Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Nowe wydarzenie: Szkolenie 19.11.2016 r. "Zmiany do kodeksu cywilnego oraz do kodeksu postępowania cywilnego obowiązujące od września 2016 r.”
  Opublikowano: 21.10.2016, 13:52 przez: Lilianna Szot

  UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC!

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu serdecznie zaprasza na szkolenie "Zmiany do kodeksu cywilnego oraz do kodeksu postępowania cywilnego obowiązujące od września 2016 r.”, które odbędzie się 19 listopada 2016 r., (sobota) w godz. 10.00-14.00 w siedzibie OIRP we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 8, w sali wykładowej na I piętrze.

  Szkolenie poprowadzi SSA prof. Jacek Gołaczyński.

  Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) do 14 listopada br. z jednoczesną wpłatą na konto OIRP kwoty 50 zł za udział w szkoleniu.

  Za uczestnictwo w szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA AMERYKAŃSKIEGO TRWA!!
  Opublikowano: 20.10.2016, 08:35 przez: Administrator

  Informacje o Szkole Prawa Amerykańskiego

  Zajęcia w Szkole Prawa Amerykańskiego dają możliwość zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami prawa amerykańskiego. Stwarzają również okazję do rozwinięcia znajomości angielskiej terminologii prawniczej oraz ekonomicznej.

  Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: https://spa.prawo.uni.wroc.pl/

  Zakończenie rekrutacji: 21 października 2016!!!

  Nauka w Szkole Prawa Amerykańskiego trwa 2 semestry i obejmuje 130 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

  Wykładowcami są pracownicy naukowi Chicago-Kent College of Law.

  Studenci którzy ukończyli Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz studia wyższe w Polsce mają możliwość odbycia studiów LL.M w Chicago w ciągu jednego semestru oraz otrzymania stypendium w wysokości określonej corocznie przez Dziekana Chicago-Kent.

  Program Szkoły Prawa Amerykańskiego jest adresowany głównie do studentów i absolwentów prawa, ekonomii i administracji oraz praktyków w wymienionych dziedzinach. Oplata za cały kurs w Szkole Prawa Amerykańskiego wynosi 3.000 zł - można ją uiścić w ratach.

   

   

 • Sekcja narciarsko - snowboardowa
  Opublikowano: 08.09.2016, 11:14 przez: Administrator

  W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu rozpoczęła działalność Sekcja Narciarsko - Snowboardowa.

  Zapisy do sekcji oraz szczegóły dotyczące treningów - Jędrzej Szymczyk tel. 667 279 527, e-mail: jedrek_szymczyk@op.pl.

  Więcej informacji na Facebooku OIRP we Wrocławiu

 • Konferencja i warsztaty z brytyjskimi adwokatami
  Opublikowano: 03.10.2016, 16:28 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniach 30 września - 1 października 2016 r. odbyły się, zorganizowane przez OIRP we Wrocławiu, konferencja i warsztaty pt. “Występowanie przed sądem – sztuka czy rzemiosło?”. Projekt ten zdobył II miejsce w konkursie ogłoszonym przez KRRP na najlepszy projekt zagraniczny. Temat konferencji dotyczył metodologii występowania przed sądem z udziałem adwokatów z Wielkiej Brytanii określanych mianem najlepszych specjalistów z technik występowania przed sądem na świecie. Konferencję otworzył Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak oraz Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu prof. Mirosław Sadowski. Pomysłodawcą i prowadzącą konferencję była mec. Izabela Konopacka, która też wystąpiła z wykładem nt. odmienności instytucji w procedurze angielskiej i polskiej. Adwokaci z Wielkiej Brytanii: Peter Clark, David Dabbs, Mark Engelman, Stephen Murch oraz Paul Rogers zaprezentowali metodykę szkoleń początkujących praktyków. Przemówienie nt. sztuki przekonywania wygłosił również mec. Maciej Bobrowicz – były Prezes KRRP, a także mec. Maria Ślązak – Wiceprezes KRRP i były Prezydent CCBE, która zaprezentowała osiągnięcia Komisji ds. współpracy międzynarodowej przy KRRP. Z dużym zainteresowaniem został ten przyjęty wykład SSR Aleksandry Rutkowskiej, która mówiła o kontradyktoryjności w polskim procesie cywilnym i podzieliła się doświadczeniami zdobytymi podczas stażu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Na zakończenie konferencję podsumowała Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu Danuta Ławniczak.

