Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Fundacja

Szanowni Państwo,

Nasza samorządowa Fundacja RADCOWIE RAZEM w dniu 22 lutego 2021 r. została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000884141 i prowadzi działalność statutową. Uchwałami Rady OIRP we Wrocławiu na Prezesa Fundacji została powołana mec. Beata Janikowska, a jej Członkiem jest mec. Izabela Konopacka.  Powołano też organ nadzoru - Radę Fundacji, w której funkcję Przewodniczącej pełni mec. Magdalena Wasylkowska-Michór, a Zastępcy mec. Agata Smolarek. Ponadto do Rady Fundacji zostały wybrane mec. Magdalena Krupska, mec. Joanna Skura i mec. Renata Babińska-Górecka.

Zachęcamy Państwa do do wspierania działań pomocowych Fundacji, współpracy przy realizowanych zbiórkach i projektach, do wpłat darowizn na konto Fundacji w Santander Bank Polska S.A.

76 1090 2590 0000 0001 4765 7946

We wszystkich sprawach związanych z pomocą czy współpracą, itp. proszę się kontaktować pod numerem telefonu 603 999 655 lub mailowo: bjanikowska@oirp.wroclaw.pl.W załączniku (na dole strony) prezentujemy artykuł, który ukazał się w Przeglądzie Radcowskim nr 33 autorstwa Pani mec. Beaty Janikowskiej - Prezesa Fundacji o działaniach Fundacji "Radcowie Razem"

Załączniki: