Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

RACHUNKI BANKOWE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH we WROCŁAWIU

* W przypadku opłacania składek należy w tytule przelewu podać słowo "SKŁADKI" a w przypadku opłaty za legitymację - wpisać "LEGITYMACJA"

Począwszy od dnia 22 października 2021 r. składki i legitymacje prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatnościbądź na ogólny rachunek bankowy OIRP we Wrocławiu nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320.

** W przypadku opłacania uczestnictwa w szkoleniu w tytule przelewu wskazać słowo "SZKOLENIE" oraz podać kod szkolenia lub jego datę.

DLA RADCÓW PRAWNYCH:

Płatność za składki (członkowskie i ubezpieczeniowe) i legitymacje*

Prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”
bądź na nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320

Płatność za udział
w szkoleniach/konferencjach**

02 1020 5226 0000 6102 0591 0106

Płatność za wpis na listę radców prawnych

77 1020 5226 0000 6102 0591 0114

Płatność za koszty postępowania, kary dyscyplinarne, windykacja

85 1020 5226 0000 6202 0694 1225

DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH:

Płatność za szkolenie z tytułu aplikacji radcowskiej, składki i legitymacje

Prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”
bądź na nr 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859

Płatność za szkolenia wyjazdowe

70 1020 5226 0000 6902 0568 4032

DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU:

Płatność za udział w wydarzeniach
kulturalnych i sportowych

09 1020 5226 0000 6802 0591 0122

Fundacja „Radcowie Razem”

76 1090 2590 0000 0001 4765 7946