Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Nabór na członków komisji

W związku z przeprowadzanymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu egzaminami i kolokwiami, konieczny jest udział w tych wydarzeniach radców prawnych, którzy :
1. będą członkami komisji egzaminacyjnych,
2. będą sprawdzać prace pisemne aplikantów radcowskich,
3. będą pomagać organizatorowi pilnować by zdający uczestniczyli w egzaminach i kolokwiach zgodnie z przepisami prawa.


Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam zgodę Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu na przetwarzanie moich danych osobowych imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu
o    Określonym w punkcie 1
o    Określonym w punkcie 2
o    Określonym w punkcie 3


Nabór na członków komisji

Klauzula Informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych
Dokonaj wyboru
Członek Komisji egzaminacyjnej na kolokwium z:

Załączniki: