Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094; +48 71 79 37 095
Telefon dla radców prawnych (art. 18 KE): +48 600 885 059

Rachunek bankowy

Bankowy rachunek bieżący Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzony jest w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu

nr konta: 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320

  • W przypadku opłacania składek należy w tytule przelewu podać słowo "SKŁADKI" oraz określić jakiego okresu dotyczy opłata.
  • W przypadku opłacania uczestnictwa w szkoleniu w tytule przelewu wskazać słowo "SZKOLENIE" oraz podać kod szkolenia lub jego datę.