Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla radców


Zaproszenie do grupy ekspertów - radców prawnych 0000-00-00

Zaproszenie do grupy ekspertów - radców prawnych

Koleżanki i Koledzy,
aktualizujemy listę ekspertów w różnych dziedzinach prawa, którzy chcieliby wypowiadać się w mediach w kwestiach prawnych!
Zapraszamy Was do zgłaszania się! 

Wybrani eksperci przekazywaliby mediom podstawowe informacje prawne, komentarze czy też udzielali wywiadów w przypadku zapytania ze strony mediów. Radczynie i Radcowie Prawni zainteresowani zgłoszeniem swojej kandydatury proszeni są o przesłanie informacji na adres e-mail Rzeczniczki Prasowej Izby: apakula@oirp.wroclaw.pl do dnia 31.03.2024 r. Informacja powinna zawierać wskazanie dziedziny prawa jako specjalizacji (nie więcej niż 3) wraz z informacją o doświadczeniu w tym zakresie (m.in. artykuły). Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w wystąpieniach publicznych oraz w mediach.
ybrane osoby zostaną zaproszone na dodatkową rozmowę. 


   


A