Aktualne Komunikaty - Egzamin Radcowski 18 - 21 maja 2021 r.

Aktualizacja komunikatu: 19.04.2021r.

Komunikat w sprawie wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.

W związku z wyznaczeniem terminów egzaminu komorniczego na dni 12-14 maja 2021 r. i egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 18-21 maja 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych, Przewodniczącym rad izb komorniczych oraz Dziekanom okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich uczestników egzaminu.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wytyczne-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-komorniczego-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2021-r

W dniach 18-21 maja br. aplikanci przystąpią do egzaminu zawodowego. Zgodnie z ustaleniami w czasie egzaminu komisjom egzaminacyjnym udostępniony zostanie program LEX w wersji przygotowanej na egzamin radcowski.

Ponieważ wersja ta różni się zawartością od wersji, którą aplikanci znają na co dzień, aby ułatwić aplikantom poruszanie się po programie w czasie egzaminów, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., przygotował bezpłatne szkolenie z obsługi LEX-a.

Szkolenie odbędzie 22.04 o godz. 14:00 i można się na nie zapisać na stronie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/egzamin-zawodowy?utm_source=direct&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_LEG_WEB_LKP-WEB-egzamin-zawodowy-04-21-TOFU_LFM/PRW0220001_NWB012&utm_term=web&utm_content=1200x1200

Plakat dotyczący szkolenia - w załączniku poniżej.

 

Termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2021 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 18-21 maja 2021 r.

       Przesunięcie planowanego pierwotnie na marzec terminu egzaminów nastąpiło z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, bowiem ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest znacząco wyższe w marcu niż w maju. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia administracyjnego i technicznego i ich rodzin, termin egzaminów został wyznaczony w okresie późnowiosennym.

       W zależności od sytuacji epidemicznej, rozważone zostanie przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym  np. na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2020 r.


Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-o-terminie-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2021-r