Kolokwia w OIRP

Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego wyznaczone na dzień 31 maja 2021 r., rozpocznie się o godz. 9:00.

Miejsce kolokwium:
Haston City Hotel
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3

Egzamin odbędzie się w 3 salach:

Rolls Royce B - KOMISJA NR 1 (parter)

Rolls Royce A – KOMISJA NR 2 (parter)

Chrysler A – KOMISJA NR 3 (Piętro)

 

Szczegóły zostały przekazane Starostom grup I roku.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwałą nr 3/05/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 25 maja 2021 r. wyznacza się dodatkowy termin kolokwium i termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:

 

W dniach 15-16 czerwca 2021 r. – zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych).

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwałą nr 2/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. wyznacza się terminy kolokwiów dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej:

 1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:
 1. W dniach 7-11.06.2021 r.- Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);
 1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:
 1. Dnia 31.05.2021 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku.
 2. Dnia 28.06.2021 r.Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
 1. dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:
 1. W dniach 4-7.05.2021 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie
  z funkcjonowania samorządu radców prawnych).
 
 
W roku 2021, podczas wszystkich kolokwiów, obowiązują przepisy porzadkowe uchwalone Uchwałą nr 1/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujacych aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2021 roku. (tekst uchwały poniżej w załączniku).
 

Wersję DEMO aplikacji do pisania kolokwium, instrukcję i wiadomości techniczne można pobrać ze strony https://www.veeo.pl/kolokwium ( Hasło: kolo18 ).

Należy zapoznać się z aplikacją (została ona zaktualizowana) i przygotować odpowiednio komputer zgodnie z zawartą na stronie instrukcją oraz z poniższymi zaleceniami.

Podczas kolokwium na miejscu będzie dodatkowo Informatyk, który będzie pomagał rozwiązać potencjalne „problemy komputerowe”, jednak komputery muszą mieć Państwo przygotowane wcześniej. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie komputera leży po stronie aplikanta (przed kolokwium podpisujecie Państwo stosowne oświadczenie odnośnie użycia sprzętu komputerowego na kolokwium). Nadal jest też możliwość pisania kolokwium ręczne.

W roku 2021, podczas wszystkich kolokwiów, obowiązują przepisy porządkowe uchwalone Uchwałą nr 1/03/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2021 roku. (tekst uchwały pod linkiem https://oirp.wroclaw.pl/aplikanci/kolokwia ).

 

Oto zalecenia co do konfiguracji urządzenia (odpowiedzialność przygotowania leży po stronie Aplikanta):

 • aplikacja działa wyłącznie w systemie MS Windows: 7, 8, 8.1, 10 (w wersji 32 oraz 64-bitowej) NIE DZIAŁA NA SYSTEMACH FIRMY APPLE oraz LINUX! - oraz niestabilnie na VISTA i XP
 • zainstalowana przeglądarka CHROME firmy Google (obowiązkowo)
 • zaleca się wyłączenie systemów antywirusowych lub innych, które mogą blokować działanie aplikacji
 • najlepiej, aby komputer był świeżo uruchomiony (nie przebywał wcześniej w stanie uśpienia, bądź hibernacji - często spotykane w systemach Windows 10)
 • należy być zalogowanym z uprawnieniami Administratora
 • minimalne wymagania sprzętowe to: procesor o taktowaniu 2 GHz, pamięć RAM 3GB, oraz ekran o rozdzielczości min. 1024x768.

 

Wersję DEMO aplikacji, po pobraniu na swój komputer, należy rozpakować i uruchomić (najlepiej z jakiejś pamięci USB/pendrive'a). Sprawdzić czy edytor się ładuje i najważniejsze - czy przechodzi wszystkie testy. Jeżeli wszystko będzie poprawne, to komputer jest gotowy do pisania kolokwium.

Dodatkowe informacje:
Pendrive z aplikacją do pisania (bez ograniczeń czasowych jak w przypadku DEMO) każda osoba otrzyma od nas podczas rejestracji w dniu pisania kolokwium.

Praca zapisuje się równolegle na pendrivie i dysku twardym komputera.

Na sali zapewniona jest możliwość podłączenia się do gniazdek elektrycznych (220V) – przy każdym stoliku znajduje się gniazdko elektryczne.

Na końcu sali będą przygotowane stanowiska do samodzielnego drukowania sporządzonej pracy – prawidłowo generuje się plik pdf. (będzie pomoc techniczna).

W dniu kolokwium proszę mieć wykasowaną z dysku wersję demo.