Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt: "Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym"
  Opublikowano: 21.07.2021, 12:23 przez: Agata Bartczyszyn

  Serdecznie zapraszamy na I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt: "Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym"

  Organizatorzy:

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

  Termin: 15 października 2021 r.

  Miejsce: Uniwersytet Wrocławski

  Termin zgłoszeń: do 20.09.2021 r.

  Kontakt w sprawie zgłoszeń i pytań dotyczących konferencji: 1WSC151021@gmail.com

  Koszty: opłata konferencyjna 30 zł

  Termin uiszczenia opłaty: do 10.09.2021 r.

  Szczegółowe informacje w załączniku.

  Za udział w konferencji przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

   

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Wycieczka rowerowa II
  Opublikowano: 13.07.2021, 08:49 przez: Beata Kozieł

  Radcowie prawni i aplikanci radcowscy, pierwsza wycieczka rowerowa za Nami !!

  Czas by udać się w kolejną podróż !

  Już 24 lipca o godz. 16:00 wyruszcie razem z Nami 😊

  Oto Nasz plan:

  Na pokonanie trasy potrzebujemy około 1,5 h.

  Wycieczka prowadzić będzie jedną z ciekawszych tras rowerowych we Wrocławiu.

  Spotykamy się na parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim 24 lipca o godz. 16:00. Jedziemy zaczynając ścieżką rowerową przy Na Grobli w stronę Kładki Zwierzynieckiej. Przejeżdżamy przez Kładkę Zwierzyniecką i kierujemy się w prawo na wały przy rzece Odrze. Mijamy jazy Opatowicki i Bartoszowicki. Dalej jedziemy wałami aż do mostów Jagiellońskich, po których przekraczamy Odrę i dalej kierujemy się w lewo po ścieżce rowerowej na wałach. Następnie przekraczamy Odrę na mostach Warszawskich i kończymy wycieczkę przy Beach Barze.

  Nie macie roweru?? Nic straconego!

  Zachęcamy do skorzystania z wypożyczalni rowerów miejskich we Wrocławiu!

  Oto lista parkingów i stojaków rowerowych we Wrocławiu

  System Informacji Przestrzennej Wrocławia (um.wroc.pl)

  Do zobaczenia !!!

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • XX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie
  Opublikowano: 16.07.2021, 08:33 przez: Beata Kozieł
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu a Stowarzyszeniem Business&Law
  Opublikowano: 15.07.2021, 12:30 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Z radością informujemy, że w dniu 14.07.2021 r. we Wrocławiu doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Business&Law

   

  OIRP Wrocław reprezentowali:
  Dziekan OIRP – dr hab. Tomasz Scheffler oraz

  Wicedziekan OIRP – mec. Krystian Mularczyk,
  natomiast Stowarzyszenie Business&Law reprezentowali:
  Prezes B&L – Mateusz Masłowski oraz
  Wiceprezes B&L – Wiktoria Sadowski

   Celem zawartego porozumienia jest m.in. obustronna współpraca medialna oraz merytoryczna pomiędzy OIRP Wrocław a B&L; prowadzenie wspólnej działalności naukowej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju świadomości prawnej oraz biznesowej; promowanie wydarzeń i innych działalności organizowanych lub współorganizowanych przez OIRP Wrocław lub B&L.Informacje o wspólnych przedsięwzięciach w ramach integracji środowiska radców prawnych i studentów prawa będą zamieszczane na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych.Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości zobaczymy owoce tej współpracy.

 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:06 przez: Jacek Krajewski

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim przeprowadzonym w dniach 18-21 maja 2021r.; można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 1000-1400, PO ODEBRANIU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNIKU EGZAMINU RADCOWSKIEGO. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, po 21 lipca 2021 r.

  Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 10 września 2021 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2021 r. Dla osób, które złożą wnioski po 21 lipca br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

  Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w załączniku poniżej),
  • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1680 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

   

  Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej), 
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,
  • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. Osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w załączniku poniżej),
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.800 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

  * wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  Czytaj dalej