  W konferencji wzięło udział wielu z zaproszonych gości, m.in. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Sędzia WSA Ryszard Pęk, pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu SSO Marcin Sosiński, Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Andrzej Kaliński, Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy Michał Rościszewski.

  Po przemówieniach prelegentów uczestnicy warsztatów udali się do siedziby OIRP Wrocław, gdzie przez dwa dni uczestniczyli w szkoleniu metodą Hampel prowadzonym przez angielskich adwokatów nabywając nowe umiejętności m.in. technik przeprowadzania przesłuchania świadków, właściwego formułowania pytań zadawanych świadkom, analizy sprawy i prezentowania argumentacji czy też formułowania wniosków końcowych w procesie. Prezentacja technik przesłuchania świadków odbywała się na konkretnych kazusach. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w konferencji i ukończenie szkolenia.

  Zdjęcia z konferencji i warsztatów do obejrzenia w Galerii.

  Opublikowała: Rzecznik Prasowy OIRP Wrocław – radca prawny Marta Kruk

   

 • Wyniki wyborów organów na ZD 17.09.2016
  Opublikowano: 19.09.2016, 10:39 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniu 17 września 2016 r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów OIRP we Wrocławiu, które dokonało wyboru dziekana i organów OIRP X kadencji (2016-2020).

  Dziekanem Rady OIRP we Wrocławiu został ponownie wybrany Leszek Korczak

  Skład organów wygląda następująco:

  Rada: Gabriela Bar, Jan Darowski, Artur Górecki, Beata Janikowska, Maciej  Jarecki, Katarzyna Kalus, Izabela Konopacka, Joanna Łabędzka, Danuta Ławniczak,  Jan Łoziński, Joanna Majewicz, Katarzyna Mielnicka, Krystian Mularczyk,  Maciej Onichimowski, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Bogusław Sołtys, Paulina Sosnowicz, Robert Staszewski, Milena Szostak – Kałuska, Agnieszka Templin, Anna Zalesińska, Danuta Zawada- Miernik, Joanna Zimoń -Frankiewicz.

  Rzecznik Dyscyplinarny: Anita Woroniecka

  Komisja Rewizyjna: Katarzyna Feret, Agata Smolarek Stradomska, Ewelina Wasilewska, Magdalena Wasylkowska-Michór, Marek Zalisko.

  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Mariusz Bochenek, Bartłomiej Chełchowski, Jacek Dżedzyk, Tomasz Fox, Wojciech Golec, Ewa Gryc-Zerych, Jacek Grzegorczyk, Anna Jarlińska, Maria Kohlberger-Wierzbowska, Grzegorz Kowalik, Waldemar Lewandowski, Dorota Majcherek, Anna Michnicka-Dziewurska, Laura Mnich, Anna Mościńska, Zdzisław Pieniążek, Magdalena Sierny, Agnieszka Superson-Winkowska

  Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Gabriela Bar, Tomasz Fox, Elżbieta Gajda-Krynicka, Izabela Konopacka, Leszek Korczak, Joanna Łabędzka, Danuta Ławniczak,  Jan Łoziński, Krystian Mularczyk, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Bogusław Sołtys, Paulina Sosnowicz, Robert Staszewski, Krystyna Stoga, Anita Woroniecka,  Andrzej Woźniak, Anna Zalesińska, Marek Zalisko, Joanna Zimoń -Frankiewicz.

  Członek Krajowej Rady Radców Prawnych: Leszek Korczak