Aktualne Komunikaty-Egzamin Radcowski 23-26 czerwca 2020 r.

I. Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 36(1) ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, wyznaczył dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.
Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-dodatkowego-terminu-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2020-r

II. Komunikat Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r.

Poniżej publikujemy link do komunikatu Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r.
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-w-terminie-dodatkowym-23-26-czerwca-2020-r

 

III. Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Poniżej publikujemy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne stosowanie się do informacji w nich zawartych (wytyczne w załączniku poniżej).

 

IV. Miejsce przeprowadzenia egzaminu:

1. Zdający przed Komisją Egzaminacyjną (Nr 1) - Stadion Wrocław - Sala Klubu Biznesowego, 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1 (wjzad bramą A, wejście W3).

2. Zdający przed Komisją Egzaminacyjną Nr 2 - Centrum Konferencyjne DCC - Sala GALILEO (Dynamic Congress Centre) 54-615 Wrocław, ul. Rakietowa 33.

3. Zdający przed Komisją Egzaminacyjną Nr 3 - Hala Sportowa - KOSIR w Kobierzycach, 55-040 Kobierzyce, ul. Dębowa 20. 

 

V. Komisja Nr 1 - informacje dotyczące procedury rejestracji i wpuszczania zdających na salę egzaminacyjną w każdym dniu egzaminu

Zdający wchodzą do sali Klubu Biznesowego w budynku Stadionu Wrocław - brama wjazdowa A, z parkingu wejście W3, a następnie dwoma wejściami na salę zgodnie z harmonogramem według alfabetu od pierwszych liter nazwiska:

 

 

WEJŚCIE NR 1

WEJŚCIE NR 2

godz. 9.00-9.15

od Bab…. do Bła…

od Bob… do Dej…

godz. 9.15-9.30

od Dob… do Gaw…

od Gol… do Had…

godz. 9.30-9.45

od Hał… do Jel…

od Jur… do Klo…

 

VI. TRANSPORT DO KOBIERZYC DLA ZDAJĄCYCH W KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NR 3

Zapraszamy Państwa do przejazdu na egzamin do Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach oraz powrót do Wrocławia w dniach 23-26.06.2020 r. Przejazd będzie się odbywał busem, w którym zajęta będzie połowa miejsc, co zapewni Państwu bezpieczeństwo. Odjazd z Wrocławia będzie miał miejsce z ul. Skwerowej, przystanek 11329, o godz. 7.30 /nr rej. busa DWR59839/. Godzina odjazdu zapewnia niezawodnie punktualny wstęp na egzamin; będzie też możliwość dosiadania się po drodze, również w innych miejscach niż podane w rozkładzie. Transport jest bezpłatny; w trakcie przejazdu konieczne jest używanie maseczek.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie zamiaru skorzystania z przejazdu na adres: sekretariat@oirp.wroclaw.pl lub tel.71 793 70 94 lub 691 210 384. W razie konieczności skorzystania z przejazdu osób wcześniej niezgłoszonych prosimy o powiadomienie Pani Małgorzaty Nierzewskiej nr tel. 602 670 052

W załączeniu zdjęcia samochodu i rozkład jazdy

 

VII. SZKOLENIE ONLINE Z OBSLUGI LEX NA EGZAMINIE

W czasie egzaminów Zdający będą korzystać z wersji LEX DVD. Ponieważ wersja ta nieco różni się od wersji online, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.  przygotowała szkolenie online z obsługi programu.

Szkolenie obędzie się w dniu 18.06 o godz. 15.30
Zapisy na szkolenie są prowadzone na stronie: www.produkty.LEX.pl/lex-dvd

W czasie szkolenia Zdający będą mogli zadać pytania i wyjaśnić swoje wątpliwości.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu online mogą obejrzeć nagranie dostępne pod linkiem https://vimeo.com/395104224/b3680672d9

 

VIII. ZMIANA PKT 3.5 WYTYCZNYCH MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

3.5. W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających korzystających z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do kosza. O powyższym należy poinformować zdających oraz przy każdym stanowisku zamieścić stosowne oznaczenie przypominające (np. „obowiązkowe: dezynfekcja dłoni i noszenie rękawiczek”). Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpocząciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonują dezynfekcji tego sprzętu.

Zdającym zostaną zapewnione jednorazowe rękawiczki.