Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ważne informacje

Komunikat w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP Wrocław 2024 2024-04-19

Komunikat w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP Wrocław 2024

Koleżanki i Koledzy

w dniu 17 kwietnia 2024 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu podjęła Uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do przeprowadzenia wyborów na XII Kadencję. Składy Komisji znajdują się w komunikacie poniżej. 


Ustalono również terminy zebrań rejonowych, które są następujące:

a) zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście na dzień 10 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00,

b) zebranie II rejonu Krzyki na dzień 11 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00,

c) zebranie III rejonu Fabryczna na dzień 12 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00,

d) zebranie IV rejonu Psie Pole na dzień 13 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00.


Zebrania rejonowe odbędą się w budynku siedziby OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8. 

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu następuje do Okręgowej Komisji Wyborczej w formie:

1.  pisemnej w postaci papierowej na adres OIRP: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław

albo

2.  dokumentu elektronicznego podpisanego zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym na adres wybory@oirp.wroclaw.pl


Zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata;

2. wskazanie Zgromadzenia OIRP jako organu, do którego kandydat kandyduje;

3. zgodę kandydata na kandydowanie -jeżeli zgłoszenia dokonuje inna osoba niż kandydat;

4. imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej – jeżeli zgłoszenia dokonuje inna osoba niż kandydat;

5. oświadczenie kandydata, że przysługuje mu prawo wybieralności;

6. informację o przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz jego dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych.


Kandydatów na delegatów można zgłaszać do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem.


W załącznikach znajduje się:

  1. Formularz zgłoszenia na delegata 
  2. Klauzula informacyjna zgłoszenie kandydata na delegata na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu 
  3. Pełna treść komunikatu w sprawie zwołania zebrań rejonowych. 


Załączniki: