Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

RACHUNKI BANKOWE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH we WROCŁAWIU

DLA RADCÓW PRAWNYCH:

 Płatność za składki członkowskie*
 i legitymacje

 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320

 Płatność za udział
 w szkoleniach/konferencjach**

 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106

 Płatność za wpis na listę radców  prawnych,
 koszty postępowania i kary dyscyplinarne

 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114

DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH:

 Płatność za szkolenie z tytułu aplikacji     radcowskiej, składki i legitymacje

 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859

 Płatność za szkolenia wyjazdowe

 70 1020 5226 0000 6902 0568 4032

DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU:

 Płatność za udział w wydarzeniach
 kulturalnych i sportowych

 09 1020 5226 0000 6802 0591 0122

 

* W przypadku opłacania składek należy w tytule przelewu podać słowo "SKŁADKI" oraz określić jakiego okresu dotyczy opłata.

** W przypadku opłacania uczestnictwa w szkoleniu w tytule przelewu wskazać słowo "SZKOLENIE" oraz podać kod szkolenia lub jego datę.