Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Kalendarz

Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich

17:00, 14 Grudnia 2023 do 19:00, 14 Grudnia 2023

Uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich


UROCZYSTE ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW RADCOWSKICH


Okr
ęgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu


14.12.2023 r. godz.17:00 Aula Leopoldina

główny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Uniwersytecki 11. Otwarcie uroczystości.

2. Hymn Państwowy.

3. Przemówienie Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu.

4. Wystąpienie Wicedziekana Rady OIRP we Wrocławiu ds Aplikacji.

5. Wystąpienie zaproszonych Gości.

6. Wręczenie nagród za najlepsze wyniki na egzaminie wstępnym.

7. Złożenie ślubowania.

8. Podpisywanie roty ślubowania.

9. Wykład inauguracyjny Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu.

10. Zakończenie uroczystości.

11. Wspólna fotografia.


Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły w dniu 14 grudnia 2023 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.