Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Wniosek o legitymację

Legitymacje członkowskie OIRP Wrocław

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu można uzyskać legitymację poświadczającą członkostwo.

Obecnie obowiązuje jeden rodzaj legitymacji, w postaci plastikowej karty:
LEGITYMACJA STANDARDOWA tj.z mikroprocesorem bezstykowym w pamięci mikroprocesora zapisane zostaną dane posiadacza legitymacji umożliwiające bezpośrednie wykorzystanie legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień, a także weryfikacji obecności na szkoleniach oraz automatycznego naliczania punktów. Koszt legitymacji tzw. standard wynosi 32 zł

  • Wniosek o zamówienie legitymacji aplikanckiej i radcowskiej można złożyć jedynie za pomocą Extranetu.
  • Statusy poszczególnych etapów realizacji wniosku są widoczne w Extranecie w zakładce "Legitymacje" na dole strony - ostatnim ze statusów jest "Gotowe do odbioru" - co oznacza, że można odebrać legitymacje z Izby.
  • Czas wytworzenia to średnio 4-6 tygodni.
  • Warunkiem poprawnie wytworzonej legitymacji jest dostarczenia odpowiedniego formatu zdjęcia (zdjęcie formatu legitymacyjnego lub paszportowego) oraz dokonanie jej opłacenia.
  • Począwszy od 22 października 2021 r. opłaty za legitymacje prosimy wnosić na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”, bądź na ogólny rachunek bankowy OIRP we Wrocławiu nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320. W tytule przelewu należy podać słowo "LEGITYMACJA".

Parametry zdjęcia dołączanego do ewidencji (umieszczanego na legitymacji)

  • Wymagany format zdjęcia: JPG, JPEG, BMP
  • Proporcje: 3:4
  • Rozdzielczość: min 480x640 px, max 1200x1800 px (preferowana niższa)
  • Rozmiar pliku: min 100 KB, max 2 MB (preferowany mniejszy)
  • proszę pamiętać, że możliwość złożenia wniosku o legitymacje następuje dopiero po akceptacji zdjęcia przez Dział Ewidencji Izby.


Załączniki: