Kolokwia w OIRP

Uchwałą nr 2/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. wyznacza się terminy kolokwiów dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej:

  1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:
  1. W dniach 7-11.06.2021 r.- Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);
  1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 31.05.2021 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku.
  2. Dnia 28.06.2021 r.Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
  1. dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:
  1. W dniach 4-7.05.2021 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie
    z funkcjonowania samorządu radców prawnych).
 
 
W roku 2021, podczas wszystkich kolokwiów, obowiązują przepisy porzadkowe uchwalone Uchwałą nr 1/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujacych aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2021 roku. (tekst uchwały poniżej w załączniku).