przedłużony do 26.10.2020 r.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     Wrocław 09.10.2020 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2021. Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.), z tym zastrzeżeniem, że powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli iloraz liczby punktów i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej - art. 11 ust.1.

  W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej połowy wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

  W 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

  1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  3a) nieodpłatną mediację, lub

  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  5) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych -wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 na 26 października br. do godziny 12.00. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

  Czytaj dalej
 • Szkolenia on-line z ekspertem Oddziału ZUS we Wrocławiu
  Opublikowano: 08.10.2020, 11:35 przez: Lilianna Szot

  Szanowni Państwo,

  Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu zaprasza 12 oraz 26 października 2020 r. w godzinach od 16.00 do 17.30 na szkolenia on-line – webinarium z ekspertem Oddziału ZUS we Wrocławiu.

  Tematem szkoleń będą informacje o zasadach rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez prowadzących działalność gospodarczą oraz formy elektronicznego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  Szkolenia organizowane są przy współpracy z inQUBE Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości UE we Wrocławiu.

  Szkolenia są BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograniczona.

  Poniżej link do rejestracji i link do wydarzeń.

  https://inqube.pl/nizsze-skladki-zus-oferta-nie-tylko-dla-startupow-webinar/

  https://inqube.pl/nizsze-skladki-zus-oferta-nie-tylko-dla-startupow-webinar-2/