Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Współpraca z zagranicą

1 miejsce na seminarium w ramach Programu CIVILaw 2022-09-23

1 miejsce na seminarium w ramach Programu CIVILaw

Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach Programu Civilaw https://elf-fae.eu/civilaw/  organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem Programu.

Tematyka szkolenia oscyluje wokół tematów związanych z aktami prawnymi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 848/2015 w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w sprawie prewencyjnych ram restrukturyzacyjnych, w sprawie zwolnienia z długu i pozbawienia praw oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność procedur dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i zwolnienia z długu, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i niewypłacalności)

Program Civilaw zakłada przeszkolenie 630 prawników z 7 państw członkowskich UE (Włochy, Hiszpania, Cypr, Rumunia, Polska, Grecja i Czechy) w zakresie instrumentów prawnych UE prawa upadłościowego i prawa rodzinnego.

Seminarium odbędzie się w Blibao w dniu 7 października 2022 r.

Uczestnikowi przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz do 300 EUR na koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Bilbao.

Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

W załączeniu przesyłam program wydarzenia.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub mają pytania dotyczące szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres komisjazagraniczna@kirp.pl Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 września o godz 15.00.