Wniosek o legitymację

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu można uzyskać legitymację poświadczającą członkostwo.

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Radców Prawnych są do wyboru 2 rodzaje legitymacji, tj. legitymacja standard (z mikroprocesorem bezstykowym) oraz legitymacja z chipem (z mikroprocesorem stykowym i bezstykowym - obecnie niedostępnej).

Od lipca 2018 roku aplikanci i radcowie mogą ubiegać się jedynie o legitymację standard (w cenie 32 zł brutto).

Począwszy od 22 października 2021 r. opłaty za legitymacje prosimy wnosić na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”, bądź na ogólny rachunek bankowy OIRP we Wrocławiu nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320. W tytule przelewu należy podać słowo "LEGITYMACJA".    

  • Wniosek o zamówienie legitymacji aplikanckiej i radcowskiej można złożyć jedynie za pomocą Extranetu (patrz poniżej instrukcja składania wniosku).
  • Statusy poszczególnych etapów realizacji wniosku są widoczne w Extranecie w zakładce "Legitymacje" na dole strony - ostatnim ze statusów jest "Gotowe do odbioru" - co oznacza, że można odebrać legitymacje z Izby.
  • Czas wytworzenia to średnio 4-6 tygodni.
  • Warunkiem poprawnie wytworzonej legitymacji jest dostarczenia odpowiedniego formatu zdjęcia (zdjęcie formatu legitymacyjnego lub paszportowego) oraz dokonanie jej opłacenia.