Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Nabór na członków komisji

W związku z przeprowadzanymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu egzaminami i kolokwiami, konieczny jest udział w tych wydarzeniach radców prawnych, którzy :
1. będą członkami komisji egzaminacyjnych,
2. będą sprawdzać prace pisemne aplikantów radcowskich,
3. będą pomagać organizatorowi pilnować by zdający uczestniczyli w egzaminach i kolokwiach zgodnie z przepisami prawa.

Członkami Komisji mogą być wyłącznie Członkowie OIRP we Wrocławiu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam zgodę Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu na przetwarzanie moich danych osobowych imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu
o    Określonym w punkcie 1
o    Określonym w punkcie 2
o    Określonym w punkcie 3


Nabór na członków komisji

Klauzulą Informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych
Członek Komisji egzaminacyjnej (kolokwia pisemne)
Osoba pomagająca w przeprowadzaniu kolokwiów (m.in. pilnowanie aplikantów)
Członek komisji - kolokwium pisemne -CYWILNE
Członek komisji - kolokwium pisemne - KARNE
Członek komisji - kolokwium pisemne - GOSPODARCZE
Członek komisji - kolokwium pisemne - ETYKA
Członek komisji - kolokwium pisemne - ADMINISTRACJA

Załączniki: