Dla radców

 • Radcowie prawni dla Szlachetnej Paczki
  Opublikowano: 19.11.2018, 11:36 przez: Beata Kozieł

  Radcowie prawni OIRP we Wrocławiu dla "Szlachetnej Paczki"

  Szanowni Państwo,
  jak co roku, wrocławska Izba wspiera rodziny w ramach akcji "Szlachetna Paczka".
  W minioną sobotę wybraliśmy pierwszą rodzinę.
  W linku poniżej mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodziny oraz jej potrzeb (lista będzie aktualizowana na bieżąco).

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/11cy2JME-fYIe_pNp2o4AZQZBMMzyooXcVxC-sgOQD7s/edit?usp=sharing

  Potrzebne przedmioty i produkty zbieramy w siedzibie Izby. Informacje o zbiórce uzyskają Państwo od p. Beaty Kozieł biuro.radcowie@oirp.wroclaw.pl; tel: 71-793-70-94, wew. 5

  I TY NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - RAZEM ZMIEŃMY HISTORIĘ RODZIN W POTRZEBIE

  https://www.szlachetnapaczka.pl/

 • XI edycja konkursu KRRP "Kryształowe serce"
  Opublikowano: 15.11.2018, 11:13 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W związku z ogłoszeniem przez Krajową Radę Radców Prawnych XI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” zapraszamy do zgłaszania kandydatów z listy członków Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje:
  * radcom prawnym,
  * społecznościom lokalnym,organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości,
  * środowiskom prawniczym,
  * beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Tytuł laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" otrzymuje radca prawny, który wyróżnia się w sposób szczególny w działalności "pro publico bono" na rzecz osób i instytucji poszukujących pomocy prawnej.
  Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem, pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do Dziekana OIRP we Wrocławiu na piśmie w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

  W załączeniu - regulamin konkursu

  Czytaj dalej
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców
  Opublikowano: 09.11.2018, 13:51 przez: Lilianna Szot

  Szanowni Państwo,

  na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 r. poz.1109, z późn. zm.) prosimy radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom o przesłanie zgłoszenia do OIRP we Wrocławiu do 19 listopada 2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w ramach postępowań odwoławczych i polegał na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie przysługiwać:

  1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego,

  2) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy,

  3) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.

  Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Szef Urzędu.

  Zgłoszenia we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer wpisu oraz dane kontaktowe, które będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu.

  W wyrazami szacunku

  Agnieszka Templin

  Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

   

 • Charytatywny Mecz Piłki Nożnej
  Opublikowano: 08.11.2018, 12:15 przez: Beata Kozieł

  Pomóż nam pomagać! Środowiska prawnicze dla Szlachetnej Paczki!

  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu jak co roku angażuje się w pomoc rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka. W tym roku Sekcja Piłki Nożnej działająca przy OIRP we Wrocławiu zaprasza na Mecz Charytatywny z udziałem drużyn ze środowisk prawniczych. Startujemy 25 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, przy ulicy Dębowej 20.

  Będzie możliwość dopingowania drużyn:

  1. Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu;

  2. Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

  3. Orłów Temidy

  oraz gospodarzy - Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu!

  Niech zwycięży najlepsza drużyna dla Szlachetnej Paczki! Zapraszamy do kibicowania!

 • Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia 17.11
  Opublikowano: 07.11.2018, 12:13 przez: Lilianna Szot

  Szanowni Państwo,

  w związku z dużym zainteresowaniem sobotnimi warsztatami pt.
  Wdrożenie RODO w kancelarii i u klienta – podejście praktyczne

  17 listopada 2018 r. (sobota), godz. 9.00 – 13.30
  uprzejmie informujemy, iż szkolenie odbędzie się w Sądzie Okręgowym 
  we Wrocławiu, przy ul. Sądowej 1, 
  w sali nr 324 im. M. Filipowicza (III piętro).

  Szkolenie poprowadzą:

  Maciej Gawroński - radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii oraz prawie telekomunikacyjnym.

  Paweł Punda - radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych i obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT, bankowego
  oraz e-commerce.

  Za szkolenie będzie naliczanych 12 punktów - na podstawie listy obecności i dokonanej wpłaty.