Dla radców

 • Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 1 lipca 2017 r. godz. 11.00
  Opublikowano: 13.06.2017, 09:34 przez: Jacek Krajewski

  Uroczyste ślubowanie radców prawnych, którzy zostali wpisani na listę radców prawnych w dniu 16 maja 2017 r., po zdanym egzaminie radcowskim w 2017 roku, odbędzie się 1 lipca 2017 r. o godz. 1100 w Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego (przy Hali Stulecia), ul. Wystawowa 1, we Wrocławiu.

  Osoby, które będą przystępowały do ślubowania, proszone są o przybycie do Sali Audytoryjnej nie poźniej niż pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości, oraz o przyniesienie ze sobą tóg radcowskich (punkt -  program uroczystości).

  Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły w dniu 1 lipca 2017 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.

  Szczegółowy program uroczystości ślubowania znajduje się w załączniku poniżej.

  Czytaj dalej
 • Warto wiedzieć: reforma prawa ochrony danych osobowych ! Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  Opublikowano: 26.06.2017, 11:59 przez: Marta Kruk

  Szanowni Państwo,

  prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).

  Od 2010 r. trwały prace nad reformą prawa ochrony danych osobowych w ramach Unii Europejskiej, które zakończyły się w 2016 r. przyjęciem pakietu aktów prawnych dotyczących tej dziedziny prawa. W skład tego pakietu wchodzą przede wszystkim: tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych czyli Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie „GDPR”, po polsku „RODO” oraz dyrektywa dotycząca ochrony danych osobowych w postępowaniach karnych i w działaniach instytucji zajmujących się ściganiem przestępstw czyli DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tzw. „dyrektywa policyjna”. Reforma prawa ochrony danych osobowych przekłada się na prawo krajowe w ten sposób, że w całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie jedno Rozporządzenie, któremu podlegać będą wszystkie sprawy, które nie będą związane z postępowaniami karnymi i ściganiem przestępstw. Rozporządzenie będzie podstawową i merytoryczną regulacją stanowiącą materialną część prawa ochrony danych osobowych w UE. Największą zmianą jest wyeliminowanie dużej części obowiązków administracyjnych. Pojawiają się nowe rozwiązania prawne, których nie było do tej pory w prawie ochrony danych.

  Warto zapamiętać, że Rozporządzenie wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

  W załączeniu znajduje się pełna treść dokumentu.

  Informacja została opublikowana przez Komisję Zagraniczną działającą przy KRRP: http://kirp.pl/category/aktualnosci-dzialalnosc-miedzynarodowa/

  Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

  r.pr. Marta Kruk

  Czytaj dalej
 • Informacja o połączeniu rejestrów działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich UE
  Opublikowano: 26.06.2017, 11:54 przez: Marta Kruk

  Komisja Zagraniczna przy OIRP we Wrocławiu informuje, iż 11 czerwca 2017 r. rejestry działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zostały ze sobą zintegrowane.

  Oznacza to:

  · możliwość wyszukania informacji na temat spółek zarejestrowanych w dowolnym państwie Unii Europejskiej, w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii;

  · możliwość dokonywania przez rejestry wymiany informacji na temat zagranicznych oddziałów spółek i transgranicznego łączenia się spółek.

  System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) jest wynikiem wspólnych starań podejmowanych przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

 • Zapraszamy do udziału w BIEGU O PUCHAR DZIEKANA
  Opublikowano: 23.06.2017, 12:16 przez: Małgorzata Nierzewska

  Zapraszamy wszystkich do udziału w Biegu o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na dystansie 5 km, który odbędzie się w sobotę 8 lipca br., o godzinie 9:00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Biegu:
  REGULAMIN BIEGU O PUCHAR DZIEKANA
  I. CEL IMPREZY:
  Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród prawników jako najprostszej formy aktywności
  II. ORGANIZATOR:
  1. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, tel. (+ 48) 71 / 79 37 094, www.oirp.wroclaw.pl
  2. Fundacja Parkrun Polska, ul. Bema 16/6, 81-386
  III. TERMIN i MIEJSCE:
  1. Bieg rozpocznie się dnia 08.07.2017 r. o godzinie 9.00.
  2. Start i meta są zlokalizowane na wałach koło Jazu Opatowickiego i Wyspy Opatowickiej przy ulicy Braci
  IV. TRASA I DYSTANS:
  1. Długość trasy: 5 km
  2. Trasa biegu zlokalizowana jest na Wielkiej Wyspie i w całości prowadzi przez nadorzańskie wały - od Jazu Opatowickiego w kierunku Mostu Zwierzynieckiego i z powrotem.
  3. Przebieg trasy jest oznakowany. Na trasie znajdują się
  V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba z wykształceniem prawniczym.
  2. Warunkiem udziału w Imprezie jest zarejestrowanie się na stronie Parkrun Wrocław poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://www.parkrun.pl/rejestracja/form/ . W rubryce “Macierzysta lokalizacja Parkrun” należy wybrać Wrocław, natomiast w rubryce “Klub” należy wybrać Bieg o Puchar Dziekana OIRP. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację oraz zawierający indywidualny kod kreskowy, który należy pobrać oraz wydrukować. Tylko osoby, które poprawnie dokonały rejestracji będą mogły wziąć udział Imprezie.
  3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są pojawić się w Biurze Imprezy w dniu startu w godzinach 8:00- 8:30 w celu zweryfikowania tożsamości. W czasie weryfikacji Uczestnicy otrzymają numer oraz pakiet startowy. Biuro Imprezy będzie mieściło się w miejscu startu Imprezy.
  4. Udział w Imprezie jest bezpłatny.
  5. Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu Imprezy, regulaminu Parkrun Wrocław oraz przepisów PZLA.
  6. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 07.07.2017 roku.
  7. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 1 godzinę.
  VI. KLASYFIKACJA I NGRODY:
  1. Wszystkie osoby uczestniczące w Biegu o Puchar Dziekana zostaną nagrodzone medalem oraz otrzymają napój oraz posiłek regeneracyjny po Imprezie.
  2. Organizatorzy nagrodzą 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn spośród radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, biorących udział w Imprezie. Wręczanie nagród odbędzie się podczas Pikniku Radcowskiego o godzinie 16 w siedzibie OIRP Wrocław przy ulicy Włodkowica
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  2. Kontakt z organizatorem:
  - Sekcja Biegowa OIRP Wrocław: https://www.facebook.com/Sekcja-Biegowa-OIRP-Wrocław-651396171678073/
  - Parkrun Wrocław: https://www.facebook.com/parkrunWroclaw/

 • Piknik Radcowski
  Opublikowano: 12.06.2017, 13:43 przez: Administrator

  Szanowni Państwo,

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wraz z Komisją ds. integracji środowiska i sportu zaprasza na jedyne takie wydarzenie w roku-Piknik z okazji dnia radcy prawnych, który odbędzie się w dniu 8 lipca br. w godzinach 15:00-22:00 w ogrodzie siedziby OIRP we Wrocławiu.

  Jest to nie tylko doskonała okazja do spotkań, ale i zabawy w rytmach muzyki. Zapewniamy niezapomniane atrakcje!

  W trakcie tegorocznego Pikniku nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom Biegu o Puchar Dziekana OIRP we Wrocławiu, którego start nastąpi o godzinie 9:00 w tym samym dniu. Uczestnicy biegu są zwolnieni z wpłaty na Piknik.

  Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres: sekretariat@oirp.wroclaw.pl lub telefonicznie: 71 793-70-94 do 96 w.5 i dokonanie wpłaty w kwocie 25 zł na rachunek bankowy 70 1020 5226 0000 6902 0568 4032 z opisem „imię nazwisko udział w Pikniku ". Liczba miejsc ograniczona.

  Serdecznie zapraszamy! Na takim wydarzeniu nie można nie być.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu