Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Szkolenia

Szkolenie wyjazdowe w Trzebieszowicach

16:00, 24 Maja 2024 do 11:00, 26 Maja 2024

Szkolenie wyjazdowe w Trzebieszowicach

Centrum Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie wyjazdowe 24-26.05.2024 r.

Postępowanie przed sądem II instancji po zmianach kodeksu postępowania cywilnego

SSO Katarzyna Wręczycka

Sytuacja prawna małoletnich dzieci w postępowaniach sądowych,  które ich dotyczą, w świetle ostatnich nowelizacji KPC i KRIO

SSO Katarzyna Ponikowska

(16 punktów szkoleniowych)

Hotel ZAMEK NA SKALE**** Trzebieszowice, 57-540 Lądek Zdrój

W szkoleniu mogą wziąć udział radcowie prawni z OIRP we Wrocławiu.
WPISOWE: 500,00 zł/os (szkolenie dofinansowane przez OIRP we Wrocławiu). Dofinansowanie dotyczy tylko radców prawnych, którzy mają opłacone składki członkowskie do końca kwietnia 2024 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zarejestrowania się i dokonania pełnej wpłaty w terminie do 10 maja br włącznie
na konto:
02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. Wpłacona należność nie będzie zwrócona  
w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

Uczestnicy zostaną zakwaterowani wyłącznie w pokojach w dwuosobowych i trzyosobowych.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE wyłącznie przez formularz online.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.


Rejestracja zakończona

Załączniki: