Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Wznowienie rezerwacji pokoju radcowskiego
  Opublikowano: 30.06.2020, 14:27 przez: Agata Bartczyszyn

  Szanowni Państwo,

  z dniem 1 lipca 2020 r. przywracamy możliwość rezerwacji terminów w pokoju radcowskim i aktywujemy kalendarz rezerwacji. Ze względu na wciąż trwającą pandemię,  prosimy o odbywanie spotkań w zaostrzonym reżimie sanitarnym tj. dezynfekcja rąk, używanie rękawiczek oraz maseczek zasłaniających nos i usta (zapewniamy płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz jednorazowe rękawiczki). W przypadku pytań proszę o telefon do sekretariatu tel: 71 793 70 94-96 lub kontakt drogą mailową sekretariat@oirp.wroclaw.pl

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu naukowym
  Opublikowano: 25.06.2020, 12:21 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  zespół badaczy z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócił się do naszej Izby z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badania naukowego wśród osób będących członkami Izby wrocławskiej. Ponieważ wyzwania wynikające z ekspansji rozwiązań informatycznych opartych na sztucznej inteligencji stają się istotnym elementem pracy radców prawnych, Prezydium OIRP we Wrocławiu uznało, że pomocnym z punktu widzenia interesów członków naszego samorządu będzie zapoznanie się ze środowiskowymi opiniami w tym zakresie.  Zachęcamy zatem do udziału w badaniu, zaznaczając jednocześnie, że jest ono dobrowolne. Poniżej zaproszenie Autorów badania oraz link do strony z badaniem ankietowym. (W załączeniu klauzula informacyjna)

  Serdecznie zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do wzięcia udziału w ANONIMOWYM badaniu dotyczącym prawnych systemów doradczych opartych na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (AI). Celem projektu naukowego jest poznanie opinii osób bezpośrednio zaangażowanych w stosowanie prawa na temat przydatności wsparcia oferowanego przez takie narzędzia informatyczne w pracy prawnika. Dzięki udziałowi w badaniu będą mieli Państwo okazję przyczynić się do wytyczania kierunku ewentualnej implementacji (lub jej braku) systemów doradczych opartych na sztucznej inteligencji w sferze prawa.
  Udział w badaniu jest dobrowolny i nie wiąże się z przetwarzaniem żadnych Państwa danych osobowych ani danych mogących służyć ich ustaleniu, takich jak adres poczty elektronicznej czy IP komputera użytkownika. Poddane analizie statystycznej wyniki badań będą zachowywać standardy wskazane w art. 89 u. 1 rozporządzenia RODO.
  Państwa udział w badaniu, z uwagi na bezpośredni kontakt z praktyką prawniczą, jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnych informacji. Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie naukowym za pośrednictwem poniższego linku:

  profitest.pl/s/34171/yJoU6JB5

   

  Czytaj dalej
 • WEBINARIUM 02.07
  Opublikowano: 22.06.2020, 11:39 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Rozwiązywanie konfliktów w pracy radcy prawnego

   

  PROWADZĄCY: dr Ewa Kosowska-Korniak

   

  TERMIN: 2 lipca br o godz. 17.00 (czwartek)

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu do 1 lipca br.

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  W załączeniu program szkolenia.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ REJONOWYCH
  Opublikowano: 18.06.2020, 18:32 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Radcowie Prawni,

  Na podstawie § 15 ust. 3 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 06.11.2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (zmienionej: uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 07.11.2013 r.oraz uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21.11.2014 r.) – tekst jednolity uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15.02.2018 r., informuję, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr 765/2020w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

  MIEJSCE I TERMINY ZEBRAŃ REJONOWYCH:

  Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8, w następujących terminach:

  1. zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście na dzień 03.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
  2. zebranie II rejonu Krzyki na dzień 04.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
  3. zebranie III rejonu Fabryczna na dzień 05.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
  4. zebranie IV rejonu Psie Pole na dzień 06.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin

  Pełny tekst zawiadomienia do zapoznania się w załączniku.


  LISTY RADCÓW PRAWNYCH PRZYNALEŻNYCH   
  DO POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW

  (załączniki poniżej)

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie na webinaria Komisji Praw Człowieka KRRP i PTPA
  Opublikowano: 16.06.2020, 14:42 przez: Lilianna Szot

  Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”, które poprowadzą ekspertki i ekspert w prezentowanych tematach, a będą to kolejno:

  • 27.05.2020 o godz. 17.00 – apl. adw. Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współzałożycielka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu w rozmowie z r.pr. Karolina Kędziorą z PTPA nt. ABORCJA, EDUKACJA SEKSUALNA I INNE PRAWA REPRODUKCYJNE W PRAKTYCE ZAWODÓW PRAWNICZYCH.
  • 17.06.2020 o godz. 17.00 – dr Adam Ploszka, członek Komisji Ekspertów ds. Bezdomności działającej przy RPO, autor książki "Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej" w rozmowie z adw. Anną Mazurczak z PTPA nt. DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
  • 24.06.2020 o godz. 17.00 – adw. Irmina Kotiuk, LL.M., prawniczka międzynarodowej organizacji pozarządowej ClientEarth w Brukseli, wcześniej prawniczka Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w rozmowie z r.pr. Karoliną Kędziorą z PTPA nt. PRAWO CZŁOWIEKA DO ZDROWEGO ŚRODOWISKA – OD TEORII DO PRAKTYKI.

  Link do formularza rejestracyjnego dostępny jest tutaj

  Szczegóły w załączniku.

  Czytaj dalej