Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Kto może być wpisany na listę prawników zagranicznych

Kto może być wpisany na listę prawników zagranicznych
(plus wymagane dokumenty przy wpisie)

Na listę prawników zagranicznych może być wpisany ten, kto:

  I.       podstawa prawna - na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ustawy z 05.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 823 ze zm.): 

1)    prawnik z Unii Europejskiej -  osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnioną do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy
;

2)    prawnik spoza Unii Europejskiej - osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnioną do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych, o których mowa w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy, a także każda osoba, która przy użyciu tytułu zawodowego uzyskanego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej jest uprawniona do wykonywania zawodu odpowiadającego - pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania - zawodowi adwokata lub radcy prawnego;

3)    korzysta w pełni z praw publicznych;

4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5)    jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;


Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę prawników zagranicznych

-       prawnik z Unii Europejskiej

wykaz dokumentów dla PRAWNIKA ZAGRANICZNEGO z UE

-       prawnik spoza Unii Europejskiej

wykaz dokumentów dla PRAWNIKA ZAGRANICZNEGO spoza UE

KARTA EWIDENCYJNA