Kolokwia w OIRP

Uchwałą nr 20/11/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

Dnia 01.12.2021 r.- Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro)    o godzinie  9:00

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 19/11/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

W dniu 01.12.2021 r. - Prawo gospodarcze  kolokwium w formie ustnej (trzy pytania z prawa gospodarczego).

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 18/11/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

W dniu 22.11.2021 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro)    o godzinie  9:00

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 17/10/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 18 października 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

W dniu 05.11.2021 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości.


UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro)    o godzinie  9:00

 

_____________________________________________________________________

Kolokwium z KC (25.10.2021) rozpocznie się o godz. 9:00. Prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie.

Miejsce kolokwium:
Haston City Hotel
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3

Egzamin odbędzie się w 3 salach:

Rolls Royce A/B - KOMISJA NR 1 (parter)

Chrysler A – KOMISJA NR 2 (Piętro)

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 16/10/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 października 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

W dniu 19.10.2021 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro)    o godzinie  12:00

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 15/10/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 października 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej w 2021 r. z przedmiotu

Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

dodatkowe terminy kolokwium i terminy kolokwium poprawkowego:

II termin 20 października 2021 r.

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się od godziny 12:00       MIEJSCE: w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) 

III termin 26 listopada 2021 r.

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się od godziny 13:00       MIEJSCE w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) 
 

Kolokwium odbędzie się w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej.

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 14/10/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 października 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

W dniu 18.10.2021 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 13/10/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 4 października 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

W dniu 18.10.2021 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych).

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 12/09/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 września 2021 r. wyznacza się termin kolokwium dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:

W dniach 15.11.2021 r. do 19.11.2021 r. - Prawo gospodarcze  kolokwium w formie ustnej (trzy pytania z prawa gospodarczego).

_____________________________________________________________________

 

Uchwałą nr 11/09/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 września 2021 r. wyznacza się termin kolokwium dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:

Dnia 25.10.2021 r.- Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej.

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 10/09/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów I i II roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

 1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:
  1. W dniu 27.09.2021 r. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych- kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) od godziny 15:00

 

 1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:
  1. W dniu 24.09.2021 r. Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku,

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) o godzinie 13:00

  1. W dniu 01.10.2021 r. Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) godzina 13:00

_____________________________________________________________________

Kolokwia z KSH (13.09.2021), KPC (20.09.2021) i PPSA (21.09.2021), rozpoczną się o godz. 9:00. Prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie.

Miejsce kolokwium:
Haston City Hotel
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3

Egzamin odbędzie się w 3 salach:

Rolls Royce A/B - KOMISJA NR 1 (parter)

Chrysler A – KOMISJA NR 2 (Piętro)

_____________________________________________________________________

 

Uchwałą nr 09/07/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:

W dniu 20.08.2021 r. Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego.

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) o godzinie 15:00

_____________________________________________________________________

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 2 lipca 2021 r. podjęło Uchwałę nr 8/07/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 05/06/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej w 2021 r.

Zmianie ulega §1 ust. 1 pkt a), który otrzymuje następujące brzmienie:

a) dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:

Dnia 20.09.2021 r.- Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości.”

_____________________________________________________________________

 

Uchwałą nr 7/07/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:

W dniu 02.09.2021 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych).

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 06/07/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:

W dniu 06.08.2021 r. Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku.

UWAGA! - Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu, na sali wykładowej ( 1 piętro) o godzinie 15:00

_____________________________________________________________________

 

Uchwałą nr 04/06/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:

W dniach 04-05.08.2021 r. Prawo pracy- kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);

 

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 05/06/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2021 r. wyznacza się terminy kolokwiów dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej:

 1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:

Dnia 20.09.2021 r.- Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej
– zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej

 

 1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:

Dnia 13.09.2021 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe
i prawo restrukturyzacyjne
- kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej.

 

 1. dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:

Dnia 21.09.2021 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

_____________________________________________________________________

Kolokwium z prawa karnego wyznaczone na dzień 28 czerwca 2021 r., rozpocznie się o godz. 9:00.

Miejsce kolokwium:
Haston City Hotel
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3

Egzamin odbędzie się w 3 salach:

Rolls Royce B - KOMISJA NR 1 (parter)

Rolls Royce A – KOMISJA NR 2 (parter)

Chrysler A – KOMISJA NR 3 (Piętro)

 

Szczegóły zostały przekazane Starostom grup II roku.

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 3/05/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 25 maja 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:

 

W dniach 15-16 czerwca 2021 r. – zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych).

 

_____________________________________________________________________

Uchwałą nr 2/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. wyznacza się terminy kolokwiów dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej:

 1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:
 1. W dniach 7-11.06.2021 r.- Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);
 1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:
 1. Dnia 31.05.2021 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku.
 2. Dnia 28.06.2021 r.Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
 1. dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:
 1. W dniach 4-7.05.2021 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie
  z funkcjonowania samorządu radców prawnych).

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 
 
W roku 2021, podczas wszystkich kolokwiów, obowiązują przepisy porzadkowe uchwalone Uchwałą nr 1/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujacych aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2021 roku. (tekst uchwały poniżej w załączniku).
 

Wersję DEMO aplikacji do pisania kolokwium, instrukcję i wiadomości techniczne można pobrać ze strony https://www.veeo.pl/kolokwium ( Hasło: kolo18 ).

Należy zapoznać się z aplikacją (została ona zaktualizowana) i przygotować odpowiednio komputer zgodnie z zawartą na stronie instrukcją oraz z poniższymi zaleceniami.

Podczas kolokwium na miejscu będzie dodatkowo Informatyk, który będzie pomagał rozwiązać potencjalne „problemy komputerowe”, jednak komputery muszą mieć Państwo przygotowane wcześniej. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie komputera leży po stronie aplikanta (przed kolokwium podpisujecie Państwo stosowne oświadczenie odnośnie użycia sprzętu komputerowego na kolokwium). Nadal jest też możliwość pisania kolokwium ręczne.

W roku 2021, podczas wszystkich kolokwiów, obowiązują przepisy porządkowe uchwalone Uchwałą nr 1/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2021 roku. (tekst uchwały pod linkiem https://oirp.wroclaw.pl/aplikanci/kolokwia ).

 

Oto zalecenia co do konfiguracji urządzenia (odpowiedzialność przygotowania leży po stronie Aplikanta):

 • aplikacja działa wyłącznie w systemie MS Windows: 7, 8, 8.1, 10 (w wersji 32 oraz 64-bitowej) NIE DZIAŁA NA SYSTEMACH FIRMY APPLE oraz LINUX! - oraz niestabilnie na VISTA i XP
 • zainstalowana przeglądarka CHROME firmy Google (obowiązkowo)
 • zaleca się wyłączenie systemów antywirusowych lub innych, które mogą blokować działanie aplikacji
 • najlepiej, aby komputer był świeżo uruchomiony (nie przebywał wcześniej w stanie uśpienia, bądź hibernacji - często spotykane w systemach Windows 10)
 • należy być zalogowanym z uprawnieniami Administratora
 • minimalne wymagania sprzętowe to: procesor o taktowaniu 2 GHz, pamięć RAM 3GB, oraz ekran o rozdzielczości min. 1024x768.

 

Wersję DEMO aplikacji, po pobraniu na swój komputer, należy rozpakować i uruchomić (najlepiej z jakiejś pamięci USB/pendrive'a). Sprawdzić czy edytor się ładuje i najważniejsze - czy przechodzi wszystkie testy. Jeżeli wszystko będzie poprawne, to komputer jest gotowy do pisania kolokwium.

Dodatkowe informacje:
Pendrive z aplikacją do pisania (bez ograniczeń czasowych jak w przypadku DEMO) każda osoba otrzyma od nas podczas rejestracji w dniu pisania kolokwium.

Praca zapisuje się równolegle na pendrivie i dysku twardym komputera.

Na sali zapewniona jest możliwość podłączenia się do gniazdek elektrycznych (220V) – przy każdym stoliku znajduje się gniazdko elektryczne.

Na końcu sali będą przygotowane stanowiska do samodzielnego drukowania sporządzonej pracy – prawidłowo generuje się plik pdf. (będzie pomoc techniczna).

W dniu kolokwium proszę mieć wykasowaną z dysku wersję demo.

Załączniki: