Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Kolokwia w OIRP

Pytania na kolokwia ustne 2024

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”:
– pytania z zakresu etyki zawodu radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu (50 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).


Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają I rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”.
– pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).


Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają II rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).Zasady pisania kolokwiów podczas odbywania aplikacji radcowskiej w OIRP Wrocław.

W trakcie pisania jest możliwość użycia własnego sprzętu komputerowego (z użyciem oprogramowania edycyjnego dostarczonego na przenośnej pamięci USB lub aplikacji on-line) lub pisania odręcznego.


Ważne informacjeInformacje o oprogramowaniu

Do edycji kolokwium wykorzystywana jest aplikacja będąca własnością OIRP Wrocław


 • Wszelkie informacje, instrukcje oraz wersję DEMO oprogramowania można pobrać ze strony https://www.veeo.pl/kolokwium - hasło dostępu to: kolo18
 • Należy zapoznać się z aplikacją (aktualizowaną na bieżąco) i przygotować odpowiednio komputer - zgodnie z zawartą na stronie instrukcją oraz z poniższymi zaleceniami.
 • W tym celu należy pobrać wersję DEMO aplikacji, po pobraniu na swój komputer, należy ją rozpakować i uruchomić (najlepiej z jakiejś pamięci USB/pendrive'a). Sprawdzić czy edytor się ładuje i najważniejsze - czy przechodzi wszystkie testy. Jeżeli wszystko będzie poprawne, to komputer jest gotowy do pisania kolokwium.


Oto zalecenia konfiguracji komputera - odpowiedzialność przygotowania leży po stronie Aplikanta:

 • aplikacja działa wyłącznie w systemie MS Windows: 7, 8, 8.1, 10, 11 (w wersji 32 oraz 64-bitowej) NIE DZIAŁA NA SYSTEMACH FIRMY APPLE oraz LINUX! - oraz niestabilnie na VISTA i XP
 • obowiązkowo zainstalowana przeglądarka CHROME firmy Google
 • zaleca się wyłączenie (odinstalowanie) systemów antywirusowych lub innych, które mogą blokować działanie aplikacji
 • najlepiej, aby komputer był świeżo uruchomiony (nie przebywał wcześniej w stanie uśpienia, bądź hibernacji - często spotykane w systemach Windows 10, 11)
 • należy być zalogowanym z uprawnieniami Administratora
 • minimalne wymagania sprzętowe to: procesor o taktowaniu 2 GHz, pamięć RAM 4GB, oraz ekran o rozdzielczości min. 1024x768.

Dodatkowe informacje

 • Podczas kolokwium na miejscu będzie dodatkowo Informatyk, który będzie pomagał rozwiązać potencjalne „problemy komputerowe”, jednak komputery muszą mieć Państwo przygotowane wcześniej, aby nie tracić czasu. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie komputera leży po stronie aplikanta (przed kolokwium podpisujecie Państwo stosowne oświadczenie odnośnie użycia sprzętu komputerowego na kolokwium). Proszę pamiętać o możliwość pisania kolokwium odręcznie.
 • Pendrive z aplikacją do pisania (bez ograniczeń czasowych jak w przypadku DEMO) każda osoba otrzyma podczas rejestracji w dniu pisania kolokwium.
 • Praca zapisuje się równolegle na pendrivie i dodatkowo dysku twardym komputera.
 • Na sali zapewniona jest możliwość podłączenia się do gniazdek elektrycznych (220V) – przy każdym stoliku znajduje się gniazdko elektryczne.
 • Na sali będą przygotowane stanowiska do samodzielnego drukowania sporządzonej pracy – drukujemy wygenerowany plik PDF, z pendrive'a.
 • W dniu kolokwium proszę mieć wykasowaną z dysku wersję DEMO.

Załączniki